Ryžovna (zaniklá obec)

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dietmar Pfau, 02.06.2014
Umístění: Ryžovna (zaniklá obec), pomník v téměř zaniklé obci, na místě bývalého kostela
Nápis:
Den Helden der Heimat
Hrdinům vlasti
1914 - 1918
Seifen - Rýžovna

Fellinghauer Ludwig, Musiker, Nr.39
Günther Josef, Handschuhmacher, Nr. 59
Günther Josef, Bergmann, Nr.2
Kolitsch Josef
Krahl Emil, Bergmann, Nr.25
Kraus Albin, Hilfsarbeiter, Nr.33
Kraus Anton, Bäcker, Nr.43
Kraus Emilian, Fleischer, Nr.9
Kraus Josef, Nr.9
Kraus Josef, Bergmann, Nr.58
Kraus Karl, Einj. Freiwilliger, Nr.56
Kraus Wenzel, Tischler, Nr. 13
Kreißl Albert, Waldarbeiter, Nr.31
Kreißl Josef, Bergmann, Nr.2
Kreißl Wilhelm, (Eltern in
Brettmühl+
Lenhart Albin, Musiker, Nr.31
Lenhart Josef, Landwirt. Nr.29
Lindner Anton, Hilfsarbeiter, Nr.58
Lindner Anton, Landwirt. u. Musiker, Nr.25
Lindner Anton, Bäcker, Nr.21
Lindner Johann, Schneider, Nr.27
Lindner Ferdinand, Musiker, Nr.37
Lindner Johann, Bergmann, Nr.2
Lindner Johann, Hilfsarbeiter, Nr.16
Lindner Wilhelm, Klöpper, Nr.16
Porkert Florian, Bergmann, Nr.69
Porkert Franz, Nr.1
Protz Bernard, Musiker, Nr.23
Richter Anton, Bergmann, Nr.58
Richter August, Nr.1
Richter Jovita, Handelsakademiker, Nr.32
Richter Wenzel
Staatsgewerbeschüller, Nr.22
Schmied Arnold, Lehrer, Nr.46
Schnepp Josef, Kaufmann, Nr.51
Schreiber Paul, Hilfsarbeiter, Nr.30
Stieler Anton, Musiker, Nr.61
Stieler Josef, Hilfsarbeiter, Nr.61
Stieler Julius, Hilfsarbeiter, Nr.1
Stieler Hermann, SchatullenTischler, Nr1
Stieler Viktor, Handschuhmacher, Nr.14
Ullmann Johann, Klöppler, Nr.12
Wild Gustav

Goldenhöhe - Zlatý kopec
Eisenkolb Rudolf
Fischer Hermann
Fischer Rudolf
Günther Edmund
Günther Hermann
Günther Hermann
Günther Wenzel
Korb Peter
Krehan Max
Linke Rudolf
Schreiber Anton
Stieler Adolf
Stieler Josef
Wolf Oskar
Ziener Theodor

Halbmeil - Mílov
Günl Anton
Günl Leo
Gröger Anton
Poznámka:

Informační tabule s nápisem v českém a německém jazyce: Tento pomník byl opraven v rámci projektu "Pomníky jako turistický cíl v Božím Daru a Rýžovně"
Další informace o obci a zaniklém kostele,u kterého pomník stával, lze zjistit na desce umístěné v torzu této sakrální památky, nedaleko stojí i model původního kostela sv.Václava.
Více informací o uvedené obci uvádí web:www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1441251
například:
...Těsně před válkou klesl počet obyvatel Rýžovny na 407 a spolu s přilehlými osadami na 790.Postavení samosprávné obce ztratila Rýžovna po druhé světové válce, v roce 1950 už byla osadou Božího Daru. Německý název Seifen se používal až do 1. světové války, v meziválečném období se obec jmenovala Sejfy a v roce 1948 byl zaveden úřední název Rýžovna. Po druhé světové válce byla naprostá většina německého obyvatelstva odsunuta a domy až na výjimky srovnány se zemí. Tento osud postihl v 60.letech i farní kostel sv.Václava. V současnosti stojí na Rýžovně 9 domů včetně novostavby salaše a sýrárny vzniklé na místě bývalého Lenhartova hostince, která se stala prvním zárodkem plánu města Boží Dar na oživení tohoto krásného koutu Krušných hor….
……V květnu 1946 začala Správa kutacích prací Jáchymov se zmáháním štoly a odčerpáním hlubších horizontů. Již v lednu 1947 byl v Sejfech v objektu bývalé Lenhartovy restaurace pracovní tábor německých zajatců, kterých zde koncem ledna 1947 bylo okolo jednoho sta. Vedle Jáchymova a Božího Daru byla Rýžovna jedním z prvních po válce těžených uranových ložisek. Postupně byla obnovena Nová jáma, která byla patrně prohloubena do hloubky 166m, přičemž důlní práce byly prováděny na pěti patrech. Provoz byl zastaven v roce 1949 a jáma byla o rok později opuštěna. K definitivní likvidaci jámy došlo po roce 1964….
...Ještě o pár let starší než původní škola byl kostel sv.Václava, který si obyvatelé Rýžovny postavili v letech 1805-1807. Už od roku 1786 přitom na Rýžovně, do té doby přifařené k Božímu Daru, existovala fara. Výstavba jednolodního jednoduchého kostela proběhla pod vedením zednického mistra Floriana Fischera a tesařského mistra Johanna Bleiera z Jáchymova, jeho patronem byl náboženský fond. Kostel by letos(2007) oslavil 200 let od svého vzniku, v 60.letech minulého století však byl bohužel zbourán. Na jeho místě dnes stojí pamětní kříž a deska připomínající minulost Rýžovny…

další informace:
http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1441251
pomník před rekonstrukcí zde http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/FotoFolder/Foto_1868092.jpg


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4106-38508
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Jan Kincl