Místo

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 29.03.2014
Umístění: Místo, v parčíku ve středu obce
Nápis:
JAN ŠVERMA *23.3.1901
PADL NA SLOVENSKU 10.11.1944
JULIUS FUČÍK *23.2.1903
POPRAVEN V BERLÍNĚ 8.9.1943
JAN KREJČÍ *4.4.1903
POPRAVEN V PRAZE 30.9.1941
KURT KONRÁD *15.10.1908
POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 25.9.1941
OTTO SYNEK *21.9.1900
POPRAVEN V PRAZE 29.9.1941
VÁCLAV SINKULE *14.1.1905
POPRAVEN V MAUTHAUSENU 20.4.1942
STANISLAV BRUNCLÍK 17.5.1910
POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 11.4.1944

LIDÉ
MĚL JSEM VÁS RÁD
BDĚTE!

VRATISLAV ŠANTROCH *13.2.1910
POPRAVEN V PRAZE 30.9.1941
FRANTIŠEK KŘÍŽEK *20.12.1901
POPRAVEN V PRAZE 1.10.1941
VÁCLAV KŘEN * 19.7.1898
POPRAVEN V PRAZE 30.9.1941
EDUARD URX *29.1.1903
POPRAVEN V MAUTHAUSENU 20.4.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička