Kláštor pod Znievom

Hrob Imrich Matej Korauš

Autor: Ladislav Barabás, 19.06.2012
Umístění: Kláštor pod Znievom, Cintorínska, cintorín
Nápis:
DR. IMRICH MATEJ
KORAUŠ
CIS. A KRÁĽ. PLUKOVNÝ LEKÁR
1835 – 1918

NECH TI JE ĽAHKÁ RODNÁ ZEM!

ČLOVEK NECH JE ŠĽACHETNÝ,
ÚSLUŽNÝ A DOBRÝ.
Poznámka:

Imrich Matej Korauš (16.11.1835 Valča – 27.10.1918 Kláštor pod Znievom) učiteľ a lekár. Študoval medicínu na inštitúte pre výchovu vojenských lekárov vo Viedni. Titul MUDr. získal v roku 1861. Pôsobil ako vojenský lekár v Sedmohradsku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás