Zlaté Moravce

Pomník Ján Čikkel

Autor: Ladislav Barabás, 22.06.2014
Umístění: Zlaté Moravce, Sládkovičova, na rohu ulíc Sládkovičova a SNP, oproti kostolu sv. Michala
Nápis:
K ÚCTE A CHVÁLE NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE A SLÁVNEJ KRÁĽOVNEJ
NEBESKEJ

TÚTO STATUU DALA VYSTAVIŤ VD.
PO JÁNOVI ČIKKELOVI ROD. HELENA
VRANOVÁ NA PAMIATKU SVOJHO
MILOVANÉHO MANŽELA, KTORÝ VO
SVETOVEJ VÁLKE UŽ V STARŠOM
SVOJOM VEKU ZA SVOJU MILÚ VLASŤ
SVOJ ŽIVOT V CUDZO-
ZEMSKU POLOŽIL A TIEŽ NA PA-
MIATKU SVOJHO JEDINÉHO SYNA, KTO-
RÉHO MILÝ PÁN BOH V JEHO MLA-
DOM ANEVINNOM VEKU K SEBE
POVOLAL

14. VI. 1930

sign. HORN B. BYSTRICA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'57.2'' E18°23'50.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás