Valtice

Pomník Obětem válek, bezpráví a násilí

Autor: Ing. František Jedlička, 19.09.2012
Umístění: Valtice, před hřbitovem
Nápis:
OBĚTEM VÁLEK
BEZPRÁVÍ A NÁSILÍ

DEN GEFALENEN
DIE DANKBARE
HEIMAT

OBČANÉ MĚSTA
VALTIC

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6204-14105
Pomník přidal: Ing. František Jedlička