Moldava nad Bodvou

Hlavná

Pamätná tabuľa Sovietskej armáde

Autor: Ladislav Barabás, 25.09.2011
Umístění: Moldava nad Bodvou, Hlavná, budova Mestského úradu Moldava nad Bodvou (roh ulíc Hlavná a Školská)
Nápis:
MESTO MOLDAVA N/BODVOU
OSLOBODILI VOJSKÁ
IV. UKRAJINSKÉHO FRONTU
SLÁVNEJ SOVIETSKEJ
ARMÁDY
VĎAČNÍ OBČANIA PRI
PRÍLEŽITOSTI OSLÁV
30. VÝROČIA OSLOBODENIA
18.1.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°36'47.3'' E21°00'02.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Zoltán Fábry

Autor: Kamil Pánik, 11.09.2008
Umístění: Moldava nad Bodvou, Hlavná 81, na budove
Nápis:
FÁBRY Zoltán
1897 – 1970

Antifasiszta író, publicista, kritikus,
a Csemadok örökös tiszteletbeli elnöke.

Antifašistický spisovateľ, publicista, kritik,
čestný predseda Csemadoku.

„A vádlott megszólal“
Fábry Zoltán

Állítatta: A Csemadok Szepsi Alapszervezete,
a szervezet megalakulásának 55. évfordulójára.
Készitette: Lukács János.
2005. október 22.
Poznámka:

Zoltán Fábry (10.8.1897 Štós – 31.5.1970 Štós) – spisovateľ, literárny kritik maďarskej národnosti. Počas I. svetovej vojny narukoval do armády, kde v extrémnych podmiekach v zákopoch ochorel na tuberkulózu. Za protifašistické články bol od roku 1941 internovaný vo väznici v Ilave.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás