Libice nad Cidlinou

Husova, Opolanská, nezařazeno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Radek Nimburský, 01.09.2009
Umístění: Libice nad Cidlinou, vedle železniční tratě z Velkého Oseka (okres Kolín) do Libice nad Cidlinou (okres Nymburk) u přejezdu u obce Kánín (okres Nymburk)
Nápis:
OBĚTEM LETECKÉHO ÚTOKU
DNE 28.XII.1944

BLÁHOVÁ LIBUŠE - LOCHOVICE, BOHÁČ JOSEF - DOL.CETNO, BROŽÍKOVÁ RŮŽENA - PRAHA, FEJGL MILAN - PRAHA, HAJNIŠ VRATISLAV - PRAHA, JIRÁSOVÁ MARIE - PRAHA, JIRKOVSKÝ ZDENĚK - PRAHA, KAUCKÝ VÁCL. - HRADEC KRÁLOVÉ, KEJZAR STAN. - DVŮR KRÁLOVÉ, KRÁSA MILOSLAV - PRAHA, KRATOCHVÍLOVÁ A. - HRADIŠTKO, MVDR. MRSKOŠ A. - PODĚBRADY, NOVÁK FRANT. - NYMBURK, NEZMEŠKAL FRANT. - PRAHA, PETŘINA VLAST. - STARÁ HUŤ, POLESNÝ AUG. - HRADIŠTKO, POCHOBRADSKÝ MIR. - PRAHA, POUPA JOSEF - KANIN, ŠIMEK KAREL - PRAHA, ŠNAJBERKOVÁ JARM. - PRAHA, ŠORMOVÁ ANNA - ZBRASLAVICE, UHROVÁ ANNA - OVČÁRY, VINTROVÁ OT. - LÁZ. BĚLOHRAD, VONDRÁŠEK FRANT. - PRAHA, ZAHRADNÍČKOVÁ M. - LOŠANY, ZAPOTIL FR. - MĚSTEC KRÁL.
Poznámka:

Vlak byl napaden při výjezdu z nádraží v Libici nad Cidlinou zhruba v místech železničního přejezdu k obci Kánín. Nálet na vlak č. 805 provedl kolem půl jedné odpoledne nejspíš jeden z doprovodných stíhačů z 325. a 332. skupiny 306. stíhacího křídla, který doprovázel bombardér B-24 Liberator, jež bombardoval nádraží ve Veltrubech. Tato skupina tento den mimo jiné útočila i na Vacuum Oil Company v Kolíně. Mělo se jednat o stíhačku P-47 Thunderbolt, případně P-51 Mustang. Celkem při tomto náletu zemřelo 26 osob a více než 60 jich bylo zraněno.
(zdroj textu autor snímku s využitím regionálního tisku)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03294
Pomník přidal: Radek Nimburský

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Adam Vykydal, 16.11.2010
Umístění: Libice nad Cidlinou, Husova, náves, budova obecního úřadu
Nápis:
(levá deska)
MY DALI ŽIVOT VY DEJTE LÁSKU.

VE SVĚTOVÉ VÁLCE PADLI:

SVOBODA FRANTIŠEK *30.8.1896 +21.9.1918
POR. ITAL. LEG.
CEPEK VÁCLAV *3.5.1883 +8.8.1916
ESNER VÁCLAV *28.6.1891 +23.9.1915
KLEPAL JOSEF *11.3.1895 +29.7.1916
KUBÍČEK FRANTIŠEK *6.8.1896 +3.6.1918
SVATOŇ FRANTIŠEK *1.5.1881 +2.9.1914
VINKLÁT JOSEF *1.7.1878 +10.1.1916
NEZVĚSTNÍ:
BULÍČEK VÁCLAV *16.1.1894
BUŘIL JAROSLAV *10.7.1893
DROBEK FRANTIŠEK *4.12.1884
MATYÁŠ JOSEF *26.8.1881

(pravá deska)
MRTVÝM SLAVNÉ PAMĚTI A ŽIVÝM NA POSILU.

VÁLEČNÝMI ÚTRAPAMI ZEMŘELI:

BACÍLEK FRANTIŠEK *2.5.1877 +15.9.1918
KREJZL FRANTIŠEK *12.9.1876 +9.3.1918
KRISTEN JOSEF *16.9.1886 +4.2.1924
KUBÍČEK JOSEF *31.5.1894 +12.10.1916
KUBÍČEK JAROSLAV *27.10.1900 +3.7.1921
MEISNER JOSEF *6.1.1890 +18.7.1916
MĚCHÝŘ JOSEF *9.2.1896 +5.6.1924
NĚMEC FRANTIŠEK *1.6.1879 +18.2.1919
NOVÁK VÁCLAV *25.11.1865 +18.7.1919
PILNÝ VÁCLAV *5.1.1866 +23.3.1919
VESELÝ MATĚJ *2.10.1868 +24.7.1918
VOLEJNÍK JOSEF *29.11.1884 +30.8.1926
Poznámka:

Svoboda František, nar. 30.8.1896, Libice nad Cidlinou. V RU armádě sloužil u 81. pěšího pluku jako praporčík. Zajat 20.8.1917, Medeazza. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 24.3.1918 v Sulmoně, zařazen 27.4.1918 k 33. pěšímu pluku. Padl 21.9.1918 v boji v okolí Saso Sega na Doss Alto jako poručík.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03292, CZE-2119-03293
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob Leonid Ivanovič

Autor: Wenda Wolf, 25.08.2018
Umístění: Libice nad Cidlinou, Husova, katolický hřbitov
Nápis:
*
LEONID IVANOVIČ
*1895 +20.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'54.39'' E15°10'43.59'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Ivan Bezrukov a Vasil Jakutin

Autor: Wenda Wolf, 25.08.2018
Umístění: Libice nad Cidlinou, Husova, evangelický hřbitov
Nápis:

IVAN BEZRUKOV
*1893 +1918
JAKUTIN VASIL TEG
+13.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'57.3'' E15°10'45.54'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Karel Josef

Autor: Marek Skýpala, 12.01.2019
Umístění: Libice nad Cidlinou, Opolanská, katolický hřbitov
Nápis:
KAREL JOSEF
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC V.V.
* 7.V.1880 + 27.IV.1941
Poznámka:

Karel Josef se narodil v Pátku v okr. Poděbrady a žil v Choťánkách u Libic nad Cidlinou. Po obecné a odborné škole pracoval jako mistr v přádelnách. Zajat byl jako vojín c.k. 10. domobraneckého pěšího pluku dne 22.3.1915 v Přemyšli. Do čs. vojska se přihlásil dne 3.9.1916 v Balkách v Tanričeské gubernii. Dne 1.10.1917 byl jako vojín zařazen k 5. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 8.3.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'57.52'' E15°10'45.25''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Potěšil

Autor: Marek Skýpala, 12.01.2019
Umístění: Libice nad Cidlinou, Opolanská, katolický hřbitov
Nápis:
KAREL POTĚŠIL
nadporučík
+ 10.2.1908 + 12.12.1952

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'57.17'' E15°10'45.12''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Emanuel Hlaváček

Autor: Marek Skýpala, 12.01.2019
Umístění: Libice nad Cidlinou, Opolanská, katolický hřbitov
Nápis:
EMANUEL
HLAVÁČEK
+ 1.2.1898 + 6.5.1969
Poznámka:

Emanuel Hlaváček se narodil ve třetím vídeňském obvodu. Žil v Libicích nad Cidlinou. Po gymnasiu studoval na univerzitě. Zajat byl jako desátník - kadet dne 7.6.1916 u Jasovic. Do čs. vojska se přihlásil dne 18.6.1917 v Popelné u Kyjeva. Dne 18.7.1917 byl jako vojín zařazen k 7. střeleckému pluku (ruských legií). V roce 1920 byl jako poručík štábu 1. střelecké divize formálně demobilizován, pokračoval však ve službě v čs. armádě.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'56.8'' E15°10'44.49''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Machačka

Autor: Marek Skýpala, 12.01.2019
Umístění: Libice nad Cidlinou, Opolanská, katolický hřbitov
Nápis:
JOSEF MACHAČKA
* 28.V.1897 - 28.VII.1978
Poznámka:

Josef Machačka se narodil a žil v Choťánkách u Libic nad Cidlinou. Po obecné pracoval jako zedník. Zajat byl jako vojín c.k. 74. pěšího pluku dne 16.6.1916 u Kolek. Do čs. vojska se přihlásil dne 25.10.1917 a byl zařazen jako vojín k 1. záložnímu praporu (ruských legií). Demobilizován byl dne 8.4.1921 jako vojín 1. technické roty.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'56.59'' E15°10'45.53''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Malý

Autor: Marek Skýpala, 12.01.2019
Umístění: Libice nad Cidlinou, Opolanská, katolický hřbitov
Nápis:
VÁCLAV MALÝ
* 18. VIII. 1892 + 4. VI. 1952
Poznámka:

Václav Malý se narodil v Poděbradech. Po měšťance a pokračovací škole pracoval jako zedník - fasádník. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 14.9.1914 u Sadové. Do čs. vojska se přihlásil dne 3.3.1918 v Samaře a nastoupil jako vojín k 5. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 24.9.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'56.53'' E15°10'45.31''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob František Honsa

Autor: Marek Skýpala, 12.01.2019
Umístění: Libice nad Cidlinou, Opolanská, katolický hřbitov
Nápis:
Zde odpočívá se svými rodiči a bratrem
P. FRANTIŠEK HONSA
děkan ve Volarech, který pečoval o 7 farností!
* 31.3.1922 + 21.7.2007
Vysvěcen na kněze r. 1949, a první mši sv. Sloužil u sv. Vojtěcha v Libici.
Nasazen na práci v Říši 3 roky. V kamenolomu za komunistů 3,5 roku.
Většinu kněžského života prožil na Šumavě.
V Brlohu 16 let, ve Volarech od r. 1971 do konce života.
Byl si vědom, že sv. Vojtěch ho vyprosil jako prvního kněze po sobě.
Těžce nesl, že poutní místo rodiště sv. Vojtěcha je opomíjeno, snažil se pomáhat.
Proto se vrátil ze Šumavy k spánku do svatovojtěšské země.
Zvony hlásejte slávu Boží. Zpívejte píseň ke cti sv. Vojtěcha.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'56.33'' E15°10'45.07''
Pomník přidal: Marek Skýpala