Demandice

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2014
Umístění: Demandice, vpravo od Obecného úradu Demandice
Nápis:
POMNÍK
PADLÝM I. A II. SVETOVEJ VOJNY

BÚTOR JÁNOS, CSÁKI JÁNOS, DOMBAI SÁNDOR, GYŐNYÖR LAJOS, KUCZI JÁNOS, NÉVTELEN ISTVÁN, ORAVECZ FERENC, PRIZNER MÓR, SÁNTHA MIHÁLY, TÓTH MIHÁLY, ZVONCSÁR FERENC

BELIČKA JÁN, GAUCSIK IMRE, GÁBOR BÉLA, HERAL GUSTÁV, HERAL ĽUDEVÍT, HUSZÁR JÁNOS, JAKUSÍK ISTVÁN, KAJACZ JÁNOS, KREMNICZKI JÁNOS, KREMNICZKI JÓZSEF, KÜRTHY ANDOR, NAGY JENŐ, NÉMETH ISTVÁN, NÉMETH JÁNOS, NÉVTELEN PÁL, PASZTVICSKA ISTVÁN, REHOR KÁLMÁN, SZENESI ISTVÁN, SZÉKELY SÁNDOR, SZUMERÁK JÁNOS, TÓTH LAJOS, TURAI JÓZSEF, UKROP MARTIN, VOKSÁN JÁNOS

Souřadnice: N48°07'35.4'' E18°46'55.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2014
Umístění: Demandice, v interiéri kostola sv. Michala
Nápis:
DEMÉND KÖZSÉG HÖSI HALOTTAI
AZ I. VILÁGÁBORÚBAN:

PADLÍ HRDINOVIA OBCE DEMANDICE
Z I. SVETOVEJ VOJNY:

BÚTOR JÁNOS, CSÁKI JÁNOS, DOMBAI SÁNDOR, GYŐNYÖR LAJOS, KUCZI JÁNOS, NÉVTELEN ISTVÁN, ORAVECZ FERENC, PRIZNER MÓR, SÁNTHA MIHÁLY, TÓTH MIHÁLY, ZVONCSÁR FERENC

A II. VILÁGÁBORÚBAN:

Z II. SVETOVEJ VOJNY:

GAUCSIK IMRE, GÁBOR BÉLA, HERAL GUSTÁV, HERAL ĽUDEVÍT, HUSZÁR JÁNOS, JAKUSIK ISTVÁN, KAJACZ JÁNOS, KREMNICZKI JÁNOS, KREMNICZKI JÓZSEF, NAGY JENŐ, NÉMETH ISTVÁN, NÉMETH JÁNOS, NÉVTELEN PÁL, PASZTVICSKA ISTVÁN, REHOR KÁLMÁN, SZENESI ISTVÁN, SZÉKELY SÁNDOR, SZUMERÁK JÁNOS, TÓTH LAJOS, TURAI JÓZSEF, UKROP MARTIN, VOKSÁN JÁNOS

NYUGODJATOK BÉKÉBEN !

ODPOČÍVAJTE V POKOJI !

Souřadnice: N48°07'33.9'' E18°46'56.5'' (vchod do kostola)
Pomník přidal: Ladislav Barabás