Kadaň

Hřbitovní, Mírové náměstí, Studentské náměstí, Školní

Pomník Obětem holocaustu

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 28.04.2014
Umístění: Kadaň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
hebrejský nápis

LÁSKA JE SILNĚJŠÍ
NEŽ SMRT

DIE LIBE IST STARKER
ALS DER TOD

1938 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník německým občanům Kadaně

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 28.04.2014
Umístění: Kadaň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
NA PAMĚŤ ZASTŘELENÝCH
KADAŇSKÝCH OBČANŮ
ZE 4. BŘEZNA 1919

ZUM GEDENKEN AN DIE ERSCHOSSENEN
KAADNER BŰRGER
VOM 4. MÄRZ 1919

Andreas Benedikt /46/
Erich Benesch /29/
Ludmila Dolezal /25/
Wilhelm Fügert /21/
Ferdinand Kumpe /14/
Karl Lochschmidt /11/
Marie Loos /51/
Berta Maier /39/
Oskar Maier /16/
Paul Massl /19/
Leopoldine Meder /27/
Hugo Nittner /16/
Katharina Tschammerhöll /19/

Theodor Romig /18/
Anna Rott /40/
Julie Schindler /16/
Paula Schmidl /14/
Franz Schneider /52/
Marie Stöckl /23/
Marianne Sturm /24/
Franziska Paßler /46/
Karl Tauber /13/
Aloisia Weber /19/
Josef Wolf /51/
Marie Ziener /17/

NA PAMÁTKU NĚMCŮ
VYHNANÝCH Z KADAŇSKA V LETECH 1945/46
A NA ZAVRAŽDĚNÉ Z ROKU 1945.

ZUM GEDENKEN
AN DIE VERTRIEBENEN DEUTSCHEN
AUS DEM KAADNER LAND IN DEN JAHREN 1945/46
UND AN DIE ERMORDETEN AUS DEM JAHRE 1945.

ROZPOMEŇ SE NA DÁVNÉ DNY,
SNAŽ SE POROZUMĚT LÉTŮM ZAŠLÝCH POKOLENÍ !
5. KNIHA MOJŽÍŠOVA 32,7

DENK AN DIE TAGE DER VERGANGENHEIT,
LERNE AUS DEN JAHREN DER GESCHICHTE !
5. BUCH MOSE 32,7

BLAZE TĚM, KDO PŮSOBÍ POKOJ,
NEBOŤ ONI BUDOU NAZVÁNI SYNY BOŽÍMI.
MATOUŠ 5, 9-10

SELIG SIND DIE FRIEDENSTIFTER,
DENN SIE WERDEN SŐHNE GOTTES HEIßEN.
MATTHÄUS 5, 9-10

BÝVALÍ A SOUČASNÍ OBYVATELÉ KADŇSKA
SI NAVZÁJEM PODÁVAJÍ RUCE KE SMÍŘENÍ
V OČEKÁVÁNÍ POKOJNÉ BUDOUCNOSTI!

DIE EHEMALIGEN UND DIE GEGENWÄRTIGEN
BEWOHNER DES KAADNER LANDES BIETEN
EINANDER DIE HÄNDE ZUR VERSŐHNUNG
IN ERWARTUNG EINER ZUKUNFT IN FRIEDEN!
Poznámka:

Dne 4. března 1919 proběhly v Kadani a v dalších městech tehdejšího německého pohraničí velké demonstrace. Protestující čeští Němci v nich dávali najevo svou nelibost nad tím, že by se po konci 1. sv. války měli stát občany nově vzniklé Československé republiky. V mnoha městech se demonstranti střetli s československými vojáky, kteří německá města obsadili během listopadu a prosince roku 1918. V některých městech došlo ve víru vášní ke střelbě, která měla za následek 56 zastřelených demonstrantů a 2 vojáky československé armády. Nejtragičtější následky měl střet v Kadani, kde bylo zastřeleno 24 demonstrantů.
Jiří Kopica, ve své knize „Boj o pohraničí. Demonstrace 4. března 1919 v Československu“, nehledá vinu jen na české nebo německé straně. Snaží se pouze o vysvětlení tehdejších událostí, aby se jednou pro vždy ukončil tento z dnešního pohledu už malicherný spor. Z pohledu autora, vina byla na obou stranách a bylo by záhodno takto k tomu i nadále přistupovat. Podle něj by mělo zůstat na paměti, že zemřelo mnoho lidí, byli to oběti polických vášní, které, když překročí určitou mez, nikdy neskončí jinak než smrtí.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4204-417
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: K.W.Schubsky

Hroby vojáků Rudé armády

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 28.04.2014
Umístění: Kadaň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE BRATŘI RUDOARMĚJCŮ
KTEŘÍ ZA NAŠI SVOBODU
DALI SVŮJ ŽIVOT

BUDENKO SIMON 26 ROKŮ +6.10.1941
DESANIČENKOV GRIGOR 30 +16.10.1941
DUBAVEC VLADIMÍR 30 +17.10.1941
PATAPINKA MOSTAR 48 +27.11.1941
PETIČ JAN 24 +27.11.1941
RECHEZICKY STANISLAV 34 +28.11.1941
LUPIN VINUS 48 +2.12.1941
GRIČENKOV FEODOR 48 +22.12.1941
DRANOV MICHAEL 28 +28.12.1941
KONDRATENKO GRIGOR 46 +5.1.1942
SUBKOV EGON 34 +10.1.1942
KUBLIONSKI ANATOLIJ 23 +14.1.1942
CHEMLEVSKIJ VLADIMÍR 35 +15.1.1942
KLIMINKO NIKOLAJ 23 +15.1.1942
SBAKOV LUKA 47 +19.1.1942
KULINIČENKOV NIKOLAJ 24 +29.1.1942
JUVČENKO ALEXIJ 24 +20.1.1942
KUBZOV PAVEL 38 +21.1.1942
MAŠENKOV MICHAEL 22 +22.1.1942
STANOV ŠTEFAN 56 +22.1.1942
SILIN KARITON 48 +23.1.1942
ALEŠKO VLADIMÍR 23 +23.1.1942
PESEVIČ NIKOLAJ 24 +25.1.1942
NIKOLENKO ALEXIJ 21 +26.1.1942
MASKOLOV FEODOR 50 +27.1.1942
ARTOPENKO FEODOR 45 +28.1.1942
PIKALJUK DANIEL 47 +2.2.1942

KONOVAL VASIL 22 ROKŮ +16.2.1942
PONOMARENKO FEODOR 22 +8.4.1942
ROMANOVSKIJ KAROL 38 10.4.1942
RADINOV IVAN 48 +20.4.1942
DUGANOV VASIL 50 +25.4.1942
DINOVEJEV IVAN 37 +3.5.1942
ORLOV NIKITA 51 +3.5.1942
ZARKOV SERGEJ 28 +6.5.1942
SITNIK NIKOLAJEV 38 +8.5.1942
TRUGUBA MAKAIN 33 +9.5.1942
TČERTOKOVSKIJ PETRO 39 +14.5.1942
KRABUNOV VLADIMÍR 22 +28.5.1942
SUSLOV SEMJAN 41 +6.6.1942
GORELOV GERMAN 41 +18.6.1942
LUOSIN PETRO 29 +13.7.1942
MARSEV VASIL 29 +15.7.1942
FROLOV OLADIN 23 +3.10.1942
LAVIČ GRIGOR 39 +3.10.1942
UTUČENKOV GRIGOR 33 +3.11.1942
JACHNO IVAN 23 +29.12.1942
KAVRILENKO IVAN 41 +5.5.1943
TURČIN NIKOLAJEV 30 +14.3.1945
POJINA MICHAEL 27 +17.3.1945
KUSIANOVIČ MITON 30 +17.3.1945
SIKORJUK NIKOLAJ 39 +19.3.1945
KOZUKARO FEODOR 20 +10.11.1945
Poznámka:

Z celkového počtu 54 horizontálně, na podstavcích, umístěných pamětních desek se jmény padlých Hrobu Obětí 2. světové války, se dochovalo pouze 50 pamětních desek. Úplný jmenný seznam padlých, je umístěn na zadní stěně hrobu a to na dvou vertikálních pamětních deskách s 53 jmény padlých, kdy chybí jméno „čtyřiapadesátého padlého“ TIMOFEJOV IVAN +3.5.1942, které je umístěno na horizontální desce s podstavcem (2-hý zleva, v nejbližší řadě k památníku). Komparací jmen padlých na pamětních deskách bylo zjištěno, že na čtyřech horizontálních podstavcích chybí čtyři pamětní desky se jmény: GORELOV GERMAN +18.6.1942, KLIMINKO NIKOLAJ +15.1.1942, SBAKOV LUKA +19.1.1942, SIKORJUK NIKOLAJ +19.3.1945.

Místo je počítáno jako 55 vpm (54 hrobů + pomník).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4204-00418
Toto místo je počítáno jako 55 VPM
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Josef Rypl

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 28.04.2014
Umístění: Kadaň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ

JOSEF RYPL
— ŠTB. RTM. V.V. —
*10.IV.1896 †19.V.1945

JEHO ŠLECHETNÉ SRDCE DOTLOUKLO
KRÁTCE PO PŘÍCHODU Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA,
KDE TRPĚL PRO SVOJI MILOVANOU VLAST ČSR

SPI SLADCE MYLÝ TATÍNKU A MANŽELI!
NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Johann a Peter Josue Baron von Zoph

Autor: Karl W. Schubsky, 14.03.2016
Umístění: Kadaň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Dies Grabmal widmet die hinterlassene
trauernde Witwe, denimmvergesslichen
Andenken ihres am, 28. Mai 1812
verstorbenen geliebten Gemahls Herrn
Johann Baron v. Zoph
k. k. Feldmarschall Lieutenant
und Ritter des Märiatheresienordens.
Er Verschied im 75 Jahre
seines rühmlichen na thatenvollen Lebens,
nach einer 43 jährigen militärischen Laufbahn beweint von seiner hinterlassenen Gattin und Kindern
begleitet von der Achtung aller die Ihm kannten
und sein Andenken ehren.
Gott segne seine Assche.

Hier ruhet
an der Seite seines würdigen Vaters
der Sohn einer innigstliebenden Mutter
Peter Josue Baron Zoph
k.k.Oberlieutenant von Graf Wallmoden
Cürasir Regiment No. 6.
Jn der Blüthe der Jahre,
im 25. seines schönen Lebens,
im 8. auf der Bahn der Ehre,
entriss ihn der unerbittliche Tod
den Armen seiner trostlosen Mutter
am 1. Januar 1820.
Er war in jedem Betrachte,
als Sohn als.Mensch als. Krieger
ein seltenes Muster, kindlicher Liebe,
herzlicher Güte, ritterlichen Sinnes
des Mutterherzens sehönste Freude, der Verwandten Stolz
die Liebe seiner Freunde!
Um ihn fliessen die Thränen Aller
am schmefzlichsten jene, seiner tiefgebeugten Mutter.
Er ruhe in Frieden!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'47.32'' E13°16'43.89'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Anton Baldini a Johann a Karl Werner

Autor: Milan Lašťovka, 02.02.2019
Umístění: Kadaň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Anton Baldini
k.k.Landwehrhauptmann d.R.
gest. 26. April 1899
im 80. Lebensjahre
desser Schwiegersöhne
Johann Werner
K.K. Hauptmann
gest. 17. April 1904
im 53. Lebensjahre.
Karl Werner
K.K. Oberstlieutnant
gest. 3. Dezember 1909 im 53. Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'47.19'' E13°16'43.81'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Gustav Schneider a Ernst Nittner

Autor: Milan Lašťovka, 02.02.2019
Umístění: Kadaň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
GUSTAV SCHNEIDER, K.U.K. Oberst
gest. 1.Novb. 1914 im 53. Lebensjahre.

ERNST NITTNER, Rittmeister a.D.
gest 10. Dezember 1922 im 44. Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'47.19'' E13°16'43.81'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Václav Honický

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 23.07.2021
Umístění: Kadaň, Hřbitovní
Nápis:
RODINA
SNOPKOVA

VÁCLAV HONICKÝ
*27.9.1924 +1.7.2001
Poznámka:

Honický Václav, *27.9.1924, hodnost: nováček, místo narození: Meriecourt sous Lens, Francie (přísl. Libušín, okr. Slaný), národnost: česká, osobní číslo: Z; T-5324 a Y-3055, datum a místo odvodu: 21.04.1945, VB; (F; Lille, přihláška)
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'47.19'' E13°16'43.81'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Jaroslav Procházka

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 23.07.2021
Umístění: Kadaň, Hřbitovní
Nápis:
JAROSLAV PROCHÁZKA
*1927 +1998
Poznámka:

Procházka Jaroslav, *14.12.1927, hodnost: vojín, místo narození: Milušice, Volyň, národnost: česká, kmenové číslo: 15.384/M, datum a místo odvodu: 23.06.1944 ČSVJ/NT, 27.06.1944 (PR 136/44),
Kaměněc Podolskij.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'47.19'' E13°16'43.81'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Vasil Nastič

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 23.07.2021
Umístění: Kadaň, Hřbitovní
Nápis:
VASIL NASTIČ
*25.6.1919 +26.2.1983
Poznámka:

Nastič Fedir(Vasil), *25.6.1919, hodnost: vojín, místo narození: Ljutá, okr. Vel´ký Berezný, národnost: ukrajinská, kmenové číslo: 2.561/M, datum a místo odvodu: 04.03.1943, Buzuluk, číslo protokolu: 2.874.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'47.19'' E13°16'43.81'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo