Plzeň - město

Alej Svobody, Americká, Anglické nábřeží, Bendova, Bolevecká, Bolevecká náves, Božkovská, Čechova, Denisovo nábřeží, Domažlická, Doudlevecká, Dřevěná, Edvarda Beneše, Emila Škody, Habrmannovo náměstí, Havlíčkova, Hřbitovní, Husova, Chodské náměstí, Jablonského, Jateční, Jiráskovo náměstí, K Hrádku, K pomníku padlých, Kaplířova, Kaštanová, Ke Sv. Jiří, Klatovská třída, Komenského, Koterovská, Mánesova, Masarykova, Mikulášská, Mikulášském náměstí, Na Pomezí, Nad Štolou, Nádražní, náměstí Generála Píky, náměstí Karla Panušky, náměstí Milady Horákové, náměstí Míru, náměstí Odboje, náměstí Republiky, náměstí T.G. Masaryka, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Petákova, Plaská, Plzenecká, Plzeňská cesta, Pobřežní ulice, Pod Všemi svatými, Pod Záhorskem, Poděbradova, Poříční, Průmyslová, Resslova, Rokycanská, Rooseveltův most, sady Pětatřicátníků, Sedláčkova, Schwarzova, Skrétova, Slovanská alej, Solní, Stará cesta, Šafaříkovy sady, Štefánikovo náměstí, Štruncovy sady, Thámova, U Bazénu, U Prazdroje, U Vrby, Újezdská, Univerzitní, Vřesinská, Zábělská, Zahradní, Zborovská, Zbrojnická, Zemědělské náměstí, Zikmunda Wintera, Železniční, nezařazeno

Hrob Jan Ženíšek

Autor: Marek Lanzendorf, 07.12.2017
Umístění: Plzeň - město, Domažlická, hřbitov Skvrňany, část 2
Nápis:
ING. JAN ŽENÍŠEK
ŠKPT. V. V.
*11.5.1884 +22.1.1972

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf Josef Palacký

Autor: Marek Lanzendorf, 07.12.2017
Umístění: Plzeň - město, Domažlická, hřbitov Skvrňany, část 1, číslo hrobu 58
Nápis:
ŠT. KAP. JOSEF PALACKÝ
*21. 4. 1913 – POPRAVEN 4. 5. 1943
BERLÍN - PLÖTZENSEE
Poznámka:

Sdělení Milady Vršecké (sestry):
Nadporučík Josef Palacký *21.4.1913. v Čečovicích č. p. 46.-Vychodil plzeňskou reálku a přestoupil na Vojenskou akademii v Hranicích.-Po absolvování školy přidělen byl k Dělostřeleckému pluku č. 2 v Plzni, kdež setrval až do okupace r. 1939.-Pak byl přidělen k vojenskému likvidačnímu oddílu a jako dobrý Čech snažil se jednak uschovati zbraně a jiné zbraně zase znehodnotiti.-Byl za to 12.2.1940 zatčen, uvězněn a v r. 1943 dne 4 května zastřelen v Berlíně – Plötzensee.-Po našem osvobození v r. 1945 president Dr. Beneš povýšil jej „in memoriam“ štábním kapitánem. Rodná obec jest hrdá na svého věrného syna.
Palacký Josef byl odsouzen 2.12.1942 Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství a 4.5.1943 popraven (gilotinou).
(zdroj: http://www.obec-cizkov.cz/cs/cecovice/historie/fotograficka-alba-augustina-moravce/vojaci-1890-1978 , Dokumentace popravených Čechoslováků za druhé světové války v Berlíně-Plötzensee)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Miloslav Petr

Autor: Marek Lanzendorf, 07.12.2017
Umístění: Plzeň - město, Domažlická, hřbitov Skvrňany, část 1, číslo hrobu 49
Nápis:
MILOSLAV PETR
poručík zahran. letectva
padl r. 1943 v boji za vlast v Anglii

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf Jaroslav Pivoňka

Autor: Marek Lanzendorf, 07.12.2017
Umístění: Plzeň - město, Domažlická, hřbitov Skvrňany, část 1
Nápis:
NEZRADIL!
JAROSLAV PIVOŇKA
štáb. kapitán
in memoriam + 16. 4. 1942 v Osvětimi ve věku 29 let
Poznámka:

Pivoňka Jaroslav: *1.3.1913 v Plzni–Skvrňanech. Po absolvování pěti tříd obecné školy nastoupil r. 1924 na české reálné gymnázium v Plzni, které ukončil v roce 1933 úspěšným složením maturitní zkoušky. Již 15.3. tohoto roku byl odveden a uznán za schopného nastoupit vojenskou základní službu, která v té době trvala 14 měsíců. K výkonu prezenční služby byl povolán 17.7.1933 k Pěšímu pluku 41 do Žiliny. Jako nováček byl zařazen u 6. polní roty II.praporu. Koncem měsíce byl přemístěnk Pěšímu pluku 18 do plzeňských kasáren Jana Sladkého Koziny. Zde byl vtělen ke 2. polní rotě I. praporu. Vzhledem ke středoškolskému vzdělání byl vybrán mezi adepty na povýšení do důstojnické hodnosti a jako frekventant zařazen do Školy na důstojníky pěchoty v záloze, která byla v rámci 2. divize zřízena v téže posádce u Pěšího pluku 35 v kasárnách Prokopa Holého. Školu ukončil 28.2.1934, přičemž již 16.12.1933 byl povýšen na „svobodníka frekventanta“ a 1.3.1934 následovalo povýšení na „desátníka absolventa“. Po absolvování ŠDZ byl v době od 1.3. do 30.4.1934 zařazen do kurzu pro spojovací důstojníky pěchoty a jezdectva, organizovaného při Vojenském telegrafním učilišti v Turnově. Po návratu k mateřskému pluku byl se zpětnou platností k 15.4.1934 přeložen k technické rotě, kde pod velením kpt. pěch. Václava Otty probíhal jeho praktický výcvik. Při zkoušce na důstojníka v záloze, která se odehrála 13.7.1934, se umístil na 3.místě mezi 41 uchazeči a byl mu přiznán charakter „aspiranta“.Dále se rozhodl vydat na dráhu profesionálního vojáka a 30.6.1934 byl přijat ke studiu na Vojenské akademii v Hranicích. Po ukončení studia byl 1.8.1936 jmenován poručíkem pěchoty a přemístěn k Pěšímu pluku 18. Vzhledem k intenzivní výstavbě pohraničního opevnění a potřebě jeho střežení a obrany byl vybrán ke službě u pevnostních jednotek. Při výkonu své funkce se především podílel se na střežení pěchotních srubů N–S 70a „Josef“ a N–S 70b „Cyril“ až N–S 80 „Jirásek“, včetně objektů rozestavěné dělostřelecké tvrze Dobrošov. 1.8.1938 vznikl pro obranu opevnění na Náchodsku Hraničářský pluk 18. U uvedeného praporu zastával funkci velitele čety 7. roty. V září 1938 byl velitelem pěchotního srubu N-S 82 Březinka. Po odstoupení pohraničí, v polovině února 1939, byl vtělen k 2. polní rotě I. praporu Pěšího pluku 14, dislokované v Kysaku. Po odtržení Slovenska od Československé republiky a vytvoření slovenské armády došlo 27.3.1939 k vyjmutí por. Pivoky z kmenového počtu pluku a odeslání do místa trvalého bydliště „Protektorátu Čechy a Morava“. Vzhledem k nařízenému rozpuštění čs. armády již k jinému útvaru nenastoupil a začal si hledat civilní zaměstnání.ˇPo okupaci se zapojil do činnosti protinacistické odbojové organizace „Obrana národa“, která sdružovala převážně bývalé vojáky z povolání. Stal se členem skupiny plk. pěch. Karla Dubovského, čítající 80 až 100 osob. Západočeská odbočka „Obrany národa“ (tzv. Krajské vojenské velitelství Plzeň) se z počátku soustřeďovala na vytváření rámcové organizační struktury (pluků Plzeň–západ, Plzeň–východ, Klatovy a Domažlice, samostatných praporů Rokycany a Kralovice) a shromažďování zbraní od rušených útvarů čs. armády. Později její činnost spočívala v získávání zpravodajských informací, převádění osob do zahraničí, rozšiřování protinacistických tiskovin a přípravě sabotážních akcí. Vzhledem k nedodržování zásad konspirace byla ale odhalena a od února 1940 začalo rozsáhlé zatýkání, které postihlo okolo 80 osob, z nichž 25 bylo popraveno a 23 se nevrátilo z koncentračních táborů. Jaroslav Pivoňka byl zatčen gestapem 8.6.1940 v Domažlicích a poté odvezen kvýslechu do Plzně. Po zatčení následovala od 7.8.1940 internace ve věznici gestapa v Terezíně. K dodatečným výslechům byl 2.7.1941 znovu odvezen do Plzně a do Terezína se vrátil až 2.9.1941. Nakonec 13.11.1941 následovala deportace do koncentračního tábora Osvětim. Zde zahynul 16.4.1942.
Po skončení 2.světové války proběhlo dodatečné ocenění zásluh Jaroslava Pivoňky na protinacistickém odboji. Nejprve mu byl 15.2.1946 udělen „Čs. válečný kříž 1939“ in memoriam a v říjnu 1946 byl povýšen do hodnosti štábního kapitána in memoriam.
(zdroj: pplk. vz. dr. Pavel Minařík CSc.: Osud hraničáře škpt. Pěch. in memoriam Jaroslav Pivoňka, http://armada.vojenstvi.cz/predvalecna/opevneni/2.htm)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Kajuga, 02.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Doudlevecká, travnaté prostranství před Benešovou školou
Nápis:
PAMÁTCE
HRDINSKÝCH
MUČEDNÍKŮ
RUMBURSKÝCH
1918 1933

ZA NAŠE STRASTI
VAŽ SI VLASTI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05185
Souřadnice: N49°44'15.15'' E13°22'47.02''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Edvard Beneš

Autor: Marek Lanzendorf, 27.06.2017
Umístění: Plzeň - město, Doudlevecká 1692/35, vedle vchodu budovy základní školy
Nápis:
Dr. EDVARD BENEŠ
*28.5.1884
+3.9.1948

NÁŠ PRVNÍ MINISTR ZAHRANIČÍ
A DRUHÝ PREZIDENT
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.
ZASLOUŽIL SE O JEJÍ VZNIK
A OBNOVENÍ PO 2. SVĚT. VÁLCE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Arnošt Mansfeld

Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2018
Umístění: Plzeň - město, Dřevěná 345/8, na rohu Křižíkovy sady
Nápis:
(bez textu)
Poznámka:

Generál Mansfeld
1618 - Plzeň dobyta stavovským vojskem pod velením Arnošta Mansfelda
Autor: V. Šíp


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Edvarda Beneše, na zdi pavilonu prof. Dr.Františka Šimera, FN Bory
Nápis:
ZDE PŮSOBILI

UNIV. PROFESOR MUDR. FRANTIŠEK ŠIMER
A JEHO ASISTENT MUDR. VILÉM HLINKA.

ZA VLASTENECKOU ČINNOST V R. 1941 - 42 BYLI ŽALÁŘOVÁNÍ
A 8. IX. 1943 V BERLÍNĚ POPRAVENI.

PLZEŇSKÁ ŽUPA Ú.J ČS.LÉKAŘŮ
Poznámka:

MUDr. František Šimer, narozen 20.4.1899 Praha, universitní profesor, primář interního oddělení Plzeňské městské nemocnice. Zatčen gestapem 2.8.1942, popraven 8.9.1943 v Berlíně.
MUDr. Vilém Hlinka, asistent MUDr. Šimery, popraven 8.9.1943 v Berlíně.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-39149
Souřadnice: N49°43'55.62'' E13°22'32.56''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 26.01.2018
Umístění: Plzeň - město, Emila Škody, před V. bránou, přímo proti Planetáriu - Techmania Science Center
Nápis:
Oběti
II. světové války

Adámek Alois, Anton Jan, Baier Václav, Balvín Alois, Basl František, Baumruk Bohuslav, Baxa Karel, Bednář Čeněk, Benda Josef, Bělohlávek František, Bílí František, Blecha Josef, Boháč Václav, Bouda Jan, Brabec Miloslav, Brabec Tomáš, Brožík Jaroslav, Brožík Václav, Brychcín Karel, Bruj Josef, Březina Josef, Burda Antonín, Bureš Karel, Burešová Ludmila, Cafourek Václav, Cajthaml Václav, Ceplecha Václav, Cink Drahoslav, Čech Václav, Černota Alois, Černý Stanislav, Červený Jan, Čížek Josef, Daněk Bohumil, Deutscher František, Diviš Václav, Dobiáš Václav, Dráždil Jaroslav, Drle František, Drozda Jan, Dubská Marie, Duchek František, Dvořák Jaroslav, Egermaier Václav, Eichhorn Otakar, Eminger Antonín, Eret Miloslav, Ferčálek Jan, Feyerfeil Jaroslav, Ing., Fiala Václav, Fiala Zdeněk, Filip Josef

Fína Jiří, Fišer Jiří, Fišer Josef, Fišer Miloslav, Fišera Josef, Fleisner Josef, Franková Anna, Fremer Václav, Frydrych Václav, Gebhart Gustav, Gerhart Zdeněk, Gerl František, Gütter Ludvík, Hais Bohumil, Hájek Josef, Hašek Karel, Havránek Jaroslav, Havránek Josef, Herian Karel, Hodl Emanuel, Holzman Karel, Honomichl Václav, Horníček František, Housar Jiří, Hrdlička Josef, Hromádka Josef, Hroník Karel, Hrubý Tomáš, Hubálek Josef, Hucl Josef, Chmelík Alois, Chmelík František, Chudáček Ladislav, Chudáček Rudolf, Jahn Josef, Janda Jaromír, Janda Karel, Janda Rudolf, Janský Jan, Jára Václav, Jechuntál František, Jeslínek Josef, Judl Josef, Juránek Jiří, Kabát Antonín, Kania František, Kaplan Jaroslav, Kapras Karel, Kočárek Josef, Ing., Kohout Josef, Koch Karel, Kopecký Jaroslav, Kopřiva Bohumil, Kostelníček Vojtěch, Košař Antonín, Koubek Josef, Kovařík Antonín, Kovařík Rudolf, Kovařík Václav, Kozák Vojtěch, Kraft Josef, Krátký Bohuslav, Kratochvíl Vladimír, Kraus Josef, Ing., Kreidl Rudolf, Kroft Jan, Křečan Jindřich, Kubeš Václav, Kubík Jiří, Kučera Karel, Kuttenberk Jiří, Lang Václav, Láska Karel, Ledvina Ludvík, Lanc Josef, Lerch Ladislav, Linhart František, Lhotský Antonín, Louda Josef, Louda Vasilij, Lukeš Jaroslav

Bacík Alois, Balák Josef, Balák Josef, Baláková Helena, Bartovský Vojtěch, Bečvář Karel, Bendlová Terezie, Beran Václav, Beran František, Bešta Jan, Bitel Josef, Brejchová Jarmila, Broschard Václav, Ciprová Marie, Černá Marie, Češková Božena, Dalihod Václav, Diestlerová Matylda, Douša Antonín, Fait František, Fiala Bohumír, Fiala Martin, Fikar Václav, Fikarová Marie, Forejt Emanuel, Frank Emanuel, Fremlová Antonie, Fremundová Marie, Gregorides František, Hebr Antonín, Heřman Zdeněk, Hlávka Václav, Hofreiter Josef, Honzík Václav, Honzíková, Hrabě Jan, Hubený Jan, Huml Vladimír, Humlová Alena, Jílek Emanuel, Jílková Marie, Kaska Matěj, Kestler Josef, Kiesling Antonín, Klus Jan, Korandová Libuše, Korbus Karel, Košař Josef, Kotrbatý Robert, Kotrbatý Robert ml., Krásná Jana, Krs Josef, Křen František, Kubeš Josef, Kudrna Eduard, Kulhánek Václav, Kural Antonín, Kural Jiří, Landštof Jaroslav, Lauseker Jan, Losleben Josef, Loukota Zdeněk, Lukeš Zdeněk, Mach Josef

Malý Josef, Maňas Karel, Marek Josef, Maršálek Jaroslav, Martinovec František, Martinovec Václav, Mašek Jaroslav, Mašek Václav, Matějíček Jaroslav, Mezera Karel, Mištera Josef, Moravcová Bohumíra, Muchka Václav, Musil Jan, Ondříčková Jiřina, Oulík Miloslav, Padevět Miroslav, Palečková Jarmila, Pašek Josef, Pašek Josef, Pavliš Václav, Pečenka Jan, Pech Adolf, Pelák F., Pelnařová Růžena, Pešta Jan, Pfeffer Jaroslav, Pivec Emanuel, Plzák Jan, Pojer Karel, Polívka František, Poucha Josef, Půlpytel Karel, Rozsypalová Zdeňka, Rypl Jaroslav, Řezáč Václav, Říha Josef, Seidl Karel, Singbartl František, Singerová Růžena, Skala Martin, Skalová Milena, Sládek Adolf, Starý Karel, Stejskal Jan, Süss Josef, Syrový Josef, Šafář Václav, Šefčík Rudolf, Šmolík Josef, Šmolík Josef, Šmolíková Božena, Šmolíková Marta, Šnebergrová Anastázie, Šoustek Rudolf, Štadlerová Alice, Štefl Jan, Šteiner Josef, Tengler Josef, Trčka František, Trnka Jaroslav, Trnka Josef, Trnka Rudolf, Tykvart Karel, Uksová Jiřina, Ukša Václav, Vávra Václav, Vinařová Ludmila, Vlček Bohumír, Zíka František, Žabka Rudolf, Žabková Božena, Žižková Marie

Lulek František, Malina Josef, Mäntl Jiří, Marek Rudolf, Mareš Josef, Mareška Josef, Martínek Josef, Maryška Antonín, Mazanec Jiří, Melota Břetislav, Mencl Miroslav, Michl Emanuel, Mladý Josef, Mráček Josef, Murtinger Josef, Muzikant Antonín, Neiman Jiří, Ing., Nauč Jan, Nágr Tomáš, Němec Miloslav, Nosek Josef, Nováček František, Novák Josef, Nový Jaroslav, Nový Josef, Oliverius Vlastimil, Ott František, Panuška Karel, Panýrek Karel, Ing., Pavlík Jindřich, Pártl Miroslav

Pech František, Pech Josef, Pešek Karel, Petr Miloslav, Peteřík Josef, Petřík František, Pěchouček Karel, Pflanzer Eduard, Placák Jan, Ing., Plzák Josef, Plzák Stanislav, Pokorný František, Pompl František, Procházka Ludvík, Psohlavec Alois, Pytlík František, Rada Josef, Rada Václav, Rajchard Jan, Randa František, Rádl Václav, Roztočil Jaroslav, Růžička Jan, Rybář Václav, Řezáč Ladislav, Říha Bohumil, Říha Václav, Sedlák Václav, Seidler Antonín, Schejbal Josef, Schmadl Bedřich, Schneeberg Vladimír, Sklenář Jan, Skolek Zdeněk, Skopov Bohuslav, Sokol Rudolf, Soukup Vilém, Staněk Ladislav, Steinbach Arnošt, Ing., Strubinský Josef, Suchý Jaroslav, Sůva Josef, Svoboda Josef, Šalda Miroslav, Šašek Josef, Šedivec Vojtěch, Ševčík Václav, Šiman Václav, Škoda Josef, Šmíd Gustav, Šmíd Josef, Šmíd Václav, Šneberger Karel, Šneidar František, Šolar Jaroslav, Špaček Josef, Šroub Jan, Štait Václav, Štait Jaroslav, Šťastný Adolf, Štěpanovský Josef, Štrunc Jan, Šůla Václav, Tobrman Stanislav, Tomášek Vladimír, Tomčík Josef, Toupal Jiří, Touš Bohumil, Trazník Karel, Trnka Václav, Tupý Alois, Turinský František, Tůma Josef, Ungr Josef, Uzel Antonín

Valeš Václav, Vágner Alois, Veselý František, Vlach Karel, Vlk Karel, Vokurka František, Volf Josef, Votruba Antonín, Vydra Tomáš, Vyskočil František, Wágner Jan, Wildman Jan, Wolf Alois, Wolmann Karel, Zalabák Josef, Záleský Alois, Zeman Václav, Zika Jan, Zvoníček Václav, Ženíšek František, Ženíšek Josef, Žilina František

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Lípa obětem náletu

Autor: Marek Lanzendorf, 25.10.2017
Umístění: Plzeň - město, Habrmannovo náměstí, na severozápadním okraji Habrmannova náměstí, vedle ulice Železničářská
Nápis:
TATO LÍPA BYLA VĚNOVÁNA
OBĚTEM NÁLETU NA PLZEŇ
17. DUBNA 1945

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 4/2006

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf