Kremnica

Dolná, Langsfeldova, P. Križku, P.Križku, Štefánikovo námestie

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 05.06.2014
Umístění: Kremnica, Dolná 14, vľavo od vchodu
Nápis:
V TOMTO DOME BOLO ZA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
VELITEĽSTVO 5. ODDIELU
I. PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY KTORÉ NA
POVSTALECKOM ÚZEMÍ VIEDLO BOJ ZA
ZNIČENIE NACIZMU ZA OSLOBODENIE ČSR A
ZA ŠŤASTNÝ ŽIVOT PRACUJÚCEHO ČLOVEKA

NA PAMIATKU VEĽKÉHO NÁRODNÉHO HNUTIA
K 10. VÝROČIU SNP VENUJE MO SPB - KREMNICA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°42'07.7'' E18°54'58.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gejza Lacko

Autor: Ladislav Barabás, 05.06.2014
Umístění: Kremnica, Dolná, asi v prvej štvrtine cintorína, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
GEJZA LACKO
1907 – 1977

VELITEĽ 5. ODDIELU
I. PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
M. R. ŠTEFÁNIKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°41'43.3'' E18°54'56.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Horváth

Autor: Ladislav Barabás, 05.06.2014
Umístění: Kremnica, Dolná, v dolnej časti cintorína (sektor K), vpravo od hlavného chodníka
Nápis:
JUĽO HORVÁTH
posl. prír. vied
8. II. 1923 – 28. XI. 1944
Poznámka:

jeho meno je uvedené medzi padlými v SNP na budove bývalého gymnázia v Kremnici.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°41'38.7'' E18°54'53.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav, Marcel a Norbert Herz

Autor: Ladislav Barabás, 05.06.2014
Umístění: Kremnica, Dolná, vpravo od bočného vchodu do citorína, pri plote
Nápis:
NA PAMIATKU
CELEJ TRAGICKY ZAHYNULEJ
RODINY HERZOVEJ

Ladislav Herz
16. IV. 1897 – 15. II. 1945

Herz Marcel
22. VIII. 1925 – 23. XI. 1944

Norbert Herz
2.I.1927 - ?
Poznámka:

Marcel Herz, básnik, prekladateľ (22. VII. 1925 Kremnica – 23. XI. 1944 Turček). Otec Ladislav Herz, brat Norbert Herz. V auguste sa prihlásil do patizánskeho oddielu v Kremnici, kde sa zúčastnil na príprave povstaleckého časopisu, neskôr bojoval pri Senohrade. Po ústupe oddielu do hôr sa vrátil domov, kde ho zatklo gestapo a po mučení ho popravili.
Zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987.

Mená Marcel Herz a Norbert Herz sú uvedené aj na pamätnej tabuli obetiam SNP na bývalom gymnáziu v Kremnici.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°41'38.5'' E18°54'53.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gustáv Kazimír Zechenter

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2012
Umístění: Kremnica, Dolná, cintorín
Nápis:
ZECHENTER
GUSZTÁV
dr.
1824 - 1908
Poznámka:

Gustáv Kazimír Zechenter (4.3.1824 Banská Bystrica – 20.8.1908 Kremnica) spisovateľ, prírodovedec a lekár. V rokoch 1848-49 účastník revolúcie, počas marcového viedenského povstania a potom až do mája 1848 dôstojník akademickej gardy, po návrate domov cez prázdniny zmobilizovaný do maďarskej národnej gardy, s ktorou ako štábny lekár sa zúčastnil bojov pri Žiline a Komárne.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Juraj Langsfeld

Autor: Ladislav Barabás, 05.06.2014
Umístění: Kremnica, Langsfeldova, vpravo od cesty smerom na Kremnické Bane, za posledným domom
Nápis:
TU SPOČÍVA SLOVENSKÝ
DOBROVOŁNÍK JUR
LANGSFELD, RODÁK
SUČIANSKY, KTORÝ TU
BOL AKO BOJOVNÍK
ZA PRÁVA NÁRODA DŇA
22. JÚNA 1849 POPRAVENÝ.

sign. ČEJKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°42'58.7'' E18°55'07.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem SNP

Autor: Ladislav Barabás, 05.06.2014
Umístění: Kremnica, P. Križku, pred hradbami mesta, vpravo od barbakánu
Nápis:
1944 - 1945

sign. F. ŠTEFUNKO
1954
Poznámka:

Autorom pomníka je sochár Fraňo Štefunko.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°42'12.3'' E18°55'01.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa M. Štarke a E. Otto

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2012
Umístění: Kremnica, P.Križku 390/4, vľavo od vchodu do Školy úžitkového výtvarníctva
Nápis:
30.
VÝROČIE
SNP

NAD VLASTNÝ ŽIVOT MILOVALI SLOBODU

PROFESOROM KREMNICKÉHO GYMNÁZIA,
ÚČASTNÍKOM SNP

MILANOVI ŠTARKEMU
ERNESTOVI OTTOVI

KU DŇU UČITEĽOV VENUJE SUPŠ
V KREMNICI, 28.3.1974

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°42'06.8'' E18°55'01.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2012
Umístění: Kremnica, P.Križku 390/4, vpravo od vchodu do Školy úžitkového výtvarníctva
Nápis:
SNP

ŠTUDENTOM BÝVALÉHO GYMNÁZIA
V KREMNICI:

JÚLIUSOVI HORVÁTHOVI *8.2.1923
MARCELOVI HERZOVI *22.8.1925
NORBERTOVI HERZOVI *2.1.1927
J. THEODOROVI SCHMIDTOVI *15.5.1922
JÁNOVI MIHÁLIKOVI *10.2.1921
JÁNOVI HERCHLOVI *8.4.1923
JOZEFOVI KLOBUŠICKÉMU *2.2.1925
DUŠANOVI ŠOLCOVI *7.1.1927
EMÍLII ZÚBRIKOVEJ *19.2.1926

KTORÍ PADLI V BOJI PROTI FAŠIZMU V SNP,
PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠTUDENTSTVA,
VENUJE SUPŠ.
KREMNICA, 17.11.1972.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°42'06.8'' E18°55'01.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Karol I. Róbert

Autor: Ladislav Barabás, 17.09.2012
Umístění: Kremnica, Štefánikovo námestie, pred domom č. 26
Nápis:
uhorský kráľ
Karol Róbert z Anjou
zakladateľ
mesta Kremnice
17. november 1328

Charles Robert of Anjou
the King of Hungary
Founder of
the Kremnica Town
17. November 1328
Poznámka:

Karol I. Róbert z Anjou (1288 Neapol –16.7 1342 Vyšehrad) bol uhorský kráľ v rokoch 1301/1308 – 1342. Uhorskí magnáti mu prvýkrát odovzdali korunu v roku 1301, ale aj napriek tomu bol korunovaný viackrát, pretože svätoštefanskú korunu mali jeho protivníci. Až v roku 1308 ho Uhorský snem vyhlásil za kráľa a v roku 1309 ho korunovali náhradnou korunou. Najmocnejší veľmoži ho však nepodporovali. Začalo obdobie sporov s Matúšom Čákom Trenčianskym, Omodejovcami a inými. Po ich porážke v bitke pri Rozhanovciach (12.6.1312) získal podporu mnohých ďalších šľachticov, ale až smrť Matúša Čáka v roku 1321 mu otvorila bránu k zjednoteniu Uhorska. Karol I. uskutočnil veľa politických a ekonomických reforiem a Uhorsko sa za jeho vlády stalo jednou y najvýznamnejších európskych mocností.
(zdroj: Wikipédia)

Autorom pomníka je sochár Pavol Dubina.

Text v spodnej časti pomníka sa z fotografie nedá prečítať.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás