Milovice

Vojenský hřbitov

Autor: Ivo Šťastný, 03.11.2006
Umístění: Milovice, Italská, vojenský hřbitov
Nápis:
1915 - 1918
NEŽELTE
SMRTI
VÍTĚZŮ!

AI SOLDATI
ITALIANI
MORTI IN PŘI
GIONI A LA FRA
TERNA PIETA
DEL POPOLO
CECOSLO
VACCO

РУССКИМЪ
ВОИНАМЪ
1914 – 1918
Poznámka:

Na mnoha pomnících další osobní nápisy.
Italský vojenský hřbitov (Cimitero militare Italiano) - nachází se na jihozápad od města a vznikl v průběhu 1.světové války, kdy byl v Milovicích tábor pro italské a ruské zajatce. Tehdy zde bylo internováno téměř 20000 mužů, z nichž mnozí zemřeli na následky tyfové epidemie a hladu. Na hřbitově je pohřbeno 5170 italských, 521 ruských a 51 srbských vojáků.
(zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Milovice)
V době I. světové války byl v Milovicích tábor, kde byli drženi zajatci z ruské a italské fronty. Vzhledem k nuzným stravovacím a hygienickým podmínkám docházelo k vysoké úmrtnosti, až 36 lidí denně. Na hřbitově je pochováno 5. 276 Italů, 527 Rusů a 60 Srbů. Hřbitov sloužil i jako pohřebiště pro vlastní a spojenecké vojáky, leží zde 323 rakousko-uherských občanů, z toho 224 Čechů, 49 Maďarů, 40 Poláků, 6 Rumunů, 4 Rakušani a 2 české ošetřovatelky. Mezi I. a II. světovou válkou zde bylo pohřbeno 49 československých vojáků, za II. světové války pak 61 německých a 12 ruských vojáků. O hřbitov je vzorně pečováno, v přilehlé budově je malé muzeum provozované italskou ambasádou. Každý rok v listopadu je hřbitov místem vzpomínkové slavnosti.
(zdroj http://www.oldcarrangers.cz/products/italsky-vojensky-hrbitov-milovice/)
Vznik samotného vojenského hřbitova úzce souvisí se začátkem I. světové války v roce 1914 a nikoliv se založením vojenského prostoru Milovice – Mladá z roku 1904. Se stále vzrůstajícím počtem zajatců a přítomností infekčních onemocnění, které byly v podobných zařízeních více než běžnou záležitostí, bylo na místě řešit, co s ostatky zemřelých zajatců. Zpočátku byla těla zajatců pochovávána na místním civilním hřbitově, který však nemohl pojmout tak vysoký počet těl a tudíž došlo v roce 1915 ke zřízení zmiňovaného hřbitova. Po založení hřbitova byla těla zemřelých ukládána k poslednímu odpočinku po jednom, ale se vzrůstajícím denním počtem úmrtí bylo přistoupeno k pohřbívání do hromadných šachet. Hřbitov lze nazvat multinárodnostní i multináboženský. Vedle sebe tu spočívají ostatky italských, ruských, srbských, rakouských, českých a vojáků dalších národností, stejně jako vyznání římsko-katolického, pravoslavného, židovského i muslimského. Konečný počet pochovaných se zastavil těsně nad hranicí 6 000 těl, z toho dle dostupných údajů bylo více než 5000 osob italské národnosti. Odtud také pochází označení hřbitova jako Italský. Během II. světové války zde byly uloženy ještě ostatky příslušníků Wehrmachtu, které však byly později exhumovány a převezeny na německý hřbitov v Mariánských Lázních.
(zdroj http://ceskastopa.webnode.cz/okres/nymburk/milovice-italsky-vojensky-hrbitov/)
Dle portálu CEVH MO ČR jsou v evidenci takto:
CZE-2113-01813, CZE-2113-01909, CZE-2113-01910, CZE-2113-01912,
CZE-2113-01913, CZE-2113-01914, CZE-2113-01915, CZE-2113-01916,
CZE-2113-01917, CZE-2113-01918, CZE-2113-01919, CZE-2113-01920
CZE-2113-01921, CZE-2113-01922,
Celkem zde vyjmenováno 5523 pohřbených osob.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, dle seznamu
Souřadnice: N50°13'17.23'' E14°52'6.44''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička