Číhaná

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 15.03.2014
Umístění: Číhaná, na travnaté ploše kruhové návsi mezi dvěma stromy
Nápis:
1914 - 1918
Anton Benedikt 46 Ldst.R., gef. 1915 Serb.
Adolf Brandl, I.R. 73, gef. 1915 Itali.
Franz Egerer, I.R. 73, gef. 1915 Itali.
Josef Egerer, Ldst. 6, gef. 1917 Itali.
Anton Karnol. I.R. 73, gef. 1915 Rußl.
Josef Kohler, I.r. 73, gef. 1915 Karp.
Franz Pichl, sch.H.R. 2/49, gest. 1919 Itali.
Josef Pichl, Sch.R. 29, gef. 1917 Rußl.
Josef Pöpperl, Sch.R. 6, gef. 1914 Serb.
Franz Punzet, I.R. 73, gef. 1914 Serb.
Alois Wundinger, I.R. 73, gef. 1914 Serb.
Franz Wundinger, I.R. 73, gef. 1914 Serb.
Josef Wundinger, 22 Atl.R., gef. 1917 Rußl.
Karl Zaha, I.R. 73, gef. 1917 Itali.
Albert Zerlik, Ldst. 6, gef. 1915 Rußl.
Gewidmet zu Ehren der im Weltkriege
gefallenen Helden von der Gemeinde Kschiha
im Jahre 1923.
Poznámka:

Pomník obětem 1. světové války od kamenického mistra Johanna Forschnera ze Sítin nechala vztyčit v roce 1923 obec Číhaná mezi dvojicí dubů před usedlostí čp. 5 na návsi uprostřed vsi Číhaná (Kshiha). Celkové náklady na zřízení pomníku činily 6.000 korun. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 12. srpna 1923 za velké účasti místních obyvatel. Průvodní řeč pronesl kaplan Alfred Marcus Gail z Mnichova, který následně nový pomník vysvětil a odsloužil polní mši svatou. Pomník byl zřízen k připomínce 15 padlých a zemřelých obyvatel Číhané během bojů 1. světové války.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být pomník udržován a postupně chátral. Vrcholová plastika orlice byla odstraněna. Na počátku 21. století byl již objekt ve špatném stavu. Kámen byl pokryt vrstvou lišejníků a nápisy byly špatně čitelné. V letech 2016-2017 proto přistoupilo město Teplé k celkové obnově pomníku s nákladem 93.175 Kč. Restaurátorské práce provedl akademický sochař prof. Petr Siegl z Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských na AVU v Praze.
(zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz¨)
Nápis doplněn z téhož zdroje.

Egerer Franz: *1886 Kschiha (Číhaná). Inft., IR. Nr. 73, 7. Komp. +11. – 20.12.1915 Itálie.
Köhler Josef: Inft., TitGefr., IR. Nr. 73, 6. Komp. +16.2.1915
Kornoll Anton: *1888 Kschiha (Číhaná). IR. Nr. 73. Od 15.6.1915 nezvěstný Halič.
Pichl Josef: *1896 Kschiha (Číhaná). LstInft., k. k. LIR. Nr. 29, MGA. 2. 31.1.1917 Meteniów, Halič.
Pöpperl Josef: *1887 Kschiha (Číhaná). ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 6, 2. Komp. +9.12.1914.
Zerlik Albert: *1880 Kschiha (Číhaná). ErsRes., k. k. LIR. Nr. 6, 8. Komp. +9.5.1915.
Wurdinger Franz: *1884 Kschiha (Číhaná). Zugsf., IR. Nr.73, 4. Komp. +26.10.1914.
Zaha Karl: *1892. LstInft., IR. Nr. 73, 5. Komp. +1.6.1917.
Zda jsou jména Wurdinger (Wundinger) a Kornoll (Karnol) správně opsaná z pomníku nelze z fotografie ověřit.
(zdroj: VHÚ, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4105-10058
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Arno Glaser