Třebovle

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Brynych, 20.03.2003
Umístění: Třebovle, náves
Nápis:
ČEST PADLÝM
1914 – 1918
VĚNUJE VDĚČNÉ OBČANSTVO

ANT. BABKA 40 R, VÁCLAV BÍNA 23, JAN BOHÁČEK 35, ANT. CHLOUPEK 44, VÁCLAV JANDA 32, FRANT. KLÍMA 38, VÁCLAV KOLÁŘ 21, VÁCLAV KUTHAN 20, BEDŘICH KUČERA 23, VÁCLAV KUČERA 26, ALOIS LEHKÝ 21, VÁCLAV LÍBAL 18, JOSEF MATAS 19, VÁCLAV MATAS 35, FRANT. MORC 25, FRANT. NOVÁK 21, JOS. SEIFERT 29, JOS. SRB 29, JOS SLABIHOUN 20, JOS. NOVÁK 22, JOS. NOVÁK 21, FRANT. POKORNÝ 23, JOSEF RÁLIŠ 28, FRANT. RATHOUSKÝ 22, JAN SVOBODA 27, JAN SVOBODA 30, JAN ŠAJFNER 27, JOSEF TICHÝ 25, VÁCLAV TINTĚRA 35, VÁCLAV TURECKÝ 34, JOSEF VESELÝ 20, VÁCLAV VEVERA 31, KAREL VNUK 23, JAROSLAV VOTAVA 32, JOSEF VRBA 21.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33187
Pomník přidal: Martin Brynych

Hrob František Schiffer

Autor: Marek Skýpala, 14.12.2014
Umístění: Třebovle, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
* 28.11.1913 + 5.10.1998
Poznámka:

Na fotografii je muž v uniformě četaře čs.armády.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'24.3'' E14°57'42.9''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob neznámého vojína

Autor: Monika Šturmová, 28.10.2015
Umístění: Třebovle, hřbitov u silnice 334 jižně od obce
Nápis:
HROB
NEZNÁMÉHO
VOJÍNA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33188
Souřadnice: N50°1'24.35'' E14°57'41.93'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Antonín Bříza

Autor: Marek Skýpala, 17.12.2017
Umístění: Třebovle, obecní hřbitov
Nápis:
ANTONÍN BŘÍZA * 5.6.1888 + 31.8.1971
Poznámka:

Antonín Bříza se narodil v Hoděčíně v okrese Hradec Králové, po obecné a pokračovací škole pracoval jako obuvník. Před válkou již bydlel v Třebovli. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 21.5.1916 v Jarlovci. Velmi brzy (15.6.1916) se přihlásil do čs. vojska. Přestoupil na pravoslaví a dne 14.9.1916 byl zařazen k 1. střeleckému pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil jako vojín 4. střeleckého pluku (ruských legií) a demobilizován byl dne 5.6.1920.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'23.78'' E14°57'42.95''
Pomník přidal: Marek Skýpala