Plzeň - město

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Kajuga, 24.03.2007
Umístění: Plzeň - město, K pomníku padlých, Plzeň - Černice, u hřbitova
Nápis:
VZPOMÍNKA NA UTRPENÍ NAŠE
NECHŤ SÍLÍ VŠECKY V LÁSCE A BRATRSTVÍ

Kondr Jan č.31 *1/10 1876 Černice +15/9 1918 v Olomouci
Čechura Tomáš č. 3 *21/12 1881 Plzeň +8/11 1917 v Rotundě ve Vídni
Matas Augustin č. 87 *30/10 1893 Černice +6/5 1915 Toronya Halič, Pol. lazaret č.10
JOSEF BŘINDA *15/2 1881, PADL JAKO LEGIONÁŘ 6.9 1918 U VEL. USLONU V RUSKU
Fogl Simon č.119 *12/7 1886 Černice. Padl na Srbském bojišti, nezvěstný
Egrmajer Josef č. 23 *25/10 1884 Černice +na dovolené v Černicích 2/5 1916
Egrmajer Vojtěch č.79 *14/1 1889 Černice. Padl na Srbském bojišti, nezvěstný
Egrmajer Václav *v Černicích č.79, padl jako legionář v Amer. armádě ve Francii
Vejnfurt Josef č.33 *22/11 1893 Černice.Padl 18/6 1919 u Tornoku, Slovensko
Hec Vojtěch *v Černicích č.76, zemřel v Rusku
Novák Jan *23/8 1880 v Černicích od 10/5 1918 nezvěstný
Josef Ulč *31/12 1882 padl 30/8 1914 u Opole v Rusku
Josef Suchý *25/7 1884 od roku 1914 nezvěstný
Matas Karel, podporučík *2/1 1898 +16/1 1920 u svých rodičů na dovolené
Jan Špelina, ruský legionář u 4. pl Prokopa Velikého *24/6 1877 +13/1 1921 v Černicích

LÁSCE VLASTI A NÁRODU
USTUP PROSPĚCH OSOB A STRAN.

Šnebergr Vojtěch č.80 *4/7 1897 Černice +29/9 1918 Ciorgio di Nogaro, Itálie
Štrunc Václav č. 113 *r. 1896 Milná. Padl 1/12 1915 St. Marie Istrie
Khail Matěj č.43 *24/2 1879 Černice, +9/9 1915 v Hrubeszově, Rus. Polsko
Mašek Josef č.125 *3/12 1893 v Berouně. Padl 28/8 1914 u Ravy Ruské
Matas Josef č.52 *11/6 1875 Černice +10/1 1918 ve Walle de Rouchette, Itálie
Suchý Vojtěch č.65 *16/2 1889 Černice +po zranění 4/10 1917 v Plzni
Suchý Martin č.65 *20/11 1896 Černice. Padl 31/3 1917 v bitevní čáře u Cecovky okr. Zborov, Halič
Fogl Jan č.60 *11/5 1879. Padl 24/2 1916 St. Maria u Tolmina, Istrie
Fogl Martin č.12 *9/2 1872 +28/4 1916 po uprchnutí ze zajetí v Srbsku u Kiszifeleháry, Uhry
Topinka Josef č. 104 *12/8 1884 Černice +14/3 1917 v Penze, Rusko
Khodl Rudolf č. 106 *17/8 1895 Černice +po zranění 18/10 1918 v Plzni
Topinka Vojtěch č.102 *16/11 1900 Černice +15/10 1918 v Papa, Uhry
Aisman Václav č.63 *26/11 1894 Černice. Padl 8/3 1915 u Gorlice, Halič

Z POVINNOSTI OBĚTOVALI JSME SE
V DOBÁCH POHNUTÝCH A DÁLNÉ CIZINĚ
SPÍME VĚČNÝ SEN, ABYCHOM POTOMKŮM
PŘIPRAVILI NOVÝ ŽIVOT VE SVOBODNÉ VLASTI.

NA PAMÁTKU 28. ŘÍJNA 1918
A KU POCTĚ PADLÝCH SPOLUOBČANŮ
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 26/7 1914 DO R. 1920

VĚNUJÍ PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI.

KUDJÁK-MERKLÍN


(na přidané desce)
NA VĚČNOU PAMĚŤ TĚM, KTEŘÍ
ŽIVOTY SVÉ DALI ZA SVOU VLAST
1939 - 1945

JAROSLAV DRÁŽDIL - VÁCLAV FIALA
MILOSLAV FUX - JOSEF KOLÁŘÍK
KAREL PEŠEK - JOSEF PLZÁK
ANTONÍN UZEL - FRANTIŠEK ŽENÍŠEK
JOSEF ŽENÍŠEK - BARBORA ŽENÍŠKOVÁ

ČERNICE-DRÁŽĎANY-MELK v R.
OSVĚČIM-PANKRÁC-TEREZÍN

ČERNICE 1947
Poznámka:

Břinda Josef, narozen 15.11.1881, Malý Bor. V Takousko-Uherské armádě sloužil u 28. zemského pěšího pluku jako vojín. Zajat 24.6.1915, Lublin. Do ČS legií v Rusku se přihlásil ve Varvapolu, zařazen 7.11.1917 jako vojín k 2. střeleckému pluku. Padl v boji 6.9.1918 u Vrchního Ustonu.
Egrmeyer Václav nebyl českým legionářem.
Špelina Jan, narozen 28.6.1877, domovská obec Černice. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín u 35. pěšího pluku. Zajat 28.7.1916, Stanislav. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 20.1.1918 v pracovním táboře. Zařazen jako vojín k 4. střeleckému pluku. Službu v legiích ukončil 24.6.1920 a byl demobilizován.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-28892
Souřadnice: N49°41'38.78'' E13°24'53.01''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Struška

Autor: Jan Kincl, 27.03.2009
Umístění: Plzeň - město, K pomníku padlých, Plzeň - Černice, hřbitov
Nápis:
Mudr. František Struška

*10.12.1950 +23.2.2001
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°41'37.34'' E13°24'53.16''
Pomník přidal: Jan Kincl

Hrob Jaroslav Šíp

Autor: Jan Kincl, 27.03.2009
Umístění: Plzeň - město, K pomníku padlých, Plzeň - Černice, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV ŠÍP
PODPORUČÍK
*18.10.1923 +29.5.1948

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°41'37.34'' E13°24'53.16''
Pomník přidal: Jan Kincl

Hrob Josef Kakáč

Autor: Jan Kincl, 27.03.2009
Umístění: Plzeň - město, K pomníku padlých, Plzeň - Černice, hřbitov
Nápis:
JOSEF KAKÁČ
*8.5.1936 +12.7.1982
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°41'37.34'' E13°24'53.16''
Pomník přidal: Jan Kincl

Hrob Oldřich Jiřička, Jan Vaněk, Karel Zadina

Autor: Marek Lanzendorf, 26.01.2018
Umístění: Plzeň - město, K pomníku padlých, Plzeň - Černice, hřbitov
Nápis:
GENERÁL KAREL ZADINA
*1904 +1951

GENERÁL JUDR. JAN VANĚK
*1903 +1977

PPLK. OLDŘICH JIŘIČKA
*1925 +2002

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Miloslav Fux

Autor: Marek Lanzendorf, 26.01.2018
Umístění: Plzeň - město, K pomníku padlých, Plzeň - Černice, hřbitov
Nápis:
RODINA FUXOVA
MILOSLAV
*24. I. 1925 +5. V. 1945

SPI TADY KLIDNĚ DRAHÝ SYNU,
POLOŽIL´S ŽIVOT ZA NAŠÍ VLAST
STAL JSI SE OBĚTÍ NACISTICKÝCH VRAHŮ (SSMANŮ)
TY MILOVANÝ SYNU NÁŠ,
MARNĚ TĚ ČEKÁME V MODLITBÁCH
VZPOMÍNÁME KAŽDÝ DEN
A TY ZDE DŘÍMÁŠ SYNU NÁŠ VĚČNÝ DEN
Poznámka:

Miloslav Fux, syn Emanuela Fuxe a Marie Kudláčkové, nar. 24. 1. 1925, učeň (kovosoustružník), člen 1. oddílu junáka v Plzni – Černicích. Miloslav Fux konal svou odbojovou činnost ve službě Národního výboru, který se v Plzni ujal velení a snažil se vyjednávat z německým velením. Po zvládnutí situace v Černicích byl vydán rozkaz, aby někdo zjistil situaci ve směru k Losiné a Starému Plzenci. Měli zde být oddíly SS vojska. Miloslav Fux se přihlásil dobrovolně, měl k dispozici motorku. Spolu s ním se přihlásil i jeho kamarád Josef Benda. Do odboje za revoluce se zapojili jako jedni z prvních. Ani jeden z nich nebyl ozbrojen. Jsou však dvě verze dalšího průběhu situace. Podle dotazníku pro Svaz národní revoluce, který vyplňoval jeho otec, měli držet stráž u černických cihelen. K osmnácté hodině sedli na motorku a jeli se podívat kolem cihelen. Narazili však na příslušníky německých vojsk, kteří po nich začali střílet. Fux měl být na místě mrtev.
Podle jiného zdroje dvojice dojela ke křižovatce státní silnice Plzeň – Písek a okresní silnice Starý Plzenec – Štěnovice (dnes I/20 a 180) z Černic. Z příkopu u cesty se však vynořil Němec. Než stihl Fux obrátit motorku, ruční granát se roztrhl přímo před motocyklem. Téhož dne oba podlehli těžkým ranám. Po tomto incidentu se Němci stáhli za Štěnovice. Na této křižovatce dnes stojí pomník.
(zdroj: www.hrdinovevalky.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Josef Šabek

Autor: Marek Lanzendorf, 26.01.2018
Umístění: Plzeň - město, K pomníku padlých, Plzeň - Černice, hřbitov
Nápis:
RODINA ŠABKOVA
SYN
JOSEF
*28. ?. 19?? +1?. 9. 1938
Poznámka:

Foto v uniformě. (Některé číslice chybí.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Václav Kohel

Autor: Marek Lanzendorf, 26.01.2018
Umístění: Plzeň - město, K pomníku padlých, Plzeň - Černice, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV KOHEL
PLUKOVNÍK V. V.
*4. 8. 1896 +15. 5. 1963
Poznámka:

Kohel Václav, nar. 4.8.1896 Ostrovec okr. Rokycany, bytem Strašice, Plzeň okr. Rokycany, Plzeň. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku, vojín. Zajat 30.12.1914, Janovice u Tarnova. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 18.2.1916, Taškent. Zařazen 24.6.1916 vojín 1. střeleckého pluku. Službu v legiích skončil 15.10.1920, podplukovník 1. střelecké divize a dále ČSA.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Cuper

Autor: Marek Lanzendorf, 26.01.2018
Umístění: Plzeň - město, K pomníku padlých, Plzeň - Černice, hřbitov
Nápis:
JAN CUPER
*21.9.1933 +11.2.2001
Poznámka:

Člen PTP (Pomocné technické prapory).
(zdroj: syn Miroslav Cuper)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf