Žlutice

Velké náměstí, nezařazeno

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Gartner, 01.10.2010
Umístění: Žlutice, u kostela
Nápis:
1914 – 1918

LUDITZ:
GEFALLEN 1914
BAUER FERDINAND. INF., FISCHER KARL. GFR., FREI FRANZ. INF., KARBATH ANTON. INF., KIESSWETTER FRANZ. INF., NEIDHART FRANZ. LTN., SCHINDLER ALOIS. INF., SCHWARZ FRANZ. INF.
GESTORBEN 1914
GUBA KARL. GFR., NICKERL ANTON. ZGF., TROFA JOSEF. INF.
VERMISST 1914
HUTERER WILHELM. INF., SCHERMAUL KARL. INF., WALLISCH KARL. INF., WOHLRAB JOSEF. WACHTM., WOHLRAB OTTO. INF.
GEFALLEN 1915
AMBROSI HEINRICH. OBLTN., BERANEK ALOIS. INF., BOHATY ADOLF. KADETT., BÖHM KARL. ZGF., HUTERER ERNST. FELDW., HUTERER FRANZ. JÄG., LIEHM JOSEF. FELDW., STOCK ALBERT. INF.
GESTORBEN 1915
ERLBEK KARL. INF., FELLUNGHAUER KARL. JÄG., HETZER KARL. INF., PANZ IGNAZ. INF., SMOLIK JOSEF. INF., STREITENBERGER JOS. GEF.
GEFALLEN 1916
HEIDL JOHANN. INF., RATKA FRANZ. ZGF., RÖSCH KARL. INF., ROUBAL ALOIS. ST. FW.
GESTORBEN 1916
GUBA GABRIEL. GEF., LIEHM ERNST. INF., SCHWARZ ADOLF. INF., SPRINGER KARL. GFR., WOHLRAB RUDOLF. L. INF., ZENK JOHANN. INF.
VERMISST 1916
DIESSL GABRIEL. INF.
GEFALLEN 1917
EISENKOLB KARL. INF., HOLLEY AUGUST. INF., NICKERL ALOIS. INF., ROTT JOSEF. INF., SCHOPF ALFRED. LTN., SCHWARZ ANTON. GFR., SOPPER ANTON. INF., TAUSCH HANS. KORP.

LUDITZ:
GESTORBEN 1917
ECKL WENZEL. ZGF., EHRET FRANZ. INF., GRÖSCHL JOHANN. INF., HUTERER ALOIS. INF., METZNER HEINRICH. KORP., NOLTSCH ANTON. INF., PICKERT KARL. OFF. STV.
VERMISST 1917
PITTROF WILHELM. DRAG., RÜSCH FRIEDRICH. GFR., VINZENZ FRANZ. INF.
GEFALLEN 1918
SCHANDL HEINRICH. INF., WOHLRAB ANTON. LTN.
GESTORBEN 1918
ECKL JOSEF. INF., NEUMANN ALOIS. OFF. STV., WITTMANN FRANZ. ZGF., WOLF ERNST. INF.
GESTORBEN 1919 – 1920
ECKL ANTON. WACHTM., GUBA ANTON. INF., KARBATH RICHARD. JÄG., KOSSAK FRANZ. OFF. STV., NÜRNBERGER ANTON. INF., STANGL ANTON. GFR., TOTZAUER FRANZ. INF., ZENK JOSEF. GFR.

GROSS – WERSCHEDITZ:
SCHOPF KARL. GFR. GF. 1914., SCHOPF FRANZ. INF. VM. 1915., WITTMANN JOS.. INF. GF. 1915., BÖHM ALOIS. ST. FW. GF. 1917., SPIELER WZL.. INF. GST. 1917.

KOWARSCHEN:
SCHOPF FRZ.. KORP. VM. 1914

PASSNAU:
ECKL WENZEL. INF. GF. 1914., RIEGAUF FRZ.. INF. GF. 1915., PAUSCHER FRZ.. INF. GST. 1915., GIPP LEOP.. INF. VM. 1915., MÄNNL FRZ.. INF. GST. 1917., PAUSCHER JOS.. INF. GF. 1918.

SICHLAU:
WITTMANN AL.. GFR. GF. 1915., MUSER JOH.. INF. GF. 1917., RÜCKAUF AL.. INF. GF. 1917., TAUSCH WZL.. KORP. GF. 1917.

STADTHÖFEN:
FORSTER WZL.. KORP. VM. 1914., RÜCKAUF AL.. BAT. HORN. GST. 1915., SUSSMANN JOS.. INF. VM. 1916., BAUMGARTL KARL. INF. VM. 1917., WOLF LEOP. ZGF. GST. 1918
Poznámka:

- 2. - 3. fotografie - historické foto převzato z http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4103-10073
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Josef II.

Autor: P. Brodský, 21.01.2015
Umístění: Žlutice, na zámku
Poznámka:

foto převzato z http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/
Pomník císaře Josefa II. (1741-1790) byl vztyčen v roce 1882 Zemědělským a lesnickým spolkem žlutického okresu u příležitosti oslav stého výročí zrušení nevolnictví před budovou chlapecké měšťanské školy čp. 249 v horní části náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz). Litinová socha byla ulita v blanenských železárnách podle tehdy rozšířeného modelu. Pomník byl následně s velkou slávou předán „městské obci na údržbu“. Roku 1908 byla litinová socha mocnáře pozlacena. Dne 25. dubna 1923 ve čtyři hodiny ráno však byla socha císaře na žádost českých úřadů za vyzvánění všech zvonů snesena. Dne 5. října 1924 byl na prázdném podstavci zřízen pomník Hanse Kudlicha v podobě pluhu. Odstraněná plastika císaře stávala dle pamětníků před koncem šedesátých let 20. století u schodiště v budově muzea čp. 1. Při přeměně muzea na muzeum husitského revolučního hnutí se však socha stala nepohodlnou a někdy před rokem 1974 byla odnesena a pravděpodobně z popudu faráře P. Miroslava Janáka instalována na farní zahradě. V polovině osmdesátých let 20. století poslal ředitel Muzea Blansko a odborník na blanenskou uměleckou litinu Vratislav Grolich žádost o převedení sochy do tamního muzea. Tehdejší vedení města Žlutice však žádosti nevyhovělo. Někdy v letech 1994-1995 se na žádost tehdejšího faráře plastiky císaře ujalo město, které ji přestěhovalo na pozemek školní zahrady, kde byla instalována pod smuteční vrbou u jezírka nad plaveckým bazénem. Před koncem roku 2007 však došlo z bezpečnostních důvodů k opětovnému přestěhování plastiky na dvůr zdejšího muzea.

Litinová socha císaře Josefa II. představuje mocnáře ve slavnostní uniformě, držícího v levé ruce svitek s patentem o zrušení nevolnictví, vydaným dne 1. listopadu 1781 Josefem II. Plastika bývala umístěna na vrcholu litinového hranolového podstavce s horní i spodní profilovanou krycí deskou. Na přední straně soklu býval v obdélném vlysu umístěn nápis: „JOSEF II.“. Podstavec stával na dvou kamenných stupních.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války - místo je zrušené

Autor: Jaroslav Vyčichlo, 01.01.1111
Umístění: Žlutice, Velké náměstí, parčík
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

Pomník osvobození byl postaven v letech 1949-1950 podle návrhu akademického sochaře Stanislava Kukrála v horní částí náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz). S myšlenkou výstavby pomníku Rudé armádě přišel na počátku roku 1949 Svaz bojovníků za svobodu a záměr následně podpořil rovněž Městský národní výbor. V únoru roku 1949 provedli členové svazu mezi obyvateli Žlutic sbírku na počáteční výlohy při budování pomníku, která vynesla 3.000 Kčs. Dne 8. března 1949 byl poté radou Městského národního výboru přijat návrh svazu na umístění pomníku v horní části západní poloviny náměstí. V průběhu roku 1949 následně objednal MNV vyhotovení pomníku u akademického sochaře Stanislava Kukrála z Horní Břízy.
Ve druhé fázi tehdejších úprav náměstí proběhla do počátku září roku 1949 úprava plocha před domy čp. 142 a 170. Dne 6. listopadu 1949 poté proběhlo v rámci oslav VŘSR slavnostní odhalení základního kamene pomníku. Na počátku roku 1950 byl nově upraven prostor pro vybudování pomníku, do konce dubna byla plocha osazena okrasnými křovinami a květinami, vztyčeny dva vlajkové stožáry, doplněny žulové obrubníky a kolem zasazeny lípy. Dne 2. května 1950 byly poté dovezeny a vztyčeny hlavní desky pomníku, zpracované sochařem Kukrálem.
Dne 7. května 1950 následně proběhlo v rámci oslav 5. výročí osvobození vlasti za deštivého počasí slavnostní odhalení pomníku za účasti delegací československé a sovětské armády, příslušníků odbojových složek, zástupců vedení KSČ a krajských a okresních národních výborů a přes 200 občanů města. Po projevech zástupců KSČ, samosprávy a vyššího důstojníka sovětské delegace, tlumočeného Vladislavem Limburským, provedl slavnostní akt odhalení pomníku tehdejší předseda okresního národního výboru Josef Kocourek.
U žlutického pomníku osvobození poté probíhaly každoročně květnové oslavy osvobození vlasti sovětskou armádou či oslavy Velké říjnové socialistické revoluce. V roce 1972 byl však původní pomník osvobození snesen a na jeho místě na původních základových deskách dne 9. května 1973 slavnostně odhalena socha rudoarmějce, která zde stávala až do roku 1990. Dnes se na místě pomníku na náměstí nachází pouze žulové základové desky zarůstající okrasnými jehličnany.
http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'30.52'' E13°9'43.26''
Pomník přidal: Milan Lašťovka