Dolní Libchava

Libchavská, nezařazeno

Pomník Obětem pochodu smrti

Autor: Marek Lanzendorf, 15.01.2021
Umístění: Dolní Libchava, za obcí Dolní Libchava směrem na západ po silnici č. 262, cca 500m před železničním přejezdem, u neznámého pomníku a odbočky na Horní Dvůr - je nutné odbočit doleva pěšky na polní cestu, jít směrem jihozápad cca 700m do lesa, potom lesní cesta pokračuje na východ cca 500m, na rozcestí úplně doprava na jih cca 200m
Nápis:
NEZNÁMÝM OBĚTEM POCHODU SMRTI
Z KVĚTNA 1945
Poznámka:

Největší hromadný hrob na okrese Česká Lípa.
Na mapách je veden jako Ruský hrob.
Je zde pochováno 39 ruských vojínů - zajatců.

V Národním archivu v Praze se podařilo najít hlášení Okresního velitelství SNB v České Lípě ze dne 14. května 1946 pro Ministerstvo ochrany práce a sociální péče v Praze. Je v něm mimo jiné uvedeno, že ve dnech 20. až 26. dubna 1945 se denně ubíral pochod hladu od Litoměřic přes Úštěk, Kravaře, Zahrádky, Českou Lípu, Dolní Libchavu, Stružnici, Benešov nad Ploučnicí k Děčínu. Pochodu se účastnili pouze ruští vojenští zajatci. Denně jich zde procházelo až 350, celkem přibližně 2450. Transport doprovázeli příslušníci SS, NSKK a Volksturmu.

Z hlášení dále vyplývá, že během pochodu vypukla epidemie tyfu, na níž zemřelo 38 zajatců a 1 zajatec byl zastřelen. Zajatci byli nejprve pohřbeni v Dolní Libchavě na zahradě u domu č.p. 116. Hrob byl mělký a malý, vznikla obava, aby při teplém počasí nedošlo k rozšíření tyfu. Proto byly ostatky dne 28. dubna exhumovány a převezeny na hospodářských vozech do společného hrobu. Tyto práce - exhumaci těl, jejich převezení, vykopání hrobu a opětovné pohřbení provedli zajatci, kteří 28. dubna 1945 došli s transportem smrti do Dolní Libchavy.

Závěrem je v hlášení konstatováno, že v tomto společném hrobě se nachází 39 ruských vojínů (zajatců), z nichž jeden byl zastřelen příslušníkem SS.

Dále je uvedeno, že hrob byl péčí NV a občany české národnosti v Dolní Libchavě důstojně upraven a jest mu doposud věnována náležitá péče. Pod zápisem je nečitelný podpis okresního velitele SNB (nadporučíka) a razítko Ústavu pro péči o přistěhovalce a razítko Čsl. pátrací služby.

Město Česká Lípa
OV ČSBS Č. Lípa
(zdroj: Informační cedule před pomníkem.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5101-38352
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 18.05.2014
Umístění: Dolní Libchava, Libchavská, vedle hřbitova, naproti č.p. 217
Nápis:
Den aus dem
Völkerringen
1914 1918
nicht heimgekehrten Helden
In denkbarer Errinerung
gewidmet von der
Gemeninde Nieder Liebich.

Aus Schuld und Brand den Pfad mich Land
Damit Deutscher Held ins Heimatland.
In Not und Fern soll dieser Stein
Ein Denkmal Ihrer Treue sein

Wenzel Ackermann
Rudolf Böhm
Franz Frisch
Franz Fritsch
Wenzel Führich
Wenzel Gaufsch
Emil Goldammer
Heinrich Haase
Franz Hackel
Franz Hawranek
Franz Hermann
Franz Kalvach
Otto Klenawetz
Wenzel Kunte
Josef Leubner
Siegmund Linke
Emil Lohnzel
Richard Meier
Heinrich Müller
Franz Pankert
Wenzel Pilz
Emil Prachl
Emil Puhl
Franz Puhl
Josef Reischel
Franz Ronge
Wenzel Selz
Heinrich Schäfer
Wenzel Schiller
Franz Triesel
Karl Triesel
Friedrich Weiss
Poznámka:

vedle pomníku dvě desky z černého kamene s vysvětlujícími nápisy o účelu pomníku:

PAMÁTNÍK BYL OBNOVEN PÉČÍ
ČESKÉ REPUBLIKY Z PROSTŘEDKŮ
MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ
REPUBLIKY V ROCE 2006.

DIESES DENKMAL WURDE MIT
DEN MITTELN VOM VERTEIGIGUNGS-
MINISTERIUM DER TSCHECHISCHEN
REPUBLIK IM 2006 ERNEUERT

Památník k uctění 33 zbytečně
zmařených životů dolnolibchavských
občanů padlých v letech 1914 - 1918
na různých evropských bojištích
ve válce vyvolané mocenskými
zájmy Německa a Rakousko-Uherska.
Památník byl zbudován v roce 1922
a stylově i obsahem nápisů je
svědectvím doby svého vzniku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5101-08235
Pomník přidal: Milan Lašťovka