Tlučeň

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 17.05.2014
Umístění: Tlučeň, u hlavní silnice, na křižovatce s odbočkou do obce ve svahu
Nápis:
Die Gefallenen Helden
ehrt Dankbar die Heimat
1914-1918
Günter Adolf
Focke Ferdinand
Marjanka Rudolf
Günter Gustav
Patzenhauer August
Steinke Franz.
Pruksch August.
Sieber Franz Jos.
Poznámka:

- hodnosti a datum úmrtí nečitelné
- informace ke jménům z pomníku:
Zugf. Günther Adolf FJB.Nr.1 verm. 24.10.1914, Rußl.
Ers.Res. Focke Ferdinand IR.42 gef. 1.11.1914, Schabatz Serb.
Ers.Res. Marjanka Rudolf IR.42 gef. 2.3.1915, Rußl.
Ers.Res. Günther Gustav IR.74 gest. 1915, Uranje Serb.
Ers.Res. Patzenhauer August SchR.9 gef. 9.11.1915, Chartoyisk Rußl.
Ers.Res. Steinke Franz IR.42 gef. 4.6.1916 Humnitza Rußl.
Ers.Res. Pruksch August IR.42 gest. 23.10.1918 Porto bottola Ital.
Korp. Sieber Franz Josef IR.42 gest. 9.8.1919 Gauzaza Ital.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4205-53557
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser