Milíkov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 03.03.2016
Umístění: Milíkov, na trávníku ve středu obce blízko restaurace
Nápis:
SEZNAM MÍSTNÍCH
KTEŘÍ PADLI NA FRONTÁCH
1. SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 - 1918
MILÍKOV /MILTIGAU/
DIETL JOHANN
HEINL FRANC
HABERZETTL ED.
KLARNER JOSEF
LIPPERT ANT.
PERLETH GEORG
SCHERBAUM K.
SCHERBAUM JOH.

TEŠOV /TESCHAU/
FISCHER GEORG
FISCHER LUDV.
SENCER JOS.
JRRGANG ANT.
KÖSTLER KARL
RUSTLER WILH
FISCHER GEORG
MICHL ALBERT
LEHRETZ ANT.
HEINZL FRANZ
HEINZL ANTON
POLLAND JOS.

VELKÁ ŠITBOŘ /CROSS - SCHÜTTÜBER/
RÖCKL NIKOL

ZELENÁ /GRÜN/
FRANK ADOLF
REINL CHRISTOF

LEIMBRUCK
BÖHM GEORG
PETER JOHANN
SEHR ADOLF
SCHMIDT JOS.
WERNER LOR.

MALÁ ŠITBOŘ /KLEIN - SCHÜTTÜBER/
PECHER JOSEF
HEINL GUSTAV
KREINHÖFER OT.
LÖW HERRM.
OSWALD EDV.
SCHÄCK GEORG
TAUBER MART.
WORCH THOM.
ZAPF JOHANN

MOKŘINA /KROTTENSEE/
DÖTZ JOHANN
GARTNER ADAM
GARTNER GEORG
GRUNDL GEORG
HAHN JOSEF
LEHRETZ EMIL
PICHL JOSEF
PLAIL ANDREAS
POMPL LORENZ
PÖHLMANN JOH.
STÖHR JOSEF
STÖHR WENZL
SCHÖNER GEORG
Poznámka:

další foto v příloze - stav 5.5.2015
další foto v příloze - stav 3.3.2016


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4102-41125
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Otto Kreinhöfer

Autor: Karl W. Schubsky, 08.05.2015
Umístění: Milíkov, na hřbitově
Nápis:
Zum Andenken
an uns. lieben Sohn u. Bruder
Otto
gefallen 21. sept. 1918.i.22. Lebensj.
in Italien (Piancaschlucht)
Poznámka:

Otto Kreinhöfer pocházel z vesnice Kleinschüttüber (Malá Šitboř) v blízkosti Milíkova. Hřbitov byl společný pro několik obcí, podobně jako kostel.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka