Plzeň - město

Památný strom - Osvobození Plzně

Autor: Marek Lanzendorf, 13.10.2018
Umístění: Plzeň - město, Alej Svobody, cca 200m od křižovatky s ulicí Lidická, přímo vedle autobusové zastávky – K Nemocnici
Nápis:
TENTO STROM ZASADILI
PREZIDENT ČSFR VÁCLAV HAVEL
A VELVYSLANKYNĚ USA S. T. BLACK
DNE 6.5.1990
NA POČEST 45. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ PLZNĚ
AMERICKOU ARMÁDOU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf