Hradištko

Pikovická, nezařazeno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 21.06.2002
Umístění: Hradištko, u silnice 106 z Hradištka do Krňan, po levé straně, v místě kde se silnice potkává s naučnou stezkou "Vystěhované Hradištko"
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
MUČEDNÍKŮ
ZDE POVRAŽDĚNÝCH
V DUBNU R. 1945 SS-MANNY
DALEKO OD SVÝCH
RODNÝCH ZEMÍ

KOMMANDO DE HRADIŠTKO TI,
KTEŘÍ PŘEŽILI NEZAPOMENOU.
DĚKUJEME. ČESKÝM PŘÁTELŮM,
ŽE ZACHOVAJÍ TUTO PAMÁTKU.
Poznámka:

- chybí přepis další části nápisu; identická s druhou polovinou uvedeného, pouze ve francouzštině


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-26461
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 01.09.2013
Umístění: Hradištko, na skále, u stezky červené turistické trasy od Klimentovy vyhlídky do Pikovic
Nápis:
NA PAMĚŤ
PADLÝM KAMARÁDŮM
ZA OKUPACE A V REVOLUCI
OSADNÍCI

Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Moravec, 14.08.2014
Umístění: Hradištko, Pikovická, u silnice z Hradištka do Pikovic vpravo
Nápis:
KÁMEN Z APELPLACU
KONCENTRAČNÍHO TÁBORA FLOSSENBÜRG
AŤ PŘIPOMÍNÁ UTRPENÍ VŠECH, KTEŘÍ BYLI
V LETECH 1943 - 1945 VĚZNĚNI A MUČENI
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE HRADIŠTKO
Poznámka:

Nacistický koncentrační tábor Hradištko ležel východně od vsi, při jižní straně silnice z Hradištka do Pikovic. Tábor skládající se ze dvou dřevěných ubikací, kuchyně a marodky měl kapacitu 500 vězňů. Dnes v jeho prostoru chatová osada, z tábora zachována dobře patrná podezdívka plotu podél silnice, několik betonových soklů ve svodnici - základů strážních věží, v prostoru osady několik betonových sloupků a dřevěný objekt bývalé marodky. Při silnici stojí památník a informační tabule.
Tábor vznikl roku 1942 jako „pracovně-výchovný″ (tzv. „Arbeitserziehungslager″) pro Čechy obviněné ze sabotáží (vyhýbání se práci) při totálním nasazení. V roce 1943 byl rozšířen a změněn na pobočku koncentračního tábora Flossenbürg. Poté zde byli umístěni političtí vězni různých národností, převážně Francouzi, a též němečtí kriminální zločinci, kteří zde sloužili jako „kápové″ a svou brutalitou dle pamětníků předčili i dozorce. Velitelem tábora byl SS-Oberscharführer Alfred Kuss. V dubnu 1945 došlo k masakrům části vězňů (viz pomník pod Chlumem), evakuace tábora byla zahájena 26. dubna 1945 (nemocní vězni byli zavražděni, transport ostatních byl osvobozen v jižních Čechách). Za dobu jeho existence prošlo koncentračním táborem přes 5000 vězňů.
Text a foto použity z http://www.mistopis.eu/


Pomník přidal: Milan Lašťovka