Dobšiná

Námestie baníkov, námestie Troch Ruží, SNP, Zimná

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Dobšiná, Námestie baníkov, v parčíku vedľa radnice
Nápis:
VZDAJ ÚCTU
KAŽDÝ KTO IDEŠ
OKOLO TÝM,
KTORÍ UMRELI
ABY SI TY ŽIL.
Poznámka:

autorom je Vojtech Löffler


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Dobšiná, Námestie baníkov, na budove radnice, vľavo od vchodu
Nápis:
1944 – 1954

NA VEČNÚ PAMÄŤ 10. VÝROČIA PADLÝM HRDINOM
V SLÁVNOM SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ A
V HRDINSKOM BOJI PROTI FAŠIZMU
SPB A AV-NF V DOBŠINEJ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°49'12.9'' E20°21'58.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie mesta

Autor: Ladislav Barabás, 29.04.2011
Umístění: Dobšiná, Námestie baníkov, na budove radnice, vpravo od vchodu
Nápis:
MESTO BOLO OSLOBODENÉ
SLÁVNOU SOVIETSKOU ARMÁDOU
DŇA 27.I.1945

VEČNÁ VĎAKA OSLOBODITEĽOM !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°49'12.9'' E20°21'58.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Karol Adler

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Dobšiná, Námestie baníkov 381, na budove pošty
Nápis:
PADLÉMU BOJOVNÍKOVI ZA SLOBODU A SOCIALIZMUS
KPT. IN MEMORIAM
KAROLOVI ADLEROVI
NAR. 20.3.1910 V DEŇ 10 VÝROČIA JEHO HRDINSKEJ SMRTI
VENUJE
SVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKOV V DOBŠINEJ

ČESŤ JEHO PAMIATKE !
20.12.1954

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Dobšiná, námestie Troch Ruží, v parčíku
Nápis:
SNP

ČESŤ A SLÁVA
PADLÝM V BOJI
PROTI FAŠIZMU
Poznámka:

ďalšie nápisy sa z fotografie nedajú prečítať


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Štefan Kalický

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Dobšiná, SNP 607, vľavo od vchodu do gymnázia
Nápis:
NA TEJTO ŠKOLE
PÔSOBIL
ŠTEFAN KALICKÝ,
KTORÝ
HRDINNE PADOL
V SLOVENSKOM
NÁRODNOM
POVSTANÍ
Poznámka:

Štefan Kalický (2.7.1911 – 3.9.1944) v roku 1931 absolvoval Učiteľský ústav v Banskej Bystrici. Ako učiteľ pôsobil v Čiernom Balogu a na meštianskej škole v Dobšinej. Počas SNP pracoval v ilegálnom protifašistickom hnutí, zahynul v boji pri Pustom Poli.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Dobšiná, Zimná, pri múre kostola sv. Františka Xaverského
Nápis:
VO SVETOVEJ VOJNE
PADLÍ VOJINIA R. KAT. NÁBOŽENSTVA
Z DOBŠINEJ
1914 – 1918

LEOPOLD BLAŠKO, LUDVIK BUDINSKY, JOZEF ČERNICKY, JÁN ERNST, JÁN GONO, JOZEF GÁL, LUDEVIT GONO, SAMUEL HADUŠOVSKY, JAKUB HORNÍK, LUDVIK HORNÍK, JÁN HORVÁTH, LADISLAV HORVÁTH, JOZEF HLAVÁČ, LUDVIK HUTTNIK, ŠTEFAN HUTTNIK, ŠTEFAN HUTTNIK, KAROL JAKUBČÁK, JÁN JAKUBČÁK, JÁN JENDRAL, JOZEF JENDRAL, JÁN KOČIBA, SIMON LACH, ALBERT LIPTÁK, JOZEF LIPTÁK, JÁN LUKÁČ, JÁN NOHAVIČKA, ANTON REIPRICH, ŠTEFAN REVAJ, JÁN REPASKY, SAMUEL TOKARČIK, JÁN SMREK, JOZEF SMREK, ŠIMON ŠKVARKA, ALBERT ŠMELKO, JOZEF VOZÁR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°49'09.1'' E20°22'12.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás