Plzeň - město

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Plzeň - město, Americká, křižovatka Klatovské třídy a ulice Americká
Nápis:
THANK YOU AMERICA!
ON MAY 6TH 1945
THE CITY OF PLZEŇ
WAS LIBERATED
BY THE U.S.ARMY

DÍKY AMERIKO!
DNE 6.KVĚTNA 1945
MĚSTO PLZEŇ
BYLO OSVOBOZENO
AMERICKOU ARMÁDOU

6. V. 1945
THE MEN OF THE
SIXTEENTH
ARMORED
DIVISION
WE'LL NEVER FORGET
NIKDY NEZAPOMENEME
6.V.1990

VĚNOVALO
MĚSTO PLZEŇ
6. KVĚTNA 1995
Poznámka:

Kruhová deska znázorňuje v nízkém reliéfu mapu Evropy a hlavní směry postupu jednotek americké armády s jejich označením. Pomník osvobození Plzně americkou armádou má dlouhou historii sahající až do doby těsně po válce. Byla ale jen vypsána soutěž na jeho realizaci v roce 1946 a základní kámen přečkal rok 1948. K jeho realizaci ale došlo až po roce 1989. Město pro něj vyhradilo důstojné místo v čele Americké třídy, nejvýznamnější ulice v Plzni, a základní kámen byl položen už na začátku roku 1990 u příležitosti návštěvy prezidenta Václava Havla a velvyslankyně USA Shirley Templeové - Blackové. Soutěže, vyhlášené až v roce 1993, se zúčastnilo 50 autorů, porota vybrala návrh Vladimíra Preclíka. Ale autorovo pojetí radostnou zprávu o osvobození země od nacismu neneslo. Pomník symbolizoval prapor se zlomenou žerdí - geopolitickou tragédii, kterou pro tehdejší Československo byla dohoda velmocí o zastavení Američanů na demarkační čáře. Pomník byl proto odmítnut. Byl vytvořen nový, sestavený z monumentálních pylonů (akceptovaných i veřejností), které dal nakonec konkrétní podobu architekt Jan Soukup, bronzové prvky jsou dílem Františka Bálka. Pomník Díky, Ameriko!, odhalený 6. května 1995, je tak dnes brán jako kolektivní anonymní práce. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/5447-pamatnik-diky-ameriko-plzen/ )
Pomník americké armády sestávající ze dvou žulových pylonů s nápisy oboustranně a kruhové desky zasazené do podloží uprostřed mezi pylony s mírným vysunutím vpřed.
Památník Díky, Ameriko! na křižovatce ulic Klatovská – Americká byl vybudován v letech 1994–1995 a slavnostně byl odhalen při květnových oslavách 50. výročí osvobození města Plzně americkou armádou. Tvoří jej zpevněná plocha z kamenných žulových desek doplněná uprostřed bílou pěticípou hvězdou s reliéfem. Hlavní dominantu památníku tvořily dva žulové pylony, na které navazuje vyrovnávací kamenné schodiště. Oba pylony muselo město nechat odstranit v dubnu 2016, a to z důvodu špatného stavebně-technického stavu, v pylonech se objevily praskliny a dle statika hrozilo, že by se několik tun vážící kvádry mohly zřítit. 3. 5. 2018 byl památník obnoven a slavnostně odhalen.
(Zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05160
Souřadnice: N49°44'38.28'' E13°22'21.72''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Americká 1, křižovatka s Klatovskou třídou, budova Raiffeisenbank
Nápis:
JAROSLAV DUFEK
*24.5.01922 +5.5.1945
VÁCLAV TRNKA
*6.9.1915 +5.5.1945

HRDINŮM REVOLUCE VĚNUJÍ
S.Č.M. KARLOV, S.K. SPARTA PLZEŇ
Poznámka:

Jaroslav Dufek a Václav Trnka stáli na křižovatce U Práce v čele zástupu demonstrantů, kteří provolávali slávu Československé republice. Zde jim přehradili cestu něměčtí vojáci, kteří vystřelili do davu. Oba byli zastřeleni.

(Zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05171
Souřadnice: N49°44'39.07'' E13°22'21.62''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Rudolf Kussi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2018
Umístění: Plzeň - město, Americká 720/6
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF KUSSI
NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1942
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 6.2.1942
V MAUTHAUSENU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Hanuš, Věra, Jarmila Adelovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, Americká 941/9, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
HANUŠ ADEL
NAR. 1909
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
VĚRA ADELOVÁ
NAR. 1937
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
JARMILA ADELOVÁ
NAR. 1911
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Hanuš Adel, narozen 25.3.1909. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 919 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Ev, č. 1711 (28.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Věra Adelová, narozena 22.5.1937. Poslední bydliště před deportací Plzeň.
Transport S, č. 911 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Ev, č. 1713 (28.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Jarmila Adelová, narozena 11.12.1911. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 910 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Ev, č. 1712 (28.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 3. září 2019.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf