Želivec

Hlavní

Pomník Obětem 2. světové války a vojáku Rudé armády

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Želivec, Hlavní, křižovatka s ulicí Rovná
Nápis:
(deska vlevo)
FRANTIŠEK ŠIMEK
NAR. 1901, ZASTŘELEN 6.V.1945

PRO SVOJI SMRT V DEN NÁRODNÍ REVOLUCE,
KDY SPĚCHALS S NÁMI NA POMOC REPUBLICE,
STOJÍŠ VYSOKO NAD NÁMI
V NEROVNÉM BOJI S NĚMCI SES BIL
PADL A NÁS KAMARÁDY NEZRADIL

(druhá deska zleva – horní část)
FRANTIŠEK HLUCHÝ
NAR. 1891, PADL 8.IV.1945

PO CELÝ ŽIVOT TYS VĚRNÝM SYNEM VLASTI BYL
V DOBĚ OKUPACE JSI VE SVÉM DOMĚ KAMARÁDY
Z VÝCHODNÍ FRONTY KRYL
KDYŽ SUROVÉ GESTAPO ODVLÉKLO TVOJI RODINU,
PODLEHLS, OBĚTOVAL ŽIVOT ZA NÁROD, OTČINU.

(druhá deska zleva – spodní část)
НА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ
KАРЛУ ПИЛЦУ
СОВЕТСКОМУ ПАРАШУТИСТУ
ПАВШЕМУ 7.IV.1945 ЗА СВОБОДУ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
NA PAMĚŤ HRDINY SOVĚTSKÉHO PARAŠUTISTY
KARLA PILCE
KTERÝ PADL 7.IV.1945 ZA SVOBODU
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

(třetí deska zleva)
BOHUMIL DOLEŽAL
NAR. 1909, NEZVĚSTNÝ

TYS S KAMARÁDEM HUBKOU VĚRNĚ ŠEL,
SLAVNÉHO 5. KVĚTNA PROTI HOUFU NEPŘÁTEL
ZMOCNIT SE ZBRANÍ A ZA VLAST SE BÍT.
NEDOŠELS ODVLEČEN NĚMCI DO NEZNÁMA –
MY BUDEME ŽÍT.

(deska vpravo)
BOHUSLAV HUBKA
NAR. 1902, NEZVĚSTNÝ

KDYŽ PRAŽSKÝ ROZHLAS ZAVOLAL V POLEDNE
5. KVĚTNA,
TYS NASTOUPIL JAKO VOJÁK REVOLUCE,
ZMOCNIT SE ZBRANĚ PROTI NĚMCŮM,
PRO SVÉ I KAMARÁDŮ RUCE.
NÁROD KRVÁCEL A TY SES ŠEL BÍT,
ODVLEČEN NĚMCI DO NEZNÁMA - ŽIVOT POLOŽIT.

(deska na podstavci)
PŘÍSAHÁME ŽE JSTE NEZEMŘELI.
JSTE ŽIVI NAŠÍ VŮLÍ NOVĚ ŽÍT,
STŘEŽÍTE V NÁS PŘÍCHODY NOVÝCH DNŮ, JICHŽ JSTE SE NEDOČKALI,
V NICHŽ NENÍ SMRT PRO SVOBODNÝ LID.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-26980
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Želivec, Hlavní, v křižovatce s ulicí Staroželiveckou
Nápis:
ANT. SOUČEK 1872, FR. KOCOUREK 1882, AL. MOUDRÝ 1882, JOS. FOREJT 1885, K. BAROCHOVSKÝ 1887, FR. ZAZVONIL 1888, JOS. KŘÍŽ 1891, FR. ČIHÁK 1891, BEDŘ. ČIHÁK 1881, ANT. VÁŇA 1893, JAN ŠTYCHA 1895, BEDŘ. DUPAL 1900

1914 + 1918
PADLÝM A ZEMŘELÝM
VOJÍNŮM
ZA OSVOBOZENÍ NÁRODA
ČESKOSLOVENSKÉHO
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
VĚNUJÍ OBČANÉ
ŽELIVEČTÍ

BUDIŽ ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02649
Pomník přidal: Ing. František Jedlička