Krupina

29. augusta, Sládkovičova, Svätotrojičné námestie, Šoltésovej, nezařazeno

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 29.07.2016
Umístění: Krupina, Krupina - Poloma, 6 km severne od mesta Krupina, vpravo od zastávky Krupina, Hanišberg smerom do Krupiny na ceste E77, asi 150 m južne od penziónu Hanišberg
Nápis:
V čase boja slovenského ľudu
za svoju slobodu boli na tomto mieste
14.12.1944 pre svoje vlastenecké
presvedčenie, odbojovú činnosť
a rasovú príslušnosť povraždení:

KAROLINA BARTOŠOVÁ
MOJŠE CRIMER CHRANOJ
CECÍLIA CRIMEROVÁ
JÚLIANA HAKELOVÁ
BARTOLOMEJ KOVÁČ
DR. EUGEN LENGYEL
HELENA LENGYELOVÁ
JUDITA LENGYELOVÁ
JOZEF OLÁH
TEREZIA OLÁHOVÁ

Tri obete neznámej totožnosti.
Česť a sláva ich pamiatke!
Poznámka:

Zavraždenie 13 židovských a rómskych obyvateľov 14. decembra 1944 v lokalite Horný hostinec pri Krupine bolo posledným výčinom jednotky Einsatzkommanda 14 a 5. poľnej roty Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy v okrese Krupina. Svoje obete nahádzali do protitankovej priekopy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°23'48'' E19°5'8''
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, 29. augusta, v parku A. Sládkoviča
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU TÝM
ČO SA OBETOVALI
ZA NÁŠ ŠŤASTNÝ ŽIVOT

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Juraj Špitzer

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Sládkovičova 20, Múzeum A. Sládkoviča
Nápis:
VÝZNAMNÍ NÁRODNÍ DEJATELIA - RODÁCI:

JURAJ ŠPITZER 1919 - 1995 LITERÁRNY VEDEC
Poznámka:

Juraj Špitzer (14.8.1919 Krupina - 11.10.1995 Bratislava) bol slovenský literárny historik a publicista. Pre svoj židovský pôvod bol v roku 1942 internovaný v zbernom koncentračnom tábore Nováky. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania, bol veliteľom židovskej partizánskej jednotky. Po vojne bol šéfredaktorom Kultúrneho života a tajomníkom Zväzu československých spisovateľov. Po roku 1969 bol zo spisovateľskej organizácie vylúčený, bol prepustený zo zamestnania a mal zákaz publikovať.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Josef Novotný

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 17.05.2019
Umístění: Krupina, Sládkovičova 34/3, dom oproti Partizánskej ulici
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
JOSEF NOVOTNÝ,
KTORÝ BOL POČAS
II. SVETOVEJ VOJNY
PRÍSLUŠNÍKOM 311. PERUTE
KRÁĽOVSKÉHO LETECTVA
VEĽKEJ BRITÁNIE.
Poznámka:

Josef Novotný, narodený 16.2.1901 Dolní Dubňany, dnešný okres Znojmo, zomrel 25.7.1984 v Krupine. Počas 1. ČSR sa oženil v Krupine, kde aj žil s rodinou. Bol nákladným autodopravcom. Po vzniku samostatného Slovenského štátu sa podieľal na ilegálnych prechodoch občanov bývalej ČSR do emigrácie. Slovenské bezpečnostné orgány sledovali jeho činnosť a keď mu hrozilo odhalenie, odišiel 18. januára 1940 spolu s ďalšími štyrmi mužmi z Krupiny do Maďarska a cez Juhosláviu do Francúzska. Do čs. zahraničnej armády vo Francúzsku bol odvedený 4. marca 1940 v Marseille.
(zdroj: Databázy VHÚ-VHA Praha, SNA Bratislava, spravodajské informácie ÚŠB, Krupina - monografia mesta)
Podplukovník IM Josef Novotný, RAF 787771, 311. československá bombardovací peruť RAF, rotmistr, palubní mechanik.
(zdroj: Seznam příslušníků československého letectva v RAF)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamätná tabuľa Jozef Cíger-Hronský

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Sládkovičova, dom oproti Múzeu A. Sládkoviča
Nápis:
V TOMTO DOME BÝVAL
SPISOVATEĽ
JOZEF CÍGER
HRONSKÝ
Poznámka:

Jozef Cíger-Hronský (23.2.1896 Zvolen – 13.7.1960 Luján, Argentína, poch. v Martine) spisovateľ, učiteľ, maliar, redaktor a publicista. V rokoch sa ako vojak pešieho pluku zúčastnil na vojenských operáciách na talianskom fronte.
V roku 1944 ho počas SNP povstalci zatkli a uväznili. Po potlačení povstania ukazoval Nemcom domy, kde bývali ľudia, ktorí sa pridali k partizánom a povstaleckej armáde.
Po roku 1945 emigroval do Argentíny.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'8.7'' E19°3'57.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník francúzskym partizánom

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie, vpravo od Mestského úradu Krupina, pred informačným centrom
Nápis:
Počas SNP
od 11. do 18. októbra 1944 v dome na krupinskom
námestí sídlil štáb francúzskych partizánov
pod vedením

kpt. GEORGESA DE LANNURIENA.
Táto skupina bola zasadená do obrany
na juhozápadnom úseku povstaleckého frontu.

August 2006 Vďační občania mesta Krupina

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'16.0'' E19°03'57.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Červenej armáde

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie, v ľavej časti námestia
Nápis:
1945
ČERVENEJ ARMÁDE
КРАСНОЙ АРМИИ
1950
Poznámka:

signatura FR. ŠTEFUNKO


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, na budove Mestského úradu Krupina
Nápis:
V TEJTO BUDOVE V ROKU 1944
POČAS SNP SÍDLIL REVOLUČNÝ
MIESTNY A OKRESNÝ NÁRODNÝ
VÝBOR V KRUPINE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa francúzskym partizánom

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie 5, budova na Svätotrojičnom námestí 5
Nápis:
ZA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
V TOMTO DOME MAL ŠTÁB ODDIEL
FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV KPT. G. LANNURIENA
Z PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY PPLK. VELIČKU,
KTORÝ V OBVODE KRUPINY BOJOVAL
PROTI FAŠISTICKÝM OKUPANTOM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, vľavo od vchodu do budovy Mestského úradu Krupina
Nápis:

ČESŤ A SLÁVA
HRDINOM PADLÝM V SNP A II. SVETOVEJ VOJNE

ALAKŠA ŠTEFAN 1920-1944, BEŇOVIČ JOZEF 1906-1945, DADO JÁN 1903-1945, DILÍK JÁN 1907-1945, FRANCISCI JÁN 1923-1945, GRÜNFELD BARTOLOMEJ 1910-1945, HAKEĽ VILIAM 1922-1944, JAĎUĎ SAMUEL 1920-1945, KOSORÍN ONDREJ 1913-1944, KOVÁČ JÚLIUS 1917-1944, KVAS JÁN 1907-1945, ĽUPTÁK JÁN 1914-1945, MELICH JÁN 1909-1944, PARILLA STANISLAV 1924-1945, SPEVÁK PETER 1921-1945, STANKOVIČ ŠTEFAN 1923-1944, ŠKRLEC BELOMÍR 1923-1945, ŠOMODSKÝ BELOMÍR 1918-1944, TRNKA JOZEF 1908-1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás