Plzeň - město

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 22.02.2017
Umístění: Plzeň - město, Kaštanová, na trojúhelníkovém ostrůvku, spojení ulic Olšová, Květná a Kaštanová
Nápis:
OBĚTEM NÁLETU NA SLOVANY
18. DUBNA 1945
BOČEK JAN, BOČKOVÁ JANA, BRETL ZDENĚK, ČERNÁ MARIE, DVOŘÁČKOVÁ LIBUŠE, FRITSCHEROVÁ ANTONIE, GEISLEROVÁ ANNA, HARANTOVÁ MAGDALENA, HES FRANTIŠEK, HESOVÁ KVĚTA, HICK ANTONÍN, HOLÁ ANNA, HUCL MIROSLAV, HURTOVÁ ANNA, CHOTOVÁ ALŽBĚTA, CHMELÍK JIŘÍ, CHMELÍKOVÁ ANNA, JANOUŠKOVCOVÁ EVŽENIE, KODYMOVÁ BARBORA, KODYMOVÁ MAGDALENA ST., KODYMOVÁ MAGDALENA, KOUBOVÁ BOŽENA, KRÁLOVÁ MAGDALENA, KRAUS KAREL, KRAUSOVÁ MARTA, KRÝSL JAN, KRÝSLOVÁ BOHUMILA, KURAL ANTONÍN, KURAL JIŘÍ, KURAL VÁCLAV, KURALOVÁ RŮŽENA, LAVIČKA VÁCLAV, LAVIČKOVÁ EVA, LAVIČKOVÁ VLASTA, LEPÍK JAROSLAV, LEPÍKOVÁ MARIE, LUKŠÍKOVÁ JANA
MALINOVÁ BOŽENA, MAŠEK JAROSLAV, MEZERA KAREL, PECH ADOLF, PECHMANOVÁ ANEŽKA, PECHMANOVÁ HELENA, PETROVIČOVÁ VĚRA, POLANOVÁ BOŽENA, POLANOVÁ ELEONORA, POPOVÁ MARIE, PRANTL RUDOLF, PRAŽÁK BEDŘICH, PROCHÁZKA JIŘÍ, PŘIBÍKOVÁ ZDEŇKA, REISCHIKOVÁ MARIE, ROUS RUDOLF, RUND JIŘÍ, RUNDOVÁ JITKA, ŘÍHA JOSEF, SILOVSKÁ ANNA, ŠEFROVÁ ANEŽKA, ŠMOLÍKOVÁ BOŽENA, ŠMOLÍKOVÁ DANUŠE, ŠMOLÍKOVÁ MARTA, ŠORMAN ADOLF, ŠORMANOVÁ FRANTIŠKA, ŠORMANOVÁ JIŘINA, ŠPIRALOVÁ ELIŠKA, ŠPIRALOVÁ HANA, ŠTEFT JAN, ŠVEC FRANTIŠEK, TATAROVÁ BARBORA, VESELÝ SVATOPLUK, VINŠ JOSEF, VONDRA FRANTIŠEK, ZAHRÁDKA JOSEF, ZAHRÁDKOVÁ MARIE, ŽORNOVÁ ZDEŇKA
A DALŠÍ
Poznámka:

Dne 18. dubna roku 1945, během druhé hodiny odpoledne, provedl svaz amerických bombardovacích letounů nálet na plzeňské Škodovy závody, jednu z největších zbrojovek vyrábějících pro německý válečný průmysl. Vinou nepřesného shozu pum však byla namísto Škodovky bombardována plzeňská čtvrť Slovany. Zabito a raněno bylo okolo sta osob, padesát domů bylo zcela zničeno.
Díky úsilí členů plzeňské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 2 - Slovany bude ve čtvrtek 17. dubna 2014, od 17 hodin, odhalen nový pomník, který oběti z řad obyvatel Slovan připomene. Památník bude umístěn na křižovatce ulic Olšová, Kaštanová a Květná. Během odhalení proběhne pietní akt, který uctí 69. výročí nešťastného náletu.
(zdroj: http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/ve-ctvrtek-na-slovanech-odhali-pamatnik-obeti-naletu/ )
další informace http://csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-csol/aktualne/915-oslavy-osvobozeni-a-konce-valky-v-plzni-s-csol


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-41602
Souřadnice: N49°43'43.84'' E13°23'25.95''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička