Volosovka

Hroby čs. legionářů

Autor: vets.cz, 01.01.1111
Umístění: Volosovka, Volosovka, Zborovský okres, Ternopilska oblast
Nápis:
není
Poznámka:

Celkem 12 neoznačených hrobů legionářů.
Podklady: Ing. Alexandr Drbal, Jiří Hofman (publikace "Češi na Volyni základní informace", vydalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Praha 2007)
2.7.1917 po slavné Bitvě u Zborova následoval Tarnopolský ústup a 20.7.1917 bitva u Volosovky na zborovsko-tarnopolské frontě. Za čs. legie se bitvy účastnil a v bitvě se vyznamenal 2. střelecký pluk Jiřího z Poděbrad, kde byl velením pověřen npor. Radcola Gajda, v bitvě se vyznamenal a byl povýšen.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Brynych
Doplnění informací: Ing. František Jedlička