Morávka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 18.08.2014
Umístění: Morávka, u hlavní komunikace, vedle velkého parkoviště, nedaleko lyžařského vleku
Nápis:
NOČNÍ
PŘECHOD
VĚNOVÁNO
OBĚTEM
BOJE PROTI
FAŠISMU
PAMÁTNÍK ODHALEN
19. SRPNA 1968
AK. SOCH. MILOŠ ZET
Poznámka:

- 6. fotografie - informační panel u velkého parkoviště


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07860
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 18.08.2014
Umístění: Morávka, na fasádě domu č.p. 297, nalevo od hlavního vchodu, asi 500 m od pomníku Noční přechod
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ZASEDAL
DNE 14. PROSINCE 1944
HANEBNÝ NACISTICKÝ SOUD
NAD 24 OBČANY Z MORÁVKY,
Z NICHŽ 14 BYLO ODSOUZENO
K TRESTU SMRTI.
V NACISTICKÝCH VĚZNICÍCH,
KONCENTTRAČNÍCH TÁBORECH,
BYLO UMUČENO 68 OBČANŮ
Z MORÁVKY.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07819
Pomník přidal: Lenka Šimčíková