Nymburk

Hrob Alois Tyll

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
TYLL ALOIS * 1896 + 1983
NOSITEL ŘÁDU PRÁCE
Poznámka:

Předválečný i poválečný komunistický poslanec byl za druhé světové války byl členem komunistického odboje v regionu Nymburska. V květnu 1945 se pak zde stal prvním místopředsedou Revolučního okresního výboru.
(zdroj: wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'55.67'' E15°1'28.95''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Skořepa

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
ALOIS SKOŘEPA
DŮCHODCE ČSD KAM. ZBOŽÍ
1898 - 1964
Poznámka:

Alois Skořepa se narodil v Pístech u Poděbrad dne 28.4.1898. Před válkou již měl domovskou obec v Kamenném Zboží. Po obecné škole pracoval jako zámečník a nádeník. Zajat byl jako vojín c.k. 11. zeměbraneckého pěšího pluku dne 12.10.1916 u Nove Vsi. Do čs. vojska se přihlásil dne 12.4.1917 v Padule.Dne 13.5.1918 byl jako vojín zařazen k 33. pěšímu pluku (italských legií). Dne 11.1.1921 byl propuštěn na trvalou dovolenou.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'56.23'' E15°1'28.19''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vaněček

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
RODINA
VANĚČKOVA
Poznámka:

Na fotografii muž v uniformě podplukovníka ČSLA.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'56.51'' E15°1'28.36''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Zdeněk Šmelhaus a Václav Petr

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
ING. ZDENĚK ŠMELHAUS
OBCHODNÍ ŘEDITEL Z CAIRA
* 3.1.1906 + 8.8.1951.

VÁCLAV PETR
ŘEDITEL BANKY V.V.
* 4.5.1885 + 19.10.1963.
Poznámka:

Ing. Zdeněk Šmelhaus se dne 17.08.1942 v Jeruzalému podrobil odvodu do čs. armády.
Václav Petr se narodil v Předměřicích. Po obchodní škole pracoval jako bankovní úředník. Zajat byl jako poručík c.k. 87. pěšího pluku dne 26.8.1917 u Kňaz. Do čs. vojska se přihlásil dne v Ufě. Dne 21.5.1918 nastoupil jako desátník k dopravní rotě (ruských legií). Při návratu do ČSR byl podporučíkem při štábu čs. vojsk.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'56.26'' E15°1'29.23''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Špoutil

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
KAREL ŠPOUTIL
PPLK ČSLA
* 16. II. 1921 + 7. II. 1985.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'55.99'' E15°1'29.37''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Palán

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
RODINA
PALÁNOVA

JAN * 7.12.1885 + 20.1.1956
Poznámka:

Jan Palán se narodil v Mysletíně v okrese Humpolec, ale před válkou měl domovskou obec v Nymburku. Po obecné škole pracoval jako kovář. Při mobilizaci nastoupil do c.k. armády a dne 1.12.1914 byl u Bártvy zajat jako vojín 12. zeměbraneckého pěšího pluku. Do čs. vojska se přihlásil v Omsku a dne 24.8.1918 nastoupil k 1. jízdní baterii (ruských legií). Demobilizován byl dne 29.10.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'56.07'' E15°1'29.52''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Pelnář

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
LEG. JAN PELNÁŘ
PODPLUKOVNÍK V.V.
* 17.X .1888 + 2.X.1941
Poznámka:

Jan Pelnář se narodil v Domažilicích, ale domovskou obec měl před válkou v Praze - Střešovicích. Po reálce pracoval jako úředník. Zajat byl jako vojín c.k. 35. pěšího pluku dne 23.9.1914 u Tarnova. Do čs. vojska se přihlásil dne 12.10.1915 v Tjumeni. Dne 10.7.1916 nastoupil jako vojín k 1. střeleckému pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil dne 23.4.1920 jako podplukovník 5. střeleckého pluku. Pokračoval ve službě v čs. armádě.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'55.12'' E15°1'30.25''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jaromír Novák

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
JAROMÍR NOVÁK
NADPRAPORČÍK Č.A. V.V.
* 30.12.1928 + 19.1.2010

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'54.74'' E15°1'30.33''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Cyril Kozák

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
CYRIL KOZÁK
ŘED. MĚŠŤ. ŠKOLY V.V.
25. VIII. 1887 26. V. 1953.
Poznámka:

Cyril Kozák se narodil v Seleticích v okrese Jičín, ale před válkou měl domovské právo v Žehuni a Nymburku. Po školním ústavu pracoval jako odborný učitel. Zajat byl jako svobodník c.k. 74. pěšího pluku dne 11.3.1915 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil v březnu 1917 ve Velkokňažeské. Dne 18.8.1917 nastoupil jako vojín k 8. střeleckému pluku (ruských legií). Dne 31.8.1920 se jako podporučík vrátil do ČSR.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'55.35'' E15°1'30.52''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník a pohřebiště občanů německé národnosti a vojáků Německé armády

Autor: Ivo Šťastný, 09.10.2006
Umístění: Nymburk, Lipová, hřbitov
Nápis:
BUĎ BOHU
DÍK A SLÁVA
ZA ODVRÁCENÍ HRŮZ
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 – 1945
A MUČEDNÍKŮM ZA SVOBODU
VĚČNÁ PAMĚŤ.

F C
ANNO
MDCCCXXXIV

OBNOVENO V R. 1946
Z MILODARŮ ŠLECHETNÝCH DÁRCŮ
Poznámka:

Při rozhodování o příslušnosti pomníku se vzalo za skutečnost tvrzení portálu CEVH MO ČR: „Padlí občané a němečtí vojáci v II. světové válce 1945-1946“, kdy k pomníku jsou přiřazeny snímky neoznačeného hrobového prostoru (viz snímky).
Datum 1834 je zcela zavádějící.
Seznam pohřbených osob dle portálu CEVH MO ČR:
Richard Breitfelder 20.1.1946
Pauline Büer 17.3.1945
Therezia Buchala 11.4.1945
Johana Driemel 21.2.1945
Ida Göbel 13.4.1945
Klara Heppner 19.3.1945
Antonín Hodina 12.5.1945
Kolja Holý 20.5.1945
Jakub Hosedanow 20.5.1945
Jelen Hrůza 26.3.1946
Štěpánka Hübauerová 26.1.1946
Horst Jempert 6.6.1945
Jan Kreist 4.12.1945
Anna Krooner 18.3.1945
Elizabeth Nierle 11.4.1945
Novák 16.12.1945
Marko Pantič 20.2.1945
Marie Piache 14.3.1945
Auguste Pohl 22.2.1945
Růžena Pötscheke 16.5.1945
Paul Raabe 11.4.1945
Gertrud Schmidt 26.1.1945
Martha Schünke 10.3.1945
Edetiona Schwarz 27.6.1945
Karl Tafenhauzen 30.1.1945
Sembert Wally 27.6.1945
Lilo Walter 27.6.1945
Robert Wilhelm 2.6.1946
Zavadil 16.12.1945
V detailech osob je většinou text:
u mužů: „z podkladů není zřejmé zda se jedná o občana nebo německého vojáka“
u žen: „z podkladů není zřejmé zda se jedná o občanku nebo příslušnici německé armády“


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03185
Souřadnice: N50°10'55.48'' E15°01'33.91''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička