Malé Blahovo

Cintorín vojnových zajatcov

Autor: Ladislav Barabás, 28.05.2015
Umístění: Malé Blahovo, Veľkoblahovská cesta, na konci civilného cintorína
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Ďaleko od svojej vlasti v tejto zemi sníva svoj večný sen 965 ruských, talianskych, poľských, maďarských, rumunských, srbských, ukrajinských, lotyšských, litovských, estónskych a fínskych vojakov, ktorí zomreli v dunajskostredskom tábore vojnových zajatcov.
Boli vojakmi – teraz sú poslovia mieru!
Nech odpočívajú v pokoji!
(zdroj: Informačná tabuľa pred cintorínom)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°00'11.9'' E17°35'58.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás