Bochov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Bohumil Toms, 02.05.2014
Umístění: Bochov, Okružní, hřbitov naproti kostelu
Nápis:
Ehrengräber
1914 - 1918
für die in der Heimat beerdingten Soldaten.
Alois Wolf
aus Buchau. + 1. Dezb. 1914.
Gustav Schütz
aus Buchau. + 28. Okt. 1915.
August Fischer
aus Buchau - Taschwitz. + 9. Mai 1916.
Gustav Lehniger
aus Buchau. + 22. August 1916.
Anton Fraz
aus Buchau. + 10. Feb. 1917.
Martin Bolmann
aus Buchau. + 14. Okt. 1917.
Ernst Lohwasser
aus Deutschkillmes. + 11. Okt. 1918.
Rudolf Wolf
aus Buchau. + 18. Okt. 1918.
Gewid. v .d. Stadt Buchau

Nápis z druhé strany :
Ehrengräber
1914 - 1918
für die in der
Heimat beerdigten Soldaten.
Wenzl Ungar
aus Buchau. 22. Nov. 1918.
Anton Meller
aus Buchau. + 30. Nov. 1918.
Wilhelm Stober
aus Buchau. + 2. Feb. 1919.
Ernst Höfer
aus Buchau. + 29. März 1919.
Franz Klupp
aus Buchau. + 9. Nov. 1919.
Josef Rohleder
aus Buchau. + 17. Juni 1921.
Franz Hübner
aus Buchau. + 7. Sept. 1922.
Wilhelm Rohleder
aus Buchau. + 8. Mai 1923.
Kohler

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bohumil Toms

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Bohumil Toms, 02.05.2014
Umístění: Bochov, Okružní, hřbitov naproti kostelu
Nápis:
HROB 38 POLITICKÝCH VĚZŇŮ
NEZNÁMÉ NÁRODNOSTI KTEŘÍ ZAHYNULI
NA POCHODU SMRTI Z NĚMECKA DO TEREZÍNA
A JEJICH POZŮSTATKY BYLY POSBÍRÁNY V ÚSEKU
TAŠOVICE - ZL. HVĚZDA DO KONCE DUBNA 1945
A POHŘBENY NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ

NA VĚČNOU PAMÁTKU
VĚNUJE M.N.V. V BOCHOVĚ
1.5.1954
LIDÉ MĚL JSEM VÁS RÁD, BDĚTE
JUL. FUČÍK

МОГИЛА 38 ПОЛИТИЧЕСКИХЗАКЛЮЧЕННЫХ
НЕИЗВЕСТОЙ НАЦИОНАЛъНОСТИ КОТОРЫЕ
ПОГИБЛИ ПРИ ПОХОДЕ СМЕРТИ З ГЕРМАНИИ
В ТЕРЕЗИН ИХ ОСТАВКИ БЫЛИ СОБРАНЫ
НА УЧАСТКЕ ТАШОВИЦЕ-ЗЛ. ГВЕЗАА А9
КОНЦА АПРЕЛЯ 1945 ГОДА И ПОХОРОНЕНЫ
НА МЕСНОМ КЛАДВИЩЕ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bohumil Toms

Hrob Hric Pavluk

Autor: Marek Lanzendorf, 29.01.2019
Umístění: Bochov, Okružní, hřbitov, roh s ulicí Pražská
Nápis:
plk. Hric Pavluk
*15.10.1922 +10.8.2011
Poznámka:

Plukovník ve výslužbě Hric Pavluk byl za 2.světové války u zrodu 5.dělostřeleckého pluku v SSSR. Předtím byl v 1.praporu pěšákem, průzkumníkem i spojkou. Následně byl 5.dělostřelecký pluk přejmenován na Jaselský.
Po válce byl povýšen na desátníka. Přemístili ho do Rakovníka k dělostřeleckému pluku. Zde absolvoval kurs praporčíků a sloužil jako výkonný praporčík do roku 1949. V hodnosti rotmistra nastoupil na 3 roky do Vojenské akademie do Hranic na Moravě. Roce 1956 jsem byl přemístěn do Stružné jako velitel dělostřelecké střelnice ve vojenském prostoru. Zde sloužil 23 let až do důchodu. Z rozkazu ministra obrany byl v roce 1996 povýšen na plukovníka ve výslužbě.
(zdroj: Bochovský zpravodaj 2005/3)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob vojáka

Autor: Marek Lanzendorf, 29.01.2019
Umístění: Bochov, Okružní, hřbitov, roh s ulicí Pražská
Nápis:
(text není čitelný)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Gustav Nejedlý

Autor: Pavlína Koncošová, 13.02.2022
Umístění: Bochov, Okružní, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE LEGIONÁŘE
Zde spí svůj věčný sen
GUSTAV NEJEDLÝ
rus. legionář
*6./12.1879 +2./4.1932.
To se nevypoví slovem,
co lásky hyne pod tím rovem.
Poznámka:

http://legie100.com/krev-legionare/75660/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kenotaf Reinhold a Ernst Wallisch

Autor: Marek Lanzendorf, 29.01.2019
Umístění: Bochov, Okružní, hřbitov, roh s ulicí Pražská
Nápis:
Reinhold Wallisch
(ostatní text nečitelný, pravděpodobně ...geffalen 27.April 1915...)

Ernst Wallisch
(ostatní text nečitelný)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf Leopold Mattusch

Autor: Marek Lanzendorf, 29.01.2019
Umístění: Bochov, Okružní, hřbitov, roh s ulicí Pražská
Nápis:
Zum Andenken an den Sohn
Leopold Mattusch
*17.9.1883 gefallen 4.Juni 1915
in Italien.
Poznámka:

Mattusch Leopold: *Buchau (Bochov). ErsRes., IR. Nr. 91, 1. Komp. VÚA uvádí + 5.6.1915 Planiny, Rusko. VHÚ a Öo landesbibliothek uvádí +3.-5.6.1915.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser