Dobřichov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 22.07.2013
Umístění: Dobřichov, u mostu, na návsi, před dětským hřištěm
Nápis:
PADLÝM
VOJÍNŮM
1914-19.
JAN PIKNER 1878 - 1914.
JOSEF SLÁDEK 1887 "
EMIL CHLOUPEK 1896 - 1915.
JOSEF KNÍŽEK 1883 "
OTAKAR ELIÁŠ 1894 "
ALOIS NOVÁK 1892
JOSEF HARAPES 1894 "
FRANT. KOŽELSKÝ 1878 "
FRANT. HOŘEJŠ 1885 "
VÁCLAV SUS 1868 "
VÁCLAV SUS 1896 "
JAROSLAV HARAPES 1897 - 1916.
JOSEF RŮŽIČKA 1897 "
BOHUMIL BRODSKÝ 1896 "
LADISL. DRAHOKOUPIL 1896 - 1917.
ALOIS RATAJ 1883 "
JAN KRATOCHVÍL 1884 "
JOSEF POLANSKÝ 1874 - 1918.
JOSEF CHLOUPEK 1886 "
ALOIS VLASÁK 1893 "
FRANT. KNÍŽEK 1891 "
FRANT. HUBIČKA 1892 - 1914.
FRANT. NEKVAPIL 1891 "
BOHUMIL KUCHAŘ 1892 "
JOS. PEŠKA 1886 - 1916.
VÁCL. HUBIČKA 1897 "
FRANT. ŠEDIVÝ 1891 - 1917.
KAREL NOVÁK 1884 - 1918.
JOS. MÜLLER 1892 - 1917.
VÁCL. MAGIERA 1895 - 1917.
FRANT. BENDA 1870 - 1916.

PADLÝM 1939 - 1945
RUD. MESKÁŘ 1904 - 1941
FR. HUBÁČEK 1918 - 1944
JAR. BOHÁŘ 1921 - "
V. VONDRÁČEK 1913 - 1945
JOSEF TYRNER 1898 - 1945
VL. HARAPES 1903 - "
JAR. TŮMA 1913 - "
JAN ELIÁŠ 1883 - "
Poznámka:

Památník tento postaven osvětovou komisí
za přispění občanstva zdejší obce.
Členové komise:
Karel Martinek t.č. statosta obce
Josef Krupka t.č. jednatel
Lad. Kozák
Jos. Smejkal
Jan Nepras
Jos. Melichar
Alois Řehák
Frant. Prošek
Anna Krupková


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2110-55594
Souřadnice: N50°4'46.67'' E15°1'56.53'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Hrob František Šulc

Autor: Marek Skýpala, 08.10.2014
Umístění: Dobřichov, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK ŠULC
VRCHNÍ ČETNICKÝ STRÁŽMISTR V.V.
* 14. VI. 1891 - + 30. I. 1957.
Poznámka:

František Šulc se narodil v Cerhýnkách, někdy se též uvádí datum narození 24.12.1891. Zajat byl dne 19.12.1914 v Janině jako vojín c.k. 36.pěšího pluku. V ruském zajetí se přihlásil do legií a dne 15.5.1918 byl zařazen do 5.střeleckého pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 20.12.1920 v hodnosti svobodníka.


Souřadnice: N50°4'25.8'' E15°2'5.22''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vlastimil Harapes

Autor: Marek Skýpala, 08.10.2014
Umístění: Dobřichov, hřbitov
Nápis:
V KVĚTNOVÝCH BOJÍCH V PRAZE
POLOŽIL NA OLTÁŘ SVÉ MILOVANÉ
VLASTI TO NEJCENĚJŠÍ – SVŮJ ŽIVOT
VLASTIMIL HARAPES
POLICEJNÍ ŠTÁBNÍ STRÁŽMISTR STÁR 42 R.

Souřadnice: N50°4'23.88'' E15°2'5.4''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Moravec

Autor: Marek Skýpala, 08.10.2014
Umístění: Dobřichov, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK MORAVEC
ZEMŘ. 27.VI.1943 V KÁZNICI
V UNTERMANSFELDU V NĚMECKU STÁR 55 R.

Souřadnice: N50°4'23.28'' E15°2'6.36''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Pivec a kenotaf Jan Eliáš

Autor: Marek Skýpala, 08.10.2014
Umístění: Dobřichov, hřbitov
Nápis:
KAREL PIVEC, lesní správce kníž. z Lichtensteinů
* 27.I.1887 - + 27.VI.1922.

JAN ELIÁŠ, * 20.2.1883.
zemř. Mimo vlast 1945, jako oběť nacismu.
Poznámka:

Karel Pivec se narodil ve Vamberku. Zajat byl dne 30.11.1915 v Oslavii na italské frontě v hodnosti praporčíka c.k. 18.pěšího pluku. Po přihlášce do legií byl dne 27.4.1918 zařazen do 32.pěšího pluku (italských legií) a to v hodnosti poručíka. Demobilizován byl dne 10.5.1920 ve stejné hodnosti a byl sporoštěn vojenské služby do 30.4.1921.


Souřadnice: N50°4'22.62'' E15°2'5.34''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Řehák

Autor: Marek Skýpala, 08.10.2014
Umístění: Dobřichov, hřbitov
Nápis:
JAN ŘEHÁK
* 11.12.1891 + 8.2.1963
Poznámka:

Jan Řehák se narodil v Dobřichově. Zajat byl dne 29.3.1915 v Karpatech jako vojín c.k. 12.zěmebraneckého pěšího pluku. Po přihlášce do legií byl dne 22.9.1917 zařazen k 3.střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl ve vlasti dne 17.11.1920 stále v hodnosti vojína.


Souřadnice: N50°4'23.1'' E15°2'5.76''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Říha

Autor: Marek Skýpala, 31.03.2018
Umístění: Dobřichov, obecní hřbitov
Nápis:
ALOIS ŘÍHA
*30.X.1898 +5.I.1974
Poznámka:

Alois Říha se narodil ve Velkých Chvalovicích v tehdejším okrese Poděbrady. Po měšťance pracoval jako strojní zámečník. V roce 1916 nastoupil službu u c.k. 83. pěšího pluku. Dne 15.6.1918 byl zajat jako vojín c.k. 36. pěšího pluku na Piavě. Do čs. vojska se přihlásil dne 12.9.1918 v Janově a nastoupil k 34. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 1.3.1921 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Souřadnice: N50°4'23.61'' E15°2'6.52''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Kopecký

Autor: Marek Skýpala, 31.03.2018
Umístění: Dobřichov, obecní hřbitov
Nápis:
FR. KOPECKÝ *4.7.1895 PADL 4.9.1915 V HALIČI.

Souřadnice: N50°4'22.72'' E15°2'6.01''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Pivec

Autor: Marek Skýpala, 31.03.2018
Umístění: Dobřichov, obecní hřbitov
Nápis:
KAREL PIVEC, lesní správce kníž. z Lichtensteinů
*27. I. 1887 +27. VI. 1922.
Poznámka:

Karel Pivec se narodil ve Vamberku a po lesní akademii pracoval jako lesní. Zajat byl dne 30.11.1915 u Oslavie jako praporčík c.k. 18. pěšího pluku. V únoru 1918 se přihlásil do čs. vojska a dne 27.4.1918 nastoupil jako poručík k 32. pěšímu pluku (italských legií). Dne 10.5.1920 ukončil svou vojenskou službu.
(zdroj: databáze VÚA)


Souřadnice: N50°4'22.69'' E15°2'5.64''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jaroslav Turek

Autor: Marek Skýpala, 31.03.2018
Umístění: Dobřichov, obecní hřbitov
Nápis:
DOC. ING. JAROSLAV TUREK, CSc
*31.5.1930 +13.7.2004
Poznámka:

Na fotografii muž v uniformě letectva ČSLA


Souřadnice: N50°4'25.06'' E15°2'5.41''
Pomník přidal: Marek Skýpala