Plzeň - město

Pomník vyhnaným občanům ČSR z pohraničí

Autor: Marek Lanzendorf, 22.02.2017
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída, trojúhelníkový parčík mezi železniční tratí a silnicí č. 27
Nápis:
PAMÁTNÍK OBČANŮ
ČESKOSLOVENSKA
VYHNANÝCH V ROCE 1938
Z ČESKÉHO POHRANIČÍ

ZÁKLADNÍ KÁMEN
PAMÁTNÍKU OBČANŮ ČESKOSLOVENSKA
VYHNANÝCH V ROCE 1938
Z ČESKÉHO POHRANIČÍ
Poznámka:

Dne 22. 9. 2016, za účasti několika stovek českých vlastenců (bez ohledu na jejich politickou příslušnost) se na jižním okraji Plzně odhalil Památník občanů Československa vyhnaných v roce 1938 z českého pohraničí. Odhalení památníku se zúčastnil zástupce Magistrátu města Plzně a starostové městských částí Plzně, dále zástupci Krajského vojenského velitelství, představitelé vlasteneckých organizací a spolků – zejména zástupci spolku Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Český svaz bojovníků za svobod (ČSBS), Sokol a další.
Více zde: http://www.zasvobodu.cz/news/odhaleni-pamatniku-cechum-vyhnanym-v-roce-1938-z-pohranici/
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Velke-poboureni-na-piete-v-Plzni-A-kde-je-ted-Ceska-televize-Za-nemecke-penize-vysila-porady-455103

Za účasti radního Plzeňského kraje pro oblasti kultury, památkové péče a neziskových organizací Jaroslava Šobra proběhlo v pátek 26. září 2014 slavnostní odhalení základního kamene budoucího „Památníku občanů Československa vyhnaných v roce 1938 z českého pohraničí“.
Základní kámen pro trvalé připomenutí těchto událostí odhalil Zdeněk Aloy z Kruhu občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí. http://www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°43'13.51'' E13°21'35.5''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pomník George Patton

Autor: Vladimír Štrupl, 12.05.2015
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída, přes ulici naproti Velké synagoze
Nápis:
IN HONOR OF GENERAL PATTON

K POCTĚ GENERÁLA PATTONA
Poznámka:

Jednotky gen. Pattona vstoupily do Plzně 6. května 1945 a osvobodily ho. Památník byl odhalen 1. května 2015, tvoří jej dvě štíhlé 9,5 metru vysoké stély ze speciální rezavé oceli s vyříznutým profilem generála s helmou na hlavě.
(zdroj: http://www.lidovky.cz/plzen-70-let-od-valky-odhalila-pomnik-generala-pattona-p0d-/zpravy-domov.aspx?c=A150501_212438_ln_domov_sho )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Jiří Trnka a umění bojující proti totalitním režimům

Autor: Marek Lanzendorf, 04.09.2017
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída, v Borském parku nedaleko konečné zastávky tramvaje
Nápis:
JIŘÍ TRNKA

TVŮRCE ANIMOVANÝCH FILMŮ, REŽISÉR A VÝTVARNÍK,
VYTVOŘIL PŘED 50 LETY V ROCE 1965 SVŮJ POSLEDNÍ
LOUTKOVÝ FILM ,,RUKA" O UMĚLCI
BOJUJÍCÍM PROTI DIKTATUŘE

VĚČNĚ ŽIVÝ DUCHOVNÍ ODKAZ FILMU PŘIPOMÍNÁ
SOCHAŘSKOU PARAFRÁZÍ TENTO POMNÍK SLAVNÉMU
PLZEŇSKÉMU RODÁKOVI
A UMĚNÍ BOJUJÍCÍMU PROTI TOTALITĚ

KONCEPCE: JOSEF MIŠTERA REALIZACE: LUDĚK MÍŠEK
VZNIKLO ZA PODPORY PLZNĚ - EVROPSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA KULTURY
Poznámka:

Pomník Jiřímu Trnkovi a umění bojujícímu proti totalitním režimům: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/plzen-pomnik-ruka/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Lípa Husova

Autor: Marek Lanzendorf, 23.10.2020
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída, Borský park nedaleko hřišť na tenis a volejbal, jihovýchodní okraj vnitřní travnaté plochy
Nápis:
LÍPA HUSOVA
ZASAZENÁ ZA SVĚTOVÉ VÁLKY
DNE 10. DUBNA 1915.
NA PAMĚŤ 500. VÝROČÍ
SMRTI MISTROVY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Lípa pobytu polských dětí za 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 23.10.2020
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída, Borský park nedaleko hřišť na tenis a volejbal, jihovýchodní okraj vnitřní travnaté plochy
Nápis:
LÍPA MICKIEWITZOVA
ZASAZENA DNE 22. DUBNA 1915.
POLSKÝMI DĚTMI NA PAMĚŤ
POHOSTINSKÉHO POBYTU V MĚSTĚ
PLZNI ZA SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Socha Jan Sladký Kozina

Autor: Marek Lanzendorf, 23.10.2020
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída 1946/143, střecha domu
Nápis:
bez nápisu

(Jan Sladký Kozina)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída 19, zeď domu
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ
DNE 5. KVĚTNA 1945
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ZA SVOBODU VLASTI
V BOJI PROTI FAŠISMU

JAROSLAV ROZTOČIL
STÁR 15 LET
ČENĚK MALOUN
STÁR 49 LET
JOSEF JAHN
STÁR 48 LET
Poznámka:

Josef Jahn
* 31.1.1897, Petrovice u Domažlic
+ 5.5.1945, Plzeň
Zaměstnán jako topič v plzeňské Škodovce. Byl zabit pancéřovou pěstí při obsazování místního německého velitelství.
(zdroj: www.mekbn.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05172
Souřadnice: N49°44'35.49'' E13°22'20.49''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Heliodor Píka

Autor: Jan Kincl, 11.06.2009
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída, městská část Bory, věznice Bory, na stěně vstupního objektu vpravo od vstupu
Nápis:
NA NÁDVOŘÍ
TÉTO VĚZNICE BYL
21.ČERVNA 1949
ZAVRAŽDĚN KOMUNISTY
ARM.GEN.HELIODOR PÍKA
KORUNNÍ SVĚDEK ZLOČINŮ GULAGU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°43'21.09'' E13°21'39.04''
Pomník přidal: Jan Kincl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 06.09.2017
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída 1736/51, budova Západočeské univerzity, na první mezipodestě hlavního schodiště vlevo
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ NÁRODA
OBĚTOVALI ŽIVOT
TITO BÝVALÍ ŽÁCI NAŠEHO ÚSTAVU

DR. JAN BRUNNER 1942 V MAUTHAUSENU
KAMIL BRUNNER 1945 V OSVĚTČIMI
JAROSLAV DUFEK 1945 V PLZNI
JIŘÍ HRDLIČKA 1942 V MAUTHAUSENU
DR. MILOŠ JAŠEK 1944 NA PANKRÁCI
VLADIMÍR KARAS 1945 V TEREZÍNĚ
HANUŠ KLAUBER 1944 V OSVĚTČIMI
JAROSLAV KOUKOLÍK 1943 V BERLÍNĚ
DR. IMRICH KRAUSZ 1944 V TEREZÍNĚ
JOSEF MIZERA 1944 V BUCHENWALDU
HANUŠ POLÁČEK 1942 VE VARŠAVĚ
ARTUR SABAT 1944 V TEREZÍNĚ
RUDOLF SABAT 1942 V CHOLMU
HANUŠ SKALLA 1945 V SACHSENHAUSENU
PAVEL STEINER 1945 V OSVĚTČIMI
ZDENĚK WINTER 1944 V OSVĚTČIMI
JIŘÍ WOLLNER 1944 V TEREZÍNĚ

VĚČNÁ PAMĚŤ JIM I VŠEM,
KTEŘÍ JSOU NEZVĚSTNÍ!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5173
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Václav Patera

Autor: Marek Lanzendorf, 06.09.2017
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída 1736/51, budova Západočeské univerzity na první mezipodestě hlavního schodiště vpravo
Nápis:
DAL
JSEM
ŽIVOT
ABYSTE
MOHLI ŽÍT

PROF VÁCLAV
PATERA
UMUČEN 1945
NACISTY
V NĚMECKU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5175
Pomník přidal: Marek Lanzendorf