Kružlová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 25.10.2014
Umístění: Kružlová, křižovatka silnic Kružlová – Kapišová - Vyšná a Nižná Písaná
Nápis:
TENTO KRIŽ JE POSTAVENÝ
NA POČESŤ PAMIATKY
PADLÝCH VOJAKOV V DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNE.
ČESŤ ICH PAMIATKE!

СЕЙ КРЕСТ СООРУЖЕН
В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ ПАВШИХ
ВОИНОВ ВО ВТОРОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
ЧЕСТЬ ИХ ПАМЯТИ!

KRUŽLOVÁ 27.9.2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský