>> Irák >> All Kut

All Kut

Pomník vojákům Slovconu

Autor: Spolek pro VPM, 01.09.2006
Umístění: All Kut
Nápis:
IN MEMORIAM
PERPETUAM
MORTUORUM
MILITUM
DIE 8 IUNI 2004
PRO LIBERTATE
HUIUS REGIONIS

NA STÁLU
PAMIATKU
VOJAKOV, KTORÍ
NA TOMTO MIESTE
DŇA 8. JÚNA 2004
POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SLOBODU
TEJTO KRAJINY

AD 2005 SLOVCON IV

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Brynych