Krupina

Pomník francúzskym partizánom

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie, vpravo od Mestského úradu Krupina, pred informačným centrom
Nápis:
Počas SNP
od 11. do 18. októbra 1944 v dome na krupinskom
námestí sídlil štáb francúzskych partizánov
pod vedením

kpt. GEORGESA DE LANNURIENA.
Táto skupina bola zasadená do obrany
na juhozápadnom úseku povstaleckého frontu.

August 2006 Vďační občania mesta Krupina

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'16.0'' E19°03'57.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Červenej armáde

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie, v ľavej časti námestia
Nápis:
1945
ČERVENEJ ARMÁDE
КРАСНОЙ АРМИИ
1950
Poznámka:

signatura FR. ŠTEFUNKO


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, na budove Mestského úradu Krupina
Nápis:
V TEJTO BUDOVE V ROKU 1944
POČAS SNP SÍDLIL REVOLUČNÝ
MIESTNY A OKRESNÝ NÁRODNÝ
VÝBOR V KRUPINE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa francúzskym partizánom

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie 5, budova na Svätotrojičnom námestí 5
Nápis:
ZA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
V TOMTO DOME MAL ŠTÁB ODDIEL
FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV KPT. G. LANNURIENA
Z PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY PPLK. VELIČKU,
KTORÝ V OBVODE KRUPINY BOJOVAL
PROTI FAŠISTICKÝM OKUPANTOM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, vľavo od vchodu do budovy Mestského úradu Krupina
Nápis:

ČESŤ A SLÁVA
HRDINOM PADLÝM V SNP A II. SVETOVEJ VOJNE

ALAKŠA ŠTEFAN 1920-1944, BEŇOVIČ JOZEF 1906-1945, DADO JÁN 1903-1945, DILÍK JÁN 1907-1945, FRANCISCI JÁN 1923-1945, GRÜNFELD BARTOLOMEJ 1910-1945, HAKEĽ VILIAM 1922-1944, JAĎUĎ SAMUEL 1920-1945, KOSORÍN ONDREJ 1913-1944, KOVÁČ JÚLIUS 1917-1944, KVAS JÁN 1907-1945, ĽUPTÁK JÁN 1914-1945, MELICH JÁN 1909-1944, PARILLA STANISLAV 1924-1945, SPEVÁK PETER 1921-1945, STANKOVIČ ŠTEFAN 1923-1944, ŠKRLEC BELOMÍR 1923-1945, ŠOMODSKÝ BELOMÍR 1918-1944, TRNKA JOZEF 1908-1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa vojakom Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 12.03.2020
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, vpravo od vchodu do budovy Mestského úradu Krupina
Nápis:
PAMIATKE 57 PADLÝCH HRDINOV
RUMUNSKEJ ARMÁDY
SPOLUOSLOBODITEĽOV MESTA
3. ─ 5. MARCA 1945

VENUJE MESTO KRUPINA 3.III.2020
Poznámka:

Padlí vojaci Rumunskej armády boli pochovaní na mestskom cintoríne, neskôr exhumovaní a premiestnení na Ústredný vojenský cintorín vo Zvolene.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Oslobodenia obce

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 12.03.2020
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, vpravo od vchodu do budovy Mestského úradu Krupina
Nápis:
3. MAREC 1945
OSLOBODENIE MESTA KRUPINY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Jozef Cíger-Hronský

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2010
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie 65, Cechový dom
Nápis:
BUDOVA BÝVALEJ ŠTÁTNEJ
ĽUDOVEJ A MEŠTIANSKEJ ŠKOLY
KTOREJ ŽIAKMI BOLI
SPISOVATEĽ
JOZEF CÍGER HRONSKÝ
Poznámka:

Jozef Cíger-Hronský (23.2.1896 Zvolen – 13.7.1960 Luján, Argentína, poch. v Martine) spisovateľ, učiteľ, maliar, redaktor a publicista. V rokoch sa ako vojak pešieho pluku zúčastnil na vojenských operáciách na talianskom fronte. V roku 1944 ho počas SNP povstalci zatkli a uväznili. Po potlačení povstania ukazoval Nemcom domy, kde bývali ľudia, ktorí sa pridali k partizánom a povstaleckej armáde. Po roku 1945 emigroval do Argentíny.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás