Plzeň - město

Pomník Obětem komunizmu

Autor: Marek Lanzendorf, 03.07.2017
Umístění: Plzeň - město, Anglické nábřeží, mezi budovou Komerční banky a řekou Radbuzou
Nápis:
OBĚTEM
KOMUNISTICKÉHO
TERORU

1948-1989

MĚSTO PLZEŇ
KPVČ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 03.07.2017
Umístění: Plzeň - město, Anglické nábřeží, mezi budovou Komerční banky a řekou Radbuzou
Nápis:
ČESKOSLOVENSKO SOVĚTSKÁ
SMLOUVA 1943
KVĚTEN 1945

DUKLA SOKOLOVO BUZULUK
PLZEŇ SVERDLOVSK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, Anglické nábřeží 13, v kolumbáriu
Nápis:
OBĚTEM VÁLKY 1939-1945

BARTA FRANTIŠEK, BROŽ ROBERT, BROŽÍK VÁCLAV, ČERNÝ JOS., ING.DROZDA JOSEF, FLEISNER JOSEF, FREMER OLD., GREGORIDES FRANT., HNĚVSA RUDOLF, HONZÍK JOSEF, HORÁK BŘETISLAV, JANDA JAR., JAROŠ JOSEF, KOLAŘÍK JOSEF, KOVÁŘÍK VÁCLAV, KRAFT JOSEF, KUČERA KAREL, LANĚ VÁCLAV, LÁSKA KAREL, LÖFFELMAN JOSEF, MAREŠ JOSEF, MÄNTL JIŘÍ, MÄNTLOVÁ AMALIE, MOTEJZLÍK FRANT.

TO JSOU TI, KTEŘÍ PŘIŠLI
Z VELIKÉHO SOUŽENÍ, UMYLI
ROUCHA SVÁ A ZBÍLILI JE
V KRVI BERÁNKOVĚ. ZJ.7.14.

VĚČNÁ PAMĚŤ I TĚM BRATŘÍM
A SESTRÁM, KTEŘÍ ZAHYNULI
PŘI NÁLETECH A ODPOČÍVAJÍ
NA ZDEJŠÍCH HŘBITOVECH.
BDĚTE, NEVÍTE ZAJISTÉ DNE
ANI HODINY, V KTEROU SYN
ČLOVĚKA PŘIJDE. MAT.25.12.

MRÁZ AD., MÜLLER HYNEK, NOVÝ FRANT., PASÁČEK VÁCLAV, PECH FRANT., RAZÝM ANTONÍN, ŘEZÁČ LAD.ST., ŘEZÁČ LAD.ML., SCHNEEBERG VLADIMÍR, SVOBODA FRANT., ŠMÁDL BEDŘICH, ŠMÍD GUSTAV, ŠTAIF VÁCLAV ST., ŠTAIF VÁCLAV MLADŠÍ, ŠTRUNC JAN, ŠTRUNCOVÁ ANNA, ŠVIHLA VÁCLAV, ŠVIHLOVÁ ZDEŇKA, TYKAL JOSEF, VALEŠ VÁCLAV, VANČURA JULIUS, ZALABÁK JOSEF, ZDRÁHALOVÁ ANNA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-41593
Pomník přidal: Radoslav Čermák
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Jan Kincl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 03.07.2017
Umístění: Plzeň - město, Anglické nábřeží 1778/7, v podloubí vchodu do budovy PČR
Nápis:
PAMÁTCE PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNÍ
BEZPEČNOSTI V PLZNI,
KTEŘÍ POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SVOBODU SVÉ VLASTI

EŠKA HUGO 17.4.1890 ZABIT VE SLUŽBĚ 14.9.1927
KÖNIGSMARK JAN 24.12.1900 ´´ 6.5.1930
ROZUM JOSEF 13.9.1888 ´´ 16.8.1941
KRIEGL ALOIS 21.5.1901 ZEMŘ. VE VĚZENÍ 6.7.1942
LANGŠADL BOHUSLAV 9.4.1911 ´´ 7.11.1942
ČADA FRANTIŠEK 16.10.1882 ZEMŘ. V KONC.TÁB. 21.11.1942
HRČEK ADOLF 8.6.1897 ´´ 28.2.1944
BEJBL JAN 26.9.1893 POPRAVEN 24.10.1942
KRÁL VÁCLAV 2.5.1891 ´´ 24.10.1942
KOUKOLÍK JAROSLAV 10.6.1916 ´´ 25.6.1943
ŠTĚPÁNEK ALOIS 28.6.1893 ´´ 20.9.1944
ŠIMEK ANTONÍN 6.1.1909 ZABIT PŘI NÁLETU 20.12.1944
BENEŠOVSKÝ ADOLF 29.7.1916 ´´ 17.4.1945
HAVLÍK EMANUEL 5.9.1910 ´´ 17.4.1945
KOZLÍK VÁCLAV 16.4.1912 ´´ 17.4.1945
MOULIS VÁCLAV 19.4.1920 ´´ 17.4.1945
SMOLÁK FRANTIŠEK 26.12.1896 ´´ 17.4.1945
STLOUKAL OLDŘICH 13.4.1909 ´´ 17.4.1945
BOŘÁNEK ALOIS 16.7.1894 ´´ 18.4.1945
RYBA VÁCLAV 27.9.1878 ´´ 18.4.1945

ZAMĚSTNANECKÁ RADA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5168
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Adolf Skala

Autor: Marek Lanzendorf, 03.07.2017
Umístění: Plzeň - město, Anglické nábřeží 1778/7, v podloubí vchodu do budovy PČR
Nápis:
V této budově byl nacisty dne 11.10.1943
popraven dle zvláštního řízení
ADOLF SKALA
Rodák z Želhovic, úředník Katastrálního úřadu v Plzni

NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-54927
Pomník přidal: Marek Lanzendorf