Marcelová

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2014
Umístění: Marcelová, Kostolná, pri rím.-kat. kostole sv. Jána Krstiteľa.
Nápis:
A mi urunk Jézus Krisztus Dicsősegére az 1914-1919.
Világ-háborúban a hazáért elesett hősök emlékére.
közadaközásból és a Kurtakeszi Marcélházai rokkant
egyesülei adományából á..ua.öl szent hitünk szan ű.vös-
séges jele az Urnak 1924 eszten..je.en.
Jézus Krisztus te legnagyóbb hős...j örök élete hősei.krek
kik főldi életükel ... áldozták a hazáért
...miadny ájá kik hős szere.... si..tek.
Krisztus keresztjében vigásztat .djatok!

BAKULÁR ISTVÁN † ..... 1917 j.. .., BAKULÁR LÁSZLÓ † orósz harctéren 1915 okt. 21, BITTER ISTVÁN † Predazzó 191. ... .., BITTER KÁLMÁN † Z... 1916 aug. 16, BÉLAI FERENC † .embe.g 1915 nov. 30, FAZEKAS VILMOS eltűnt olasz harctéren 1918 jun. .., GÁL ANDRÁS † K.... 1915 okt. 7, GÁL MÓRICZ eltűnt orosz harctéren 1916 jun. 29, GÁL SÁNDOR † .usz...va 1917 aug. 20, HALAMI JÓZSEF eltűnt olasz harctéren 1918, JANOVICS ISTVÁN † Przemysl 1915 nov. 23, KÁLAZDI JÁNOS † Predazzó 1917 marc. 9, MARCZINKÓ GÁSPÁR † Ceremeszkavolgy 1916 okt. 3, MORAVCSIK ISTVÁN † ..ina..obán 1915 aug. 16, MORAVCSIK JÁNOS † NYíregyháza 1915, NÉMETH JÓZSEF † Isonzonál 1917 jun. 4, ROSZICSKA IMRE † Munkács 1917 jul. 25, ROSZICSKA KÁLMÁN eltűnt Galicia 1914 okt. 30, TRENCSÍK ISTVÁN † ..kone.je 1916 szep. 6, VICZENA ALBERT † Bánfalva 1917 marc. 30, BRATKÓ VILMOS † Nagybecskerek 1918

ANDRUSKÓ KÁROLY eltűnt Sk.be. 1915 jul. 15, BAHORECZ JÁNOS † 1914 jul. 5, BAGIN ISTVÁN † T..l 1918 ápr. 24, BEDNÁR ANDRÁS † Kurtakészi 1919 ápr. 1, BEDNÁR ISTVÁN † Bózen 1917 jun. 24, BUDAI GÉZA eltűnt Versec 1915 aug. 1, CHRÉN JÁNOS † Levcsa 1915 jun. 27, CHRÉN KÁROLY † Mamrólak 1918 szept. 24, GÁL FERENC † .iszi. volgy 1917 aug. 10, GYURICSEK ANDRÁS eltűnt Pi..m 1915 aug. 29, JANCSIK JÁNOS eltűnt Karpátokbán 1914 dec. 14, KIANEK ISTVÁN eltűnt CSupa 1917 aug. 23, KUSZALA KÁLMÁN † Majdan Skolnik 1915 jul. 20, KUSZALA JÓZSEF † Kok 1916 jul. 13, MARCZINKÓ JÁNOS † Dobrava 1916 szept. 8, MARCZINKÓ JÁNOS † CSurimszk 1919 ápr. 16, MARCZINKÓ JÁNOS † ZSigaró 1914 nov. 15, MARKOVECZ GYULA † Krasznik 1915 okt. 15, MARIKOVECZ KÁROLY † Sösmezo 1916 aug. 15, SENKÁR KÁROLY † olasz harctéren 1916 jul. 27, SIMON BOLDIZSÁR eltűnt Przemysl 1915 marc. 15, SOMOGYI ANDRÁS eltűnt SZibériaban 1918, TRENCSÍK ISTVÁN † Bobrka 1915 jun. 25, TRENCSÍK ISTVÁN † Budapest 1918 dec. 17, TRENCSÍK KÁROLY † Kosta.jev. 1917 ápr. 28, VARGA FERENC eltűnt Volhiniai erdőben 1916 aug. 23, VARGA PÁL eltűnt Moszkva 1920 jan. 15, ZSIDEK JÁNOS eltűnt Przemysl 1914 okt. 30, ZSIDEK BÉLA † Olkusz 1914 dec. 1

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK ÖRÖK EMLÉKŰL SZERETTEIKTÖL.

ANDRUSKÓ KÁROLY, BAHOREC LAJOS, BRATKÓ LÁSZLÓ, DOBROCSÁNYI JÁNOS, GERE ISTVÁN, GYURÍCSEK ISTVÁN, GYURÍCSEK JÓZSEF, KECSKÉS FERENC, KRAMPOTYÁK ISTVÁN, KRÉN LÁSZLÓ, KUSZALA JÓZSEF, MARCINKÓ ISTVÁN, MARCINKÓ JÓZSEF, MARCINKÓ KÁROLY, MARIKOVEC ANDRÁS, MARIKOVEC JÁNOS, MÉSZÁROS ISTVÁN, MÉSZÁROS JÁNOS, PAULISZ PÁL, ROSZICSKA JÁNOS, SZOKOL LÁSZLÓ, TRENCSÍK SÁNDOR, TRENCSÍK LÁSZLÓ, VARGA JÁNOS, VIDERMAN BÉLA, VIDERMAN JÁNOS, ZSIDEK JÁNOS, ZSIDEK MIHÁLY, ZSIDEK VILMOS, ANDRUSKÓ LAJOS, BAKULÁR JÁNOS, BUDAI ISTVÁN, CSICSÓ LAJOS, DANIS ISTVÁN, DANIS LAJOS, DIKAN GÁSPÁR, FAZEKAS ISTVÁN, FAZEKAS VILMOS, JALSOVSZKI VILMOS, JÁVORKA KÁROLY, KAJTÁR ISTVÁN, LÉVAI SÁNDOR, OPÁLKA KÁLMÁN, PÉM KÁLMÁN, PIFKÓ ISTVÁN, RIGÓ ILLÉS, SULC ISTVÁN, SZÜCS LÁSZLÓ, TRENCSÍK JÁNOS

EMLÉKEITEK SOHA EL NEM MÚLÓ SZERETETTEL ÖRÖKKÉ ÖRÍZZÜK BÁNATOS SZÍDÜNKBEN.
Poznámka:

Bola by potrebná obnova písma a rekonštrukcia pomníka. Písmo na troch stranách pomníka venovaných 1. svetovej vojne je poškodené a zle čitateľné, poškodená a vyblednutá je aj farba písma. Preto sa nepodarilo spoľahlivo prečítať celý nápis, niektoré dátumy a miesta úmrtia padlých vojakov.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°47'12.7'' E18°16'23.2''
Pomník přidal: Peter Pavlík