Plzeň - město

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Anna Lanzendorfová, 19.05.2020
Umístění: Plzeň - město, Brojova 1940/13, před budovou 20. ZŠ
Nápis:
ČSL OBEC
LEGIONÁŘSKÁ

NA PAMĚŤ
Č. S. LEGIONÁŘŮ
PRVNÍ A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 - 1918
1939 - 1945
ZA VZNIK A OSVOBOZENÍ
NAŠÍ REPUBLIKY
BOJOVALI A UMÍRALI
ČEŠI, MORAVANÉ, SLEZANÉ, SLOVÁCI,
PODKARPATŠTÍ RUSÍNI,
A VOLYŇŠTÍ ČEŠI.

ČEST JEJICH PAMÁTCE

JEDNOTA ČS. OBCE LEGIONÁŘSKÉ PLZEŇ
MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
ŠKODA STEEL PLZEŇ

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 1880-1919

JAN MASARYK 1886-1948 EDVARD BENEŠ 1884-1948

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK 1850 1937

PAMÁTNÍK
ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ
Poznámka:

8. 11. 2019 byl před 20. základní školou v Brojově ulici v plzeňské části Slovany odhalen pomník československým legionářům. Pomník ale není nový, původně stál před plzeňským hlavním nádražím. Před dvěma lety ho ale kvůli rekonstrukci odvezli a na své původní místo už se nevrátí. Tento sloup byl původně odhalen k 50. výročí založení KSČ, stalo se tak v roce 1971. Zdobná část se vztahovala k prezidentovi Klementu Gottwaldovi, po kterém bylo pojmenováno i hlavní nádraží. Architekturu pomníku vytvořil Hynek Gloser. Pásový reliéf dříve obepínající pylon s plošným portrétem Klementa Gottwalda byl prvním plzeňským dílem západočeského rodáka a navrátilce, v té době již známého sochaře národního umělce Aloise Sopra (1913–1993). Po revoluci, konkrétně v roce 1998, byl původní pylon opatřen reliéfy M. R. Štefánika, T. G. Masaryka, J. Masaryka a E. Beneše. Pomník byl následně věnován památce Čs. legiím 1. i 2. světové války. Autorem je Vladimír Havlic (1944–2004). Ve své novodobé podobě byl sloup odhalen 31. října 1998. Objevily se ovšem názory, že místo není jako připomenutí památky legionářů úplně ideální, a tak v roce 2007 vznikl ještě další nový pomník Na Homolce. V roce 2017 byl v rámci rekonstrukce přednádražního prostoru sloupový památník odstraněn a od 8. 11. 2019 bude tedy nově před 20. základní školou v Plzni na Slovanech.
(zdroj: https://plzen.rozhlas.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-28470
Pomník přidal: Anna Lanzendorfová
Příprava dat: Marek Lanzendorf