Nymburk

Drahelická, Havlíčkova, Komenského, Kostelní náměstí, Lipová, Masarykova, Na Bělidlech, Nádražní, Palackého třída, Sedláčkova, Tyršova, nezařazeno

Hrob Bohumil Zourek

Autor: Marek Skýpala, 15.03.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
pplk. Ing. BOHUMIL ZOUREK
* 9.5.1946 + 18.7.2017

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'58.53'' E15°1'28.21''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Hudeček

Autor: Marek Skýpala, 15.03.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF HUDEČEK
VRCH. ČET. STRÁŽMISTR Z NEBUŽEL
* 12. XI. 1895 - 7. VI. 1951.
Poznámka:

Josef Hudeček se narodil v Světnově u Chotěboře a již před válkou měl v Nebuželích v okrese Mělník. Po obecné škole pracoval jako truhlář. Zajat byl jako vojín c.k. 57. pěšího pluku dne 27.1.1917 u Jakoben. Do čs. vojska vstoupil dne 6.4.1918, kdy byl jako vojín přijat k 9. střeleckému pluku (ruských legií). V ČSR byl demobilizován dne 2.8.1920 v hodnosti desátníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'54.59'' E15°1'30.48''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Viktor Boháč

Autor: Marek Skýpala, 15.03.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
RODINA
BOHÁČOVA
Poznámka:

Podle informací z plánu hřbitova je zde pohřben Ing. Viktor Boháč, nar. 16.10.1904, který zemřel 12.7.1984.
Nadporučík v z. Vůdčí osobnost odboje na Nymbursku, Poděbradsku a Městecku. Zastával funkci předsedy ilegálního Revolučního okresního národního výboru v Nymburce a po 2. světové válce byl poslancem a členem rady Zemského národního výboru. V roce 1950 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 12 letům trestu odnětí svobody.
(zdroj: wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'59.53'' E15°1'25.78''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Novák

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
VÁCLAV NOVÁK
* 26.8.1883 + 28.2.1954
Poznámka:

Jedná se o čs. legionáře. Václav Novák se narodil v Městci Králové. Po měšťance pracoval jako poštovní zřízenec a malíř pokojů. Zajat byl jako svobodník c.k. 12. praporu polních myslivců dne 10.3.1915 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil dne 12.10.1917 v Mšinské. Jako vojín byl zařazen k 9. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 12.11.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'55.73'' E15°1'27.51''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Bohumil Štěrba

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
BOHUMIL ŠTĚRBA
4. IV. 1884 - 19. VII. 1954.
Poznámka:

Bohumil Štěrba se narodil v Nymburku. Po obecné škole pracoval jako dělník. Vojenskou službu nastoupil v roce 1914. Zajat byl dne 27.6.1916 u Kovelu jako vojín c.k. 10. zeměbraneckého pěšího pluku. Do čs. armády nastoupil dne 27.10.1917 v Podolské gubernii, kdy byl zařazen jako vojín k 4. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 15.6.1920 jako vojín strážního praporu.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'56.01'' E15°1'27.63''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Emil Schreuer

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
OBĚT V REVOLUČNÍM BOJI ZA OSVOBOZENÍ
EMIL SCHREUER
22.6.1922 - 7.5.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'55.78'' E15°1'26.97''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Rudolf Čapek

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
RUDOLF ČAPEK
mistr kovářský
nar. 4.11.1882, zemř. 28.12.1938
Poznámka:

Rudolf Čapek se narodil v Křinci, ale před válkou měl domovskou obec v Nymburku. Po obecné škole pracoval jako kovář. Zajat byl jako četař c.k. 10. domobraneckého pěšího pluku. Do čs. vojska byl zařazen dne 4.8.1918, kdy se stal vojínem v ruských legiích. Demobilizován byl dne 8.3.1920, kdy byl vojínem zvěrolékařské nemocnice.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'54.17'' E15°1'28.61''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Vavák

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
Josef
VAVÁK
rotmistr v.v.
+ ve věku 62 let

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'54.73'' E15°1'29.16''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Tyll

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
TYLL ALOIS * 1896 + 1983
NOSITEL ŘÁDU PRÁCE
Poznámka:

Předválečný i poválečný komunistický poslanec byl za druhé světové války byl členem komunistického odboje v regionu Nymburska. V květnu 1945 se pak zde stal prvním místopředsedou Revolučního okresního výboru.
(zdroj: wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'55.67'' E15°1'28.95''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Skořepa

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
ALOIS SKOŘEPA
DŮCHODCE ČSD KAM. ZBOŽÍ
1898 - 1964
Poznámka:

Alois Skořepa se narodil v Pístech u Poděbrad dne 28.4.1898. Před válkou již měl domovskou obec v Kamenném Zboží. Po obecné škole pracoval jako zámečník a nádeník. Zajat byl jako vojín c.k. 11. zeměbraneckého pěšího pluku dne 12.10.1916 u Nove Vsi. Do čs. vojska se přihlásil dne 12.4.1917 v Padule.Dne 13.5.1918 byl jako vojín zařazen k 33. pěšímu pluku (italských legií). Dne 11.1.1921 byl propuštěn na trvalou dovolenou.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'56.23'' E15°1'28.19''
Pomník přidal: Marek Skýpala