Otročín

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.06.2014
Umístění: Otročín, u kapličky na návsi
Nápis:
NA PAMÁTKU
OBĚTEM
I. SVĚTOVÉ VÁLKY
ZUR ERRINERUNG
AN DIE OPFER
DES I. WELTKRIEGES
Poznámka:

Na mírném návrší u otročínské kapličky stával památník věnovaný obětem 1. sv. války. Jednalo se o stavbu výšky cca 2,5 m jehlanovitého tvaru, vystavěnou ze spojených menších kamenů. Na památníku byly připevněny dvě desky - v horní části s uvedením jmen padlých, v dolní části s věnováním. Ve střední části jehlanu byl v kameni vytesán letopočet 1914-1918. Vrchol jehlanu zdobil válečný kříž vytesaný z kamene. Tento objekt nebyl udržován, místní „nenechavci“ postupně rozebírali kamenné části a tím docházelo k poškozování památníku. O úplnou devastaci památníku se dle výpovědi místních obyvatel zasloužili vandalové. Díky jejich činnosti došlo k úplnému zániku tohoto objektu. Na základě podnětu místních obyvatel nechalo v roce 2010 Město Stříbro na uvedeném místě zhotovit pamětní kámen s destičkou jež uvádí nápis: Na památku obětem 1. světové války - Zur Erinnerung an die Opfer des 1. Weltkrieges.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3213-36469
Pomník přidal: Ing. František Jedlička