Plzeň - město

Pamětní deska s bustou Josef Beran

Autor: Marek Lanzendorf, 23.10.2020
Umístění: Plzeň - město, Křížkova 479/1, fasáda domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ
PROŽÍVAL OD ROKU 1904
SVÁ STUDENTSKÁ LÉTA
A AŽ DO ROKU 1930
SE DO TOHOTO DOMU
VRACEL
JOSEF KARDINÁL
BERAN
1888 +1969
Milostí Boží jsem co jsem.
Co jsem vykonal,
k tomu mi bylo pomoženo
milostí Boží.
Josef Kardinál BERAN
Poznámka:

Pamětní deska podle návrhu Vladimíra Havlice a busta od akademické sochařky Marie Uchytilové je instalována na domě v Křížkově ulici v Plzni. Bustu sochařka vytvořila ještě jako studentka v roce 1950. Slavnostního odhalení 17. května 1995 se zúčastnili plzeňský biskup František Radkovský, primátor města a další hosté.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf