Lanžhot

Pomník vojákům Francouzské armády

Autor: Petr Tichý, 18.05.2008
Umístění: Lanžhot, Nádražní, na křižovatce ulic Nádražní a Masarykova
Nápis:
1813
Poznámka:

Po prohrané bitvě u Borodina se francouzští vojáci vraceli domů přes sít záchytných bodů. Jednou ze stanic byl Lanžhot, kde jich nezjištěný počet podlehl útrapám cesty, následkům zranění a hlavně nemocem. Jejich hrob se nachází přibližně v místě hotelu u nádraží. Na místě byl původně i pomník. Jak se Lanžhot rozrůstal, stavěli obyvatelé v místech dnešní Nádražní ulice stodoly, nedovolili si pomník zničit, jen ho postupně posunovali, až doputoval na dnešní místo. Nejedná se o původní pomník, původní se v průběhu času při přesunech poškodil a byl nahrazen tím dnešním.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Tichý

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 22.06.2013
Umístění: Lanžhot, Nádražní, na nádražní budově ČD
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽIL ŽIVOT
V REVOLUČNÍCH DNECH R. 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC
CYRIL BYSTŘICKÝ

V DOBĚ POROBY NÁRODA
ROKU 1939 – 1945 BYLI
POPRAVENI NEBO UMUČENI
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI

JOSEF PYSKATÝ
BŘETISLAV SOVA
JAROSLAV STŘEMČÍK

ČEST JEJÍCH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6204-38454
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek