Přímětice

Křížové náměstí, Za hřbitovem

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 19.08.2015
Umístění: Přímětice, Křížové náměstí
Nápis:
1914 – 1918
DOSPIVA FRANTIŠEK, DROZD RAJMUND, HAVLÍK JOSEF, HAVLÍN JAN, KOMENDA JAN, LUSTIG JAN,
NOVÁK JOSEF, PELIGER ALOIS, STAŘÍK AUGUSTIN, SVOBODA FRANTIŠEK, SVOBODA JAN,
ŠACHL JAN, ŠACHL JOSEF, URBÁNEK FRANTIŠEK, URBÁNEK JOSEF, VALÁŠEK FRANTIŠEK

1939 – 1945
KLEMBA JAKUB, LINTNER JAN, TYŠLER VLADIMÍR, VEDRA FRANTIŠEK, SVAŘÍČEK FRANTIŠEK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Přímětice, Za hřbitovem, hřbitov, hrob po levé straně kaplle od vchodu
Nápis:
(pod křížem vlevo)
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
VLADIMÍR TIŠLER
*12.11.1923 +8.5.1945

VLÁĎO NÁŠ DRAHÝ S TEBOU NÁM
ODEŠLO CELÉ NAŠE ŠTĚSTÍ –

(pod středním křížem)
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
JAN LINTNER
*11.4.1923 +8.5.1945

ODEŠELS NA VŽDY JENÍKU DRAHÝ
A NEVRÁTÍŠ SE VÍC.

(pod křížem vpravo)
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
FRANTIŠEK VEDRA
*25.3.1925 +8.5.1945

TYS BYL NAŠE NÁDĚJE A ŠTĚSTÍ,
DRAHÝ FANOUŠI.

(spodní řada – z leva do prava)
PADLI
ZA
VLAST

KDYŽ VÁŠ MLADÝ ŽIVOT ZHAS
NEPOZNAL TĚCH SVĚTSKÝCH KRÁS,
UMLKLA I VAŠE SRDCE,
ZBLEDLY VAŠE RUDÉ LÍCE,
SRDCE VAŠE NEVINNÁ
SMETLA KRUTÁ KATANA

V VZPOMÍNCE NA ONEN SVĚT
VIDÍME TVŮJ MLADÝ KVĚT,
TAM SE JEDNOU UVIDÍME,
ZATÍM JENOM VZPOMÍNÁME,
VŽDYŤ BOL KRUTÝ DRÁSÁ SRDCE
ZVÉMU OTCI A TVÉ MATCE

ČEST
JEJICH
PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-17542
Souřadnice: N48°53'01.55'' E16°01'55.89'' (místo hrobu)
Pomník přidal: Ing. František Jedlička