Lítov

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 06.05.2014
Umístění: Lítov, na "T" křižovatce ve středu obce u autobusové zastávky
Nápis:
PAMÁTCE
OBĚTEM
II. SVĚTOVÉ
VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4107-36937
Pomník přidal: Milan Lašťovka