Gemerská Poloma

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny a SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 23.11.2020
Umístění: Gemerská Poloma, námestie SNP, v strede kruhového objazdu
Nápis:
NA PAMIATKU PADLÝM OBČANOM
OBCE VEĽKÁ POLOMA ZA I. SVET.
VOJNY 1914 – 1918

1895 Š. BLAŠKO 1915
1898 J. BREZŇANÍK 1917
1889 J.CIRBUSK 1918
1896 Š. ĎURÍČEK 1917
1891 O. HATVANÍK 1919
1883 Š.HUDÁK 1915
1897 J. KUŠNIER 1916
1891 J. ŠMELKO 1914
1892 J. ZATROCH 1915
1889 Š. ZATROCH 1914

ZA SLOV. NÁR. POVSTANIA 1944
A PRI PRECHODE FRONTU 1945

1921 Š. BENEDIK 1944
1922 J. GUBEK 1945
1909 J. MAZURA 1945
1912 J. ŠIMŠÍK 1945
1922 Š. BALÁŽ 1945
1922 J. HATVANÍK 1944

18. BOJOVNÍKOM II. ČSL. BRIGÁDY
ZAHYNUVŠÍM TRAGICKOU SMRŤOU
PRI HAVÁRII LIETADLA 12.X.1944
Poznámka:

Na nápise pri havárii lietadla je nesprávny dátum. Má byť 16. X. 1944. Zahynulo 12 príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády a 6 členov sovietskej posádky lietadla.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, na budove Obecného úradu Gemerská Poloma
Nápis:
OBEC BOLA OSLOBODENÁ VOJSKAMI
40. SOVIETSKEJ A 4. RUMUNSKEJ ARMÁDY
DŇA 23. JANUÁRA 1945
VEČNÁ PAMIATKA OSLOBODITEĽOM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás