Tři Sekery

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: obec Tři Sekery, archiv
Umístění: Tři Sekery, byl umístěn u plotu školní zahrady cca na spojnici katolický kostel Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi a hasičská zbrojnice
Nápis:
Errichtet zu Ehren
unseres im Weltkriege
1914 – 1918
Gefallen
Von den Gemeiden
K. und. T
Deihacken
In Jahre 1925
Poznámka:

Na vysokém podstavci byla socha klečícího vojáka s přilbou na hlavě a bandalírem na sepjatých rukách. Autor pomníku: sochař Adolf Mayerl z Chebu
(zdroj kniha Tři Sekery v historii a dnes, autoři Zdeněk Buchtele a Richard Švandrlík)

Po skončení 2. světové války v roce 1945 byl pomník stržen, socha se nějaký čas válela u místa, kde původně stála. Od sochy byla oddělena hlava (není jisté, zda úmyslně nebo díky manipulaci). V sedmdesátých letech byla socha odtažena na rumiště zaniklé části obce Tři Sekery s místním označením Kix. V roce 2018 byla snaha torzo sochy objevit, to se nepodařilo. Podle dalších svědectví bylo torzo sochy v období cca 2004-2006 v Kixu, pak zmizelo.

Boční strany podstavce – jména padlých (jména jsou dochována, jejich pořadí nikoli. Zde jsou uvedena podle záznamu v obecní kronice obce Tři Sekery:
PADLÍ V 1. SV. VÁLCE ZE TŘÍ SEKER
1 Wenzl Buberl 1889 20.8.1914 Rača Srbsko
2 Wenzl Kreuzer 1891 20.8.1914 Nagyarhanisza
3 Alfred Arnold 1.12.1914 Rusko
4 Eduard Buberl 12.12.1914 Srbsko
5 Andreas Prockl 1872 22.1.1915
6 Adam Konhriher 1886 14.6.1915 Poscorovice
7 Ignaz Böhm 1889 8.8.1916 Nowi Dvór Polsko
8 Anton Ries 24.6.1915 Rusko
9 Josef Thumerer 5.7.1915 Rusko
10 Johan Richter 1878 7.9.1915 Praha nemocnice
11 Wenzl Hellinger 1876 14.9.1915 Podgorylce Polsko
12 Josef Woderer 1892 14.9.1915 Dubno
13 Johan Buberl 1892 17.9.1915 Klenov?
14 Max Rosenberger 16.11.1915 Rusko
15 Josef Jenner 23.2.1916 Itálie
16 Andreas Woderer 1890 13.6.1916 Itálie
17 Johann Ruppert 1890 22.6.1916 Itálie
18 Josef Stark 1893 24.8.1916 Vídeň
19 Edmund Weber 1895 28.5.1917 Mederazza Italie
20 Rudolf Behr 3.3.1917 Tři Sekery
21 Andreas Pfleger 1881 28.7.1917
22 Josef Jenner 1897 20.8.1917
23 Johann Kosengerger 1898 20.9.1917 Monte Sief Itálie
24 Anton Faber 1890 17.12.1917 Lublin
25 Karl Popp 1899 6.1.1918
26 Anton Pompl 11.10.1918 Itálie
27 Josef Stark 7.12.1919 Itálie
28 Josef Gartnenn 19.11.1914
29 Eduard Böhm 1886 22.1.1915
30 Johann Kraus 22.3.1915
31 Joahnn Lanzendörfer 22.5.1915
32 Andreas Arnold 22.5.1935
33 Franc Hampl 20.6.1915
34 Johann Paoli 22.11.1916 Rusko
(zdroj: http://portafontium.cz/iipimage/30260219/soap-ch_00712_obec-tri-sekery-1927-1939_0210 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marie Lárová

Pomník Obětem totalit

Autor: Jiří Padevět, 03.10.2021
Umístění: Tři Sekery, padesát metrů na východ od kostela Čtrnácti sv. pomocníků
Nápis:
OBĚTEM
TOTALIT
Poznámka:

Pomník připomíná oběti nacismu a komunismu.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/tri-sekery-pomnik-obetem-totalit/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'29.27'' E12°36'51.46''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Václav Mareš a Josef Dlesk

Autor: Milan Lašťovka, 14.03.2014
Umístění: Tři Sekery, na budově OÚ, čp 82
Nápis:
DNE 31.12.1947 BYLI ZDE PŘI VÝKONU SLUŽBY
ZAVRAŽDĚNI RUKOU NĚMECKÉHO VRAHA
VRCH. RESP. FIN. STRÁŽE VÁCLAV MAREŠ
RESP. FIN. STRÁŽE JOSEF DLESK
ČEST PAMÁTCE VĚRNÝCH STRÁŽCŮ HRANIC.
Poznámka:

Služba finanční stráže v prvých letech po válce nebyla lehká. Přes hranici prchaly různé živly. 31.12.1947 zadrželi příslušníci finanční stráže Václav Mareš a Josef Dlesk na obchůzce tři podezřelé osoby. Při sepisování protokolu v kanceláři se jeden ze zadržených zmocnil zbraně, oba příslušníky zastřelil a uprchl přes hranici. Tragickou událost připomíná na domě, kde tehdy bylo sídlo finanční stráže (později MNV), pamětní deska. (zdroj http://www.trisekery.cz/z-historie-obce/d-9640/p1=2140 )
podrobnosti viz: http://www.tri-sekery.cz/clanky/obec/historie/vystrely-v-podvecer-31_-12_-1947.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem akce Kámen

Autor: Jiří Padevět, 03.10.2021
Umístění: Tři Sekery, na budově Obecního úřadu
Nápis:
FALEŠNÉ HRANICE
1948-1951
PRO PŘIPOMENUTÍ NEŠŤASTNÝCH
OBĚTÍ AKCE "KÁMEN"
A JAKO DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ
SOUČASNÝM A BUDOUCÍM GENERACÍM
VĚNOVALA OBEC TŘI SEKERY 8. 6. 2019
Poznámka:

Akce Kámen byla operace komunistické Státní bezpečnosti, během které byla vybudována falešná státní hranice.
Více informací: https://www.stream.cz/krvava-leta/dabelsky-rafinovana-akce-kamen-prestrojeni-agenti-stb-chytali-na-falesnych-hranicich-odpurce-rezimu-308182
kniha JANDEČKOVÁ, Václava: Falešné hranice, Argo, Praha 2018


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'28.64'' E12°36'46.58''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska odsunu Němců

Autor: Jiří Padevět, 03.10.2021
Umístění: Tři Sekery, východní zeď hřbitova vlevo od vchodu
Nápis:
ZUM GEDENKEN
AND DIE EHEMALIGEN DEUTSCHEN
BEWOHNER DER PFARREI DREIHACKEN,
DIE AUF DIESEM FRIEDHOF BIS ZUM
JAHRE 1946 IHRE EWIGE RUHE FANDEN.

ERRICHTET IM JAHRE 2003 VON DEN IN
ALLE WELT VERSTREUTEN NACHKOMMEN.

NA PAMĚŤ BÝVALÝCH NĚMECKÝCH
OBČANŮ FARNOSTI TŘI SEKERY, KTEŘÍ NA
TOMTO HŘBITOVĚ DO ROKU 1946 NAŠLI
SVŮJ KLID.

POŘÍZENO V ROCE 2003 BÝVALÝMI OBČANY
A JEJICH POTOMKY, KTEŘÍ JSOU DNES PO
CELÉM SVĚTĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'19.67'' E12°36'39.82'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kenotaf Josef Fischer

Autor: Arno Glaser, 07.05.2016
Umístění: Tři Sekery, hřbitov
Nápis:
Josef Fischer
14./8.1891 +23./7.1916.
den Heldentod bei Assiago.
Poznámka:

Fischer Josef: Inft., IR. Nr. 73, 7. Komp., padl na kótě 1706 u Assiaga.
(zdroj: Oö landesbibliothek, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser