Bystričany

Dlhá

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 21.05.2013
Umístění: Bystričany, Dlhá, pred kostolom najsvätejšej Trojice
Nápis:
PADLI V PRVEJ SVET. VOJNE
1914 – 1918

ADAMEC MATÚŠ 1881-1914, BARTA PAVEL NEZVESTNÝ, BOBOK ŠTEFAN 1880-1918, DUDA MICHAL 1894-1916, FOLTÁN ŠTEFAN NEZVESTNÝ, HUDEC PAVEL 1887-1915, HUDEC JÁN 1886-1915, HRUŠKA ŠTEFAN NEZVESTNÝ, KOLLÁR JÁN NEZVESTNÝ, KMEŤ PAVEL 1892-1914, LAURINEC MICHAL 1880-1919, MIHÁLIK PAVEL 1883-1916, MIHÁLIK JÁN 1868-1918, MATUŠKA PAVEL NEZVESTNÝ, MATUŠKA ŠTEFAN 1896-1916, PEVKA JOZEF 1891-1914, PILCH ANTON 1890-1916, RADOSA ŠTEFAN 1894-1916, RADOSA JÁN NEZVESTNÝ, RYBÁR MICHAL 1895-1916, SÚKENÍK HOZÁK JÁN NEZVESTNÝ, URBÁNEK JÁN 1896-1916, ZELENÍK ONDREJ -1915, ŽIŠKO VALET NEZVESTNÝ

OBETE DRUHEJ SVET. VOJNY
1939 – 1945

GABČÍK ŠTEFAN 1915-1944, KOLHA JOZEF NEZVESTNÝ, KMEŤOVÁ MÁRIA 1938-1945, MIHÁLIK JOZEF NEZVESTNÝ, OBŽERA VALENT 1920-1940, PLACHÝ PAVEL 1919-1945, RENDEK JOZEF 1920-1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°39'34.0'' E18°30'54.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás