Dolné Srnie

Hrob Ján Marták

Autor: Ladislav Barabás, 25.09.2013
Umístění: Dolné Srnie, oproti vchodu do cintorína, pred tujami
Nápis:
PHDr, JÁN MARTÁK, CSC.
10.8.1903 – 24.10.1982

LITERÁRNY VEDEC,
SPRÁVCA MATICE SLOVENSKEJ,
ÚČASTNÍK SNP.
Poznámka:

Ján Marták (10.8.1903 Dolné Srnie – 24.10.1982 Bratislava) literárny historik, kritik, divadelný a kultúrny pracovník. Účastník SNP, osvetový dôstojník 1. čs. armády na Slovensku, naposledy zodpovedný za bojový úsek Čremošné, od novembra 1944 do marca 1945 v ilegalite v Liptovskom Mikuláši.
R.1945 vyznamenaný Čs. vojenskou medailou Za zásluhy I. stupňa, 1964 pamätnou medailou k 20. výročiu SNP.
Zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°48'27.2'' E17°48'51.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás