Havlovice

Pomník Vladislav Vik

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 19.06.2011
Umístění: Havlovice, cca 100 m vpravo za mostem,
nad silnicí směr hrad Vizmburk
Nápis:
ZDE BYL ZASTŘELEN
VLADISLAV VIK
6. 5. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5214-55610
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavel HUP Hrubý, 07.09.2019
Umístění: Havlovice, parčík na úpatí mostu přes řeku Úpu
Nápis:
TGM
Ladislav Vik
Jaromír Jaro
Grossmann Ant.

ZA SVOBODU PADLI
RUDOLF BEJR NEZV.
JOSEF BERNARD
JOSEF DOBEŠ
LADISLAV DOBEŠ
VINCENC DRTINA
JOSEF HYŠPL
FRANTIŠEK KARÁSEK
ANTONÍN KRÁL
FRANTIŠEK KRÁL
KAREL KRÁL
RUDOLF KUČERA
JOSEF KYMR
FRANTIŠEK MATÝSKA
JOSEF MATÝSKA
ADOLF MERTLÍK
JOSEF MÍL
JOSEF MILER

SVOBODU DOBYLI
VÁCLAV MILER
VILÉM NYMSA
KAREL PETIRA
JOSEF POSTUPA
KAREL REGNER NEZV.
JAROSLAV SEMERÁK
VINCENC SOUČEK
HYNEK ŠUBRT
ANTONÍN ŠVÁB
JOSEF ŠVÁB
KAREL ŠVÁB NEZV.
FRANTIŠEK VACH
JOSEF VÍT
FERDINAND VLČEK
JOSEF VLČEK
JOSEF VOKAL
JOSEF ŽABKA

POSTAVENO R. 1935
PÉČÍ PODKRKONOŠSKÝCH SPOLKŮ
NA OSLAVU 85. NAROZENIN
PANA PREZIDENTA
A NA PAMĚŤ PADLÝM
OBČANŮM OBCE HAVLOVIC
1914 - 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-31961
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek
Doplnění informací: Pavel HUP Hrubý

Pamětní deska Josef Dobeš

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 23.12.2011
Umístění: Havlovice, čp 8 (třetí dům vpravo za dřevěnou lávkou na levobřežní cestě podél řeky Úpy)
Nápis:
ZDE PROŽÍVAL SVÉ MLÁDÍ
ZDEJŠÍ RODÁK
JOSEF DOBEŠ
NAR. 5.5.1896 PADL HRDINNOU SMRTÍ V BITVĚ
U LIPJAG
V RUSKU 4.8.1918
JAKO DOBROVOLEC ČSL. NAR. VOJSKA
Poznámka:

Havlovice okr. Trutnov kr. Královéhradecký
Dobeš Josef: *5.5.1896 Havlovice okr. Trutnov. RU armáda: Inft., LIR. Nr. 11. Zajat: 7.7.1915, Lublin. Přihlášení do legií: 22.11.1917, Jakovenko. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 4. stř. pl., poslední: zál. prapor. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 4.6.1918. Padl Lipjagy, na zahradĕ u nádraží (s poznámkou pravdĕpodobnĕ, nebyl nalezen) pohřben.
uveden také RUS-00307 (Rusko, Lipjagi, na zahrádce u nádraží)
(zdroj: VÚA, CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04962
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek
Doplnění informací: Arno Glaser